Vlastivěda 4

Domácí úkoly na týden 11. - 15. 1.

Přeji všem pěkné odpoledne a posílám domácí úkoly na tento týden:

1) Učebnice str. 33 - přečíst kapitolu Zakládání měst.

2) PS str. 18 - celou stranu vypracovat.

Užijte si sněhovou nadílku a společně se uvidíme zase příští úterý.

Leona KabrielováDomácí úkoly na týden 4. - 8. 1.

Milí čtvrťáci,

do příštího týdne vás prosím o vypracování následujících domácích úkolů:

1) přečíst si v učebnici str. 31

 

2) přepsat zápis do sešítů:

Čechy jako království

- 1. český král: Vratislav

Přemysl Otakar I.

- 1. český král s dědičným titulem (1212 - Zlatá bula sicilská)

Při správě země spolupracoval král se šlechtou.

Přemysl Otakar II.

- král železný a zlatý

- zdvojnásobil území českého státu

- 1278: umírá v bitvě na Moravském poli

Václav II.

- objeveny stříbrné doly v Kutné Hoře (zavádí pražský groš)

Václav III.

-poslední přemyslovský panovník (v roce 1306 zabit: rod Přemyslovců vymírá po meči)


3) vypracovat v pracovním sešitě cv. 3 na str. 17

 

To je pro tento týden vše. Uvidíme se společně zase v úterý.

Leona KabrielováDomácí úkoly na týden 23. - 30. 11.

Milí čtvrťáci,

posílám vám poslední část domácích úkolů z online výuky:

 

1) přepište si zápis do sešitů:

Velká Morava (9. st.)

 Kníže Rostislav:

povolal na Velkou Moravu Konstantina (Cyrila) a Metoděje:

-        šíří zde křesťanství (při bohoslužbách používají slovanský jazyk, přeložili hlavní část bible)

-        přináší první slovanské písmo – hlaholici

 Kníže Svatopluk:

ruší slovanské bohoslužby (bohoslužby jsou opět v latině, latinské písmo – latinka)

Začátkem 10. st. se Velkomoravská říše rozpadá.

 

5. července: státní svátek na počest Cyrila a Metoděje

 

2) přečtěte si pověst O Svatoplukovi a jeho třech synech

3) po společné přípravě si doplňte tabulku v pracovních sešitě na str. 12/cv. 3

 

Pro tento týden je to všechno, přeji vám hezký víkend a budu se na vás těšit v úterý ve škole (připravte si, prosím, všechny vypracované domácí úkoly a doplněný sešit a pracovní sešit).

Leona Kabrielová

 

Domácí úkoly na týden 9. - 16. 11. a 16. - 23. 11.

Přeji pěkný den všem

a podle dohody posílám učivo, které je potřeba vypracovat tento a příští týden:

SLOVANÉ:

1) Zápis do sešitů: 

Slovanské osídlení: 5. st. n. l.

- osidlují oblasti s mírnými teplotami, dostatkem srážek a nejúrodnějšími půdami

- polozemnice - příbytky Slovanů

- postupně budují opevněná hradiště (střediska obchodu a řemesel)

- pohanské náboženství - uctívají více bohů

2) vyhledáte si a připíšete do zápisu 3 slovanské bohy: Radegast, Perun a Veles

3) PS str. 11/cv. 2 - spojíte obydlí našich předků se správným popisem a očíslujete od nejstaršího k nejmladšímu.

 

VELKÁ MORAVA:

1) Podívat se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4

2) Uč. str. 22 a 23 - pročíst text a prohlédnout si obrázky

3) PS str. 12/cv. 1 - popište předměty z období Velkomoravské říše a rozdělte je na ty, které používali muži, a na ty, které používaly ženy.


Pro dnešek vše, užijte si prodloužený víkend a těším se na viděnou v další společné hodině.

Leona Kabrielová

 

Domácí úkoly na týden 2. - 9. 11.

Milí čtvrťáci,

posílám Vám zadání domácí práce na tento týden:

Práce s mapou a internetem: do vlastivědných sešitů si napíšete nadpis Sousední státy České republiky, vyhledáte je v mapě a zapíšete k nim následující informace: 1) hlavní město, 2) počet obyvatel, 3) 2 - 3 největší řeky, 4) nejvyšší pohoří 5) nakreslíte vlajku.

To je pro tento týden vše, těším se s vámi na viděnou příští týden v úterý. Domácí úkol mějte připravený u sebe, společně si ho zkontrolujeme.

Leona KabrielováDomácí úkoly na týden 19. - 23. 10.

Přeji všem krásné odpoledne a prosím o vypracování následujících úkolů tak, jak jsme se domluvili na dnešní společné hodině: 1) Zápis do sešitu: Leganda mapy - Uč. str. 17: překreslit mapové znaky. 2) PS: str. 8/c. 3 a 4 - vymyslete a zakreslete znaky pro objekty a jevy uvedené v tabulce a také ty, které vidíte z okna.

Užijte si pěkné podzimní prázdniny a  já se na vás budu těšit v listopadu se škole.

Leona Kabrielová

PřílohaVelikost
Soubor Habsburkové - zápisy2.12 MB