Výchova k občanství 7

Výuka v době mimořádného volna


Výchova k občanství

Případné zápisy, prosím, zapsat na papír. Po návratu do školy se zápisy vloží do portfolia - mám nyní u sebe. Referáty mi zasílejte na emailovou adresu do termínu, který bude stanoven. 

 

Zadání 2.6.2020

Tento týden (do 5.6.2020) se podívejte na zajímavý příběh o indické dívce Kamar. Ráda by chodila do školy - je to její sen :) Co myslíte, jsou dodržena lidská práva?

https://www.jsns.cz/lekce/15548-naramky-od-kamar#film

(Na stránce klikněte na "Přehrát film", tabulku s upozorněním zavřete "křížkem" = bezproblémové přehrání videa :)

 

Zadání 26.5.2020

Do 29.5.2020 každý žák nastuduje a doplní pracovní list "Moc výkonná" (viz přílohy). Nemusíte nic vyhledávat na internetu, učebnici apod. Vše najdete v PL. Vyplněný pracovní list mi pošlete emailem ke kontrole.

 

Zadání 19.5.2020

Do 22.5.2020 každý žák nastuduje a doplní pracovní list "Moc soudní" (viz přílohy). Nemusíte nic vyhledávat na internetu, učebnici apod. Vše najdete v PL. Vyplněný pracovní list mi pošlete emailem ke kontrole.


Zadání 12.5.2020

Do 15.5.2020 každý žák nastuduje a doplní pracovní list "Zákonodárná moc" (viz přílohy). Nemusíte nic vyhledávat na internetu, učebnici apod. Vše najdete v PL. Vyplněný pracovní list mi pošlete emailem ke kontrole.

 

Zadání 5.5.2020

Do 8.5.2020 žáci prostudují prezentaci "Právní základy státu" (viz přílohy). Následně odpoví na otázky a odpovědi pošlou emailem. 

Domácí úkol do 8.5.2020

1) Co je to ÚSTAVA?

2) Napiš alepoň 3 pravomoci prezidenta.

3) Jak se dělí státní moc (nápověda - 3 složky)?

 

Zadání 28.4.2020

Do 3.5.2020 žáci prostudují prezentaci "Typy a formy států" (viz přílohy) a  opíší si jednotlivé pojmy z prezentace = zápis. Následně vyplní pracovní list "Formy států" (viz přílohy), který mi pošlou ke kontrole emailem.


Zadání 21.4.2020

Do 26.4.2020 žáci přepíší zápis na téma "Stát" (viz přílohy). Zápis si vložte do desek - až bude situace příznivější, navrátím Vám portfolia a zápis si tam vložíte.

Tento týden není jiný domácí úkol. Ti, kteří mi neodevzdali všechny předešlé práce, využijí čas a pošlou mi referáty emailem. 

 

Zadání 14.4.2020

Do 19.4.2020 žáci zhlédnou video na téma "Demokracie" (https://edu.ceskatelevize.cz/demokracie-5e441ee8d76ace2c451de026). Napíší alespoň 5 principů demokracie, které zazněly ve videu + vysvětlí pojem referendum. Vše mi pošlou emailem ke kontrole :)


Zadání 7.4.2020

Do 7.4.2020 žáci vypracující referát na téma "Volby - význam a formy voleb" (1 strana A4, min. 2 informační zdroje, Times New Roman 12, obrázek - nevztahuje se do rozsahu referátu).

Referát bude obsahovat informace:

a) co jsou volby

b) jaká jsou pravidla volebního sysému v ČR (př. kdo může volit atd.)

c) přehled orgánů, do kterých se konají volby v ČR (senát, ...)

d) stručně popiš, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů (i tvůj)

Můžete se podívat na video od Kovyho :) https://www.youtube.com/watch?v=R98KyNOQjMo

 

 

Zadání 31.3.2020

Do 31.3.2020 žáci vypracují referát na téma "Základní lidská práva"(1-2 listy A4, min. 2 informační zdroje, Times New Roman 12, obrázek - nevztahuje se do rozsahu referátu).

Referát bude obsahovat informace o:

a) základních lidských právech

b) úpravě lidských práv a práv dětí v dokumentech (= tzn. jaké dokumenty nám tato práva zaručují)

c) ochraně základních lidských práv


Zadání 24.3.2020

Do 24.3.2020 žáci vypracují pracovní listy (2 - viz příloha) na téma "Práva dítěte".

  • V prvním PL 1 žáci v levé části (Práva) označují text dle příslušných značek uvedených v pracovním listě v dolní části. Mít „právo“ je pouze jedna strana mince; „Co skrývá opačná strana?“ Každý žák bude uvažovat o svých povinnostech, které zapíše do druhého sloupce (vpravo). Dále zapíše, vůči komu má povinnosti.
  • V druhém PL 2 žáci písemně odpoví na otázky.

Nejpozději 24.3.2020 mi oba vypracované pracovní listy pošlou emailem.

 


Zadání 17.3.2020

Žáci měli zadaný domácí úkol na 17.3.2020 - namalovat "Významné místo v ČR" - to budu kontrolovat po návratu do školy.

Do 17.3.2020 vypracují referát (1 list A4, min. 3 informační zdroje, Times New Roman 12, plus obrázek - nevztahuje se do rozsahu referátu) na místo, které namalovali na papír a pošlou mi ho emailem.