Úspěch ve výtvarné soutěži

V prosinci se někteří žáci 4. a 7. třídy zúčastnili výtvarné soutěže Evropské vánoční ozdoby, kterou vyhlásilo Eurocentrum Pardubice. Do této soutěže se zapojlo 11 škol z Pardubického a Královéhradeckého kraje s 92 výtvarnými pracemi. Natálie Víšková ze 4. třídy se v silné konkurenci umístila na krásném 2. místě a vyhrála hodnotnou cenu - rodinnou hru o Evropské unii z nakladatelství Albi. Natálce blahopřejeme, přejeme další výtvarné úspěchy a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

třídní učitelka M. Chmelařová

Rubrika: