Výchova k občanství 6

Výuka v době mimořádného volna


Výchova k občanství

Případné zápisy, prosím, zapsat na papír a vložit do portfolia. Referáty mi zasílejte na emailovou adresu do termínu, který bude stanoven.

 

Zadání - 22.6.2020

Opakování učiva :)


Zadání - 15.6.2020

Do 19.6.2020 si každý žák přečte kapitolu "Kalendář". Najdete v učebnici na str. 84-90. Zopakujte si svátky a významné dny v jednotlivých měsících :)

Stránky z učebnice máte naskenované v přílohách :)


Zadání - 8.6.2020

Do 12.6.2020 si každý žák přečte kapitolu "Rovnost lidí".

Najdete v učebnici na str. 66 a 67. Na papír napište shrnutí ze strany 67. Tento list si vložíte do portfolia.

Stránky z učebnice máte naskenované v přílohách :)


Zadání - 1.6.2020

Do 5.6.2020 si každý žák přečte kapitolu "Manželství je smlouva, slib a přísaha".

Najdete v učebnici na str. 14 a 15. Na papír napište, co je potřeba k podání žádosti o uzavření manželství a komu právní řád ČR neumožňuje uzavřít sňatek. Tento list si vložíte do portfolia.

Stránky z učebnice máte naskenované v přílohách :)

 

Svět práce

Zadání 25.6.2020 

Opakování učiva :)

 

Zadání 4.6.2020, 11.6. 2020, 18.6.2020

Každý žák bude aktivně pomáhat rodičům :) Zapojí se do prací na zahradě - kdo nemá možnost pracovat na zahradě, bude pomáhat v domácnosti :)

 

Hudební výchova

Zadání 25.6.2020

Opakování učiva :)


Zadání 18.6.2020

Na www.youtube.com se podívejte na část muzikálu (můžete si vybrat :)


Zadání 11.6.2020

Poslech písniček - Rock & Roll :)

https://www.youtube.com/watch?v=sP35I4T7cpY

 

Zadání 4.6.2020

Poslech písniček z českých pohádek :)

https://www.youtube.com/watch?v=T4tej2QRgYw&list=PL3WrFU8w7SuJcMPrz77_yJWbRQGMRvhic&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=MbxKWglFZ38&list=PL3WrFU8w7SuJcMPrz77_yJWbRQGMRvhic&index=6

 

 


Tělesná výchova

Dívky a chlapci

ČERVEN

Pobyt v přírodě na čerstvém vzduchu bez roušky, jízda na kole, pěší turistika a hluboký předklon - viz ukázkové video - https://www.youtube.com/watch?v=qp6bbAExDo0. Dodržujte pitný režim, jezte hodně ovoce a zeleniny a hodně se smějte a radujte :)