U stolu aneb není lžička jako lžička

Není lžička jako lžička a totéž platí i pro vidličky a nože... Do tajů správného stolování nás přijel zasvětit pan Jan Honza Lušovský - kreslíř a pedagog v záležitostech etikety. Pod záštitou Jednoty Hlinsko vzdělává pan Lušovský žáky v celém regionu. S elegancí představuje prostřené stoly, nešetří názornými ukázkami ani historkami ze života, včetně těch, které se odehrály na dvoře anglické královny. Díky jeho návštěvě v rosické škole jsme zase o něco chytřejší, alespoň co se společenského chování týká. Teď už zbývá jen přenést poznatky z tělocvičny k jídelním stolům.

Za kolektiv pedagogů M. Pavlíková

Rubrika: