Výchova k občanství 7

Výchova k občanství  - distanční výuka -19.10.- 23.10. 2020

Do 23.10.2020 si vytiskněte pracovní list "Tolerance" (můžete i přepsat) a nalepte do sešitu. Zadání (PL) najdete na Teams - 7. třída - Výchova k občanství - Soubory. Pracovní list doplňte. Po návratu do školy budu kontrolovat.

- Podívejte se na video níže a vypracujte otázky. Odpovědi mi pošlete emailem nejpozději 23.10.2020.
(popř. zadejte https://edu.ceskatelevize.cz/hledani?q=nevidomost a klidněte na video)

Otázky k videu:
1) Jak se nazývá škola, kde se učí nevidomé děti?
2) Jak se jmenuje písmo, které používají nevidomí lidé?
3)  K zaznamenávání tohoto písma slouží stroj, jehož název je...?
4) Jsi vůči ostatním lidem tolerantní? 

Výchova k občanství - zadání prácUsmívající se

 

Napište referát na památné a zajímavé místo v České republice. Rozsah na 1 stranu A4.

Odevzdejte nejpozději 19.10.2020 (můžete poslat emailem dříve).

 Pozor změna: z důvodu trvání distanční výuky mi všichni odevzdají práci emailem 19.10.2020.

Hezký denTest 8.10.2020 - kultura, kult. akce a instituce.