Učíme se s rodiči na téma: V dnešním světě computerů

Rodiče našich třeťáků nechodí do školy jen na rodičovské schůzky, konzultace a celoškolní akce. Čas od času je s dětmi pozveme na odpolední hodinu matematiky nebo českého jazyka, kde ovšem nejsou jen pozorovateli, ale učí se společně s dětmi. Cílem je vyzkoušet si roli žáka na vlastní kůži, seznámit se s metodami, kterými jsou žáci ve škole vyučováni a v neposlední řadě také strávit čas společně, mít společné zážitky. Tentokrát jsme se sešli v oblasti člověk a jeho svět nad aktuálním tématem dnešní doby – co nám přináší a co nám může vzít svět počítačů.

„Jsi borec a odměna tě čeká,“ říkají nám počítačové hry, aplikace či sociální sítě. Vymysleli je tak, aby se nám od nich nechtělo odejít. Dobrá zpráva je, že si s tím při troše úsilí můžeme poradit. Třeťáci vymýšleli, co všechno může obsahovat „pravidlo deseti“ (co třeba deset gólů do brány, deset sklapovaček nebo dřepů, nakreslit deset postaviček?) a navrhovali rodičům, co by chtěli společně podniknout.

Zatímco se děti „testovaly“, jak jsou na tom s počítačovou závislostí, trénovali rodiče paměť, aby mohli dětem předat informaci o tom, „Co všechno se může pokazit, když to budeme s aktivitami na počítači přehánět.“

Další část patřila rizikům a bludišti, kterým bloudí jedna zdánlivě nevinná fotografie z dovolené. Zda si všichni správně zapamatovali, co obnáší pojem digitální stopa, kyberšikana a hate speech si pak ověřili v kontrolním kvízu.

Zjistili jsme, že naše třída naštěstí není v tuto chvíli ohrožena počítačovou závislostí. Je skvělé, že děti pořád rády sáhnou po legu, míči nebo koloběžce. Pro jistotu však obdrželi účastnici na závěr také návrh smlouvy o zdravém užívání digitálních technologií a seznam kontaktů, které poskytují v této oblasti pomoc. Přeji všem, aby je nemuseli využít.     

Michaela Pavlíková

Rubrika: