Upozornění pro rodiče vycházejících žáků

Upozornění ohledně zápisových lístků:

Žáci, kteří podali přihlášku na SOU a OU, obdrží zápisové lístky poštou.

Žáci, kteří budou konat přijímací zkoušky na SŠ a gymnázia, obdrží zápisové lístky po návratu do školy.

Rubrika: