Výchova k občanství 7

Do 12. 3. dohledat znaky jednotlivých státních zřízení.