Učíme se v přírodě - 5. třída

S žáky 5. třídy jsme využili krásného zářijového počasí a vypravili jsme se do přírody na hodiny přírodovědy. Jako pomůcka při našem zkoumání nám sloužily badatelské batohy a chuť prozkoumat Chrašický rybník a jeho bezobratlé obyvatele. 

Svižnou chůzí jsme došli k rybníku, již cestou jsme pozorovali ještěrku, která se vyhřívala na sluníčku, žaludy, kůru a další přírodniny.

Když jsme dorazili k rybníku, seznámili jsme se s obsahem badatelských batohů, pak už jen stačilo vytáhnout sítko, misku, krabičky s lupou, poznávací klíče a mohli jsme začít:-)

Podařilo se nám vylovit larvy komárů, klešťanku, vírníka, ale na potápníka jsme bohužel nenarazili. A také jsme se dozvěděli proč. V rybníku je hodně ryb a divokých kachen, tudíž bezobratlí živočichové končí v jejich žaludcích.

Vedle nás lovil rybář, před námi vylovil krásného kapra, kterého jsme si prohlédli a někteří i pohladili.

Dále jsme viděli slepýše, odvážlivci si ho vzali velmi opatrně do ruky. Vysvětlili jsme si, že slepýš není had a proč, že je chráněný, atd.

Byla to velmi vydařená a příjemná přírodověda, jen škoda, že ten čas tak utekl a museli jsme zpět do školy.

Pokud počasí dovolí, hodiny venku si zopakujeme:-)

 

 

Rubrika: