Ukliďme Česko! Ukliďme Rosice 2019!

K příležitosti blížícího se Dne Země (22.4.) se děti ze základní i mateřské školy opět zapojily do úklidu obce. Za úklidový den jsme si vybrali pondělí 8. dubna. Náš program začal hned ráno ve třídách, kde jsme se s žáky zaměřili na různá témata, např. třídění odpadu, nakupování bez obalu, problematiku plastů, ozonovou díru, kam s bioodpadem, atd. Po krátké přestávce jsme rozdělili rukavice (ikdyž většina dětí měla svoje vlastní), pytle, nářadí a pustili jsme se do práce. Vyčistili jsme velkou část Rosic (okolí školy, řeky, koupaliště, místní tržiště, okolí hřbitova a kostela, část cyklostezky, prostranství dětského hřiště před MŠ a poštou, cestu k pomníku Mrtvých, okolo špejcharu, hřiště a odtud směrem na Synčany, autobusové zastávky až po Řestoky). Nejen, že jsme uklízeli, ale děti z MŠ a žáčci 1. třídy si nasadili svůj třídní strom na břehu řeky Žejbro. Snad alespoň pár dní zůstanou Rosice čisté a my se budeme moci radovat ze začínajícího jara bez pohledu na poházené odpadky. Děkuji všem dětem, paním učitelkám a asistentkám za jejich pracovitost a nadšení. Mé díky patří též panu starostovi za aktivní účast jednak při úklidu, tak při sázení stromů a pracovníkům obce Rosice za pomoc při organizaci celého dne.

Fotografie z celého dne najdete ve fotogalerii školy.

Přečtěte si i některé příspěvky od jednotlivých tříd:

3. třída

Jak jsme uklízeli Rosice – třeťáci

Pro některé třeťáky to je prý nejlepší den ve škole. Opět po roce se pouštíme do práce, jejíž výsledky jsou za námi HNED VIDĚT. (Bohužel nesmýšlejí všichni stejně, a tak ty výsledky nemívají příliš dlouhého trvání.) Stojí to však za to, provést jarní úklid obce ve znamení celosvětového svátku naší Země.

První vyučovací hodinu nám dělala ve třídě společnost kniha Třídilka, z níž se četlo, a shrnovaly hlavní myšlenky. Kniha ekopohádek, kterou napsali žáci, mnohdy stejně staří, nás inspirovala k další práci (i k vlastní tvorbě). Vyzbrojeni třemi pytli a nezbytnými rukavicemi, vyrazili jsme po deváté směrem ke staré poště. Zde na nás příliš úlovků nezbylo, protože jsme areál školy opouštěli mezi posledními. Až travnatá plocha na břehu Žejbra nenechala žádné ruce zahálet. Za nejlepší úlovek tady děti označily dlouhou kovovou tyč. Naše další cesta byla naplánována po silničce vedoucí skrz zemědělské družstvo směrem na konec Rosic. Za branami družstva nastaly další žně. Nebylo snadné žáky udržet jen u cesty – nejraději by uklidili celé ZD. Než jsme došli k silnici, byly naše tři pytle naplněné k prasknutí a neposlušné odpadky se začaly drát ven spodem. Po společné fotografii jsme se s nimi tedy rozloučili a zanechali je na polní cestě k odvozu. Díky dodávce dalších pytlů z obecního úřadu jsme mohli pokračovat v práci a vyčistit ještě prostor kolem hospody a u bytovek. O půl dvanácté dorazilo čtrnáct utahaných třeťáků ke škole, kde je čekal zasloužený oběd. Děkuji dětem za zodpovědný přístup k práci a nadšení pro dobrou věc.

Michaela Pavlíková za 3. třídu

8. třída

Plastová lopata, železné tyče, kusy oplocení, igelitů a skla, plastové a skleněné lahve, záchodová prkýnka, folie, kabel, mop, pneumatiky, pytlíky, obaly od potravin, nedopalky, světlo z auta. To vše jsou věci, které 8. třída v rámci akce Ukliďme Česko! Ukliďme Rosice! našla a posbírala. Na úklidový den jsme se řádně připravili, jeden z našich žáků si dokonce vytvořil pomůcku na sbírání odpadků. Odměnou za vynaloženou práci se nám stala výborná zdejší zmrzlina, anebo pochutiny z místní pekárny. Vyčerpaní jsme se navrátili do školy s hlavou plnou myšlenek, co jsou lidé vše schopni ledabyle odhodit a jak se chovají ke svému okolí.

Žáci 8. třídy

9. třída

Let´s Do It! (Pojďme na to!) si řekli v pondělí 8. dubna i deváťáci. A začali pracovat už od osmi hodin. Nejprve za asistence pana školníka vyklízeli prostory za školní kuchyní, konkrétně jednu místnost plnou starého nábytku, zarovnanou stoly, stolky, židlemi, policemi, deskami a dalšími a dalšími „poklady“. Všechno vynosili přes kancelář vedoucí školní kuchyně a po schodišti ven ze školní budovy. A že některé kusy nábytku byly pěkně (nebo spíš hrozně) těžké!

Po krátkém odpočinku jsme se vydali na přidělenou trasu po obci – „Od školy po autobusových zastávkách“ – k nové poště, k Jednotě, k plynárnám, pak po hlavní silnici přes zastávku „nad Michalicovými“ k cihelně. Vyzbrojeni košťaty, smetáčkem s lopatkou a pytli jsme všechny zastávky zametli a cestou sbírali odpadky. Od cihelny jsme se vydali směr Řestoky a sbírali odpadky podél krajnice, v příkopu a jeho blízkém okolí. U značky konec Rosic jsme se otočili a šli po druhé straně zpět. Odpadkové pytle už jsme měli skoro plné. Cestou zpět jsme dosbírali už jen drobnosti a pytle nechali na zastávce u cihelny. Pak jsme se nejkratší cestou vraceli do školy. Tam nás ještě čekalo přenášení nábytku do kotelny (kluci) a vynášení elektroodpadu ze sklepa (kluci). Po dni plném chození a práce se už někteří těšili, až se zase budou učit J. Ale zvládli jste to. Všem vám za odvedenou práci děkuju.                   

Petra Brožková


Rubrika: