Vlastivěda 4

Úkol na 16.3.2020:

Pracuj s učebnicí a sešitem:

- učebnice str. 37 opakování za b) 

- překresli do sešitu časovou osu a vyznač na ní období napsaná v učebnici ( pokud jsi zapomněl, tak si znova přečti kapitolku Husitské války ( str.35.36)

 

Úkol na 19.3. 2020

PS str. 25 - dodělej celou stranu ( cv. 2 jsme dělali ve škole) 

 

Úkol na 23.3. a 25.3. 2020

1.) učebnice str. 38 , 39, 40 - přečti si ,(vypracuj PS str. 26 , 27 - neplatí, zadáno dle jiného vydání, nekoresponduje s žáky)

2.) pracuj se sešitem a učebnicí str. 40, za b)

- b) překresli si do sešitu číselnou osu, jak je v učebnici

- vyznač na ní úkoly za 1), 2), 3), 4),  - použij různé barvy ( například : konec vlády Lucemburků - rok 1437 , tento rok vyznač třeba červeně na své číselné ose v sešitě a připiš k tomuto roku vymření Lucemburků), řešení vyčteš v bodu c) dole v učebnici na stejné staně (40).

 

 Úkol na 30.3. a 1.4. 2020 

 Práce s učebnicí str. 41:

- přečti si text k nadpisu Rudolf II.

- vezmi si sešit a napiš datum, pod datum napiš nadpis:První Habsburkové na českém trůně

- Na nový řádek pod nadpis napiš text:

Vláda Habsburků začíná roku 1526 a trvá 400 let. 

Prvním panovníkem tohoto mocného a bohatého rodu byl Ferdinand I. Habsburský. 

S nástupem Habsburků končí období středověku  a začíná nový úsek dějin nazývaný novověk.