Výchova k občanství 7

21. 2. budou kontrolovány doplněné desky včetně všech PL na VO

17. 1. referát prezidentské volby: základní informace - kdy a jakým způsobem volby probíhají, kdo může volit a být volen, kandidáti, podrobnější infromace o přiděleném kandidátovi, republikové výsledky, výsledky z Rosic (www.info.cz)

29. 11. test vlastnictví, majetek

29. 11. vyplnit PL - případové studie dle rodinného rozpočtu

DÚ na 20. 9. dodělat úkoly: Kultura