Týdenní plány 2

Pozn.: Týdenní plán je pouze orientační, v případě potřeby může být upraven. Jedná se o plán učiva probíraného ve škole (rodiče s žáky vypracovávají pouze v případě nemoci nebo nedokončené práce ze školy). Domácí úkoly jsou určeny pro práci nebo přípravu žáků doma. Žáci si již samostatně zapisují úkoly do Diáře, pro kontrolu a podrobnější informace je však i nadále vhodné sledovat týdenní plány a informace na internetu. 

Týdenní plán na týden od 23. 4. do 27. 4. 2018

Téma na měsíc duben: Za našimi mazlíčky

Téma na týden: Čarodějnice

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

Můj domácí mazlíček – slova citově zabarvená, slovesa. Čtenářská lekce – Perníková chaloupka – dramatizace, příprava na školní akademii.

Učebnice s. 97 - 99

Pracovní sešit č. 2 s. 24 - 25

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách č. 2 – Brazílie, Finsko – tvary písmen B, a

Písanka s. 21 - 22

Matematika

Počítáme do 100 – procvičování početních operací a řešení úloh v různých prostředích. Násobení čísly 7 a 8. Geometrie v rovině – geodeska, obvod a obsah.

Pracovní učebnice 3. díl s. 14 - 18

Prvouka

Dravci – ukázka živočichů ve škole.

Zkoumáme vodu – Oblaky a déšť, Koloběh vody v přírodě, Skupenství.

Učebnice s. 54 - 57

Pracovní sešit s. 33 - 34

Anglický jazyk

Lekce 5 My house – shrnutí a hodnocení lekce, test lekce 5 (slovní zásoba téma DŮM – porozumění čtenému: např. In the garden. In the kitchen.; písemná podoba – popsat správně anglicky části domu na obrázku např. bedroom, hall; porozumění slyšené otázce a reakce na ni (podle obrázku: např. Is the clock in the kitchen? Yes/No),

At home – život a kultura

Učebnice s. 48 – 49

Pracovní sešit s. 33

Výtvarná výchova

Čarodějnice a ježibaby – kresba (výraz).

Výtvarná dílna pro přihlášené žáky – ozdobný bloček.

Svět práce

Magický lektvar – příprava teplého nápoje z bylin.

Hudební výchova

Čarodějnice a ježibaby – písně Pět ježibab, Ježibabí – pohybové vyjádření, příprava na školní akademii.

Tělesná výchova

Olympijský víceboj – skok. Drobné hry s čarodějnickou tématikou.  

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci vypracovat do pátku

Český jazyk: Učebnice s. 98/12 (do domácího sešitu, měkké skupiny zakroužkovat žlutě, ústně splnit úkol s červeným a modrým puntíkem). Písanka – co chybí do s. 20. Umět dobře abecedu – procvičovat si řazení slov podle abecedy.

Matematika: Pracovní učebnice č. 3 s. 50/1 (kdo potřebuje, může na vyřešení obtížnější příkladů použít tabulku na násobení, je možné příklady modelovat s pomocí drobných předmětů – např. knoflíky, dřívka apod.)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 5 příkladů do 100 (pokud je pro žáka zatím obtížné počítat s vyššími čísly, procvičuje spoje do 20 a spoje do 100 bez přechodu přes 10) + procvičovat násobilku a násobky 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Prvouka – na čtvrtek 26. 4.: učebnice s. 53/1, 2 + pracovní sešit s. 34/3

Informace pro rodiče a žáky

 • Úterý 24. 4. – výtvarná dílna pro přihlášené žáky – Ozdobné bločky (prosím o zaplacení 75 Kč).
 • Středa 25. 4. – Dravci ve škole (prosím o zaplacení 35 Kč do 24. 4.)
 • 30. 4. a 7. 5. - ředitelské volno.
 • Úterý 22. 5. – fotografování tříd a jednotlivců.Týdenní plán na týden od 16. 4. do 20. 4. 2018

Téma na měsíc duben: Za našimi mazlíčky

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

Můj domácí mazlíček – slova citově zabarvená, slovesa.

Učebnice s. 94 - 96

Pracovní sešit č. 2 s. 22 - 23

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách č. 2 – Řecko, Panama - tvary písmen Ř, P.

Písanka s. 19 - 20

Matematika

Počítáme do 100 – procvičování početních operací a řešení úloh v různých prostředích. Násobení čísly 7 a 8. Geometrie v rovině – rozvíjení představivosti. Znázornění času – klasické a digitální.

Pracovní učebnice 3. díl s. 11 - 14

Prvouka

Péče o domácí mazlíčky – exkurze do ekocentra Paleta (Osobnostní a sociální výchova, psychohygiena).

Zkoumáme vodu – voda je vzácná, pokusy s vodou.

Učebnice s. 52 - 53

Pracovní sešit s. 33 - 34

Anglický jazyk

Lekce 5 My house – slovní zásoba, Where´s my phone? Is it on/in…? It´s on/in… The car´s in the bedroom. A tiny book My house. At home – život a kultura.

Učebnice s. 45 - 49

Pracovní sešit s. 31 - 32

Výtvarná výchova

Domácí mazlíček – malba temperou.

Svět práce

Inspirace živočišnou říší – peče o domácí mazlíčky a bezpečné zacházení s nimi.

Hudební výchova

Mazlíčci – písně o domácích zvířatech, zvuky zvířat.

Tělesná výchova

V terénu – dětské hřiště s přírodními dřevěnými a provazovými prvky Pardubice (prolézání, šplhání, přecházení, přeskakování).  

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci vypracovat do pátku

Český jazyk: Napsat 10 vět o exkurzi do ekocentra v Pardubicích (např. Jaká zvířátka jsme viděli?, Jak se o ně máme správně starat?, Dozvěděl/a jsem se něco, co jsem nevěděl/a? Jaké zvířátko doma mám nebo bych chtěl/a mít? Umím se o něj postarat, apod.). Písanka – co chybí do s. 18. Umět dobře abecedu – procvičovat si řazení slov podle abecedy.

Matematika: Pracovní učebnice č. 3 s. 12/4

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 5 příkladů do 100 (pokud je pro žáka zatím obtížné počítat s vyššími čísly, procvičuje spoje do 20 a spoje do 100 bez přechodu přes 10) + procvičovat násobilku a násobky 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Informace pro rodiče a žáky

 • Úterý 17. 4. – exkurze do ekocentra Paleta v Pardubicích (prosím o zaplacení 120 Kč do 16. 4.). Pokud je Vaše dítě alergické na zvířata (zvířecí chlupy apod.), prosím o písemnou informaci do 16. 4. Děkuji.
 • Čtvrtek 19. 4. – rodičovské schůzky a konzultace (15:30 – 16:00 – společná část).
 • Úterý 24. 4. – výtvarná dílna pro přihlášené žáky – Ozdobné bločky (prosím o zaplacení 75 Kč do 23. 4.).
 • Středa 25. 4. – Dravci ve škole (prosím o zaplacení 35 Kč do 24. 4.)
 • Středa 25. 4. - poslední možnost přihlásit se do recitační soutěže, která proběhne 2. 5. od 13:00.
 • Úterý 22. 5. – fotografování tříd a jednotlivců.Týdenní plán na týden od 9. 4. do 13. 4. 2018

Téma na měsíc duben: Za našimi mazlíčky

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

Ptačí cvrlikání – abeceda.

Učebnice s. 90 - 93

Pracovní sešit č. 2 s. 19 - 21

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách č. 2 – tvary písmen R, ř.

Písanka s. 17 - 18

Matematika

Počítáme do 100 – řešení úloh v různých prostředích – opakování a procvičování učiva. Seznámení s prostředím rodokmen – úlohy o věku, sběr statistických dat, čtení v tabulce.

Pracovní učebnice 2. díl s. 46 – 57 – Opakování

Pracovní učebnice 3. díl s. 7 - 10

Prvouka

Cyklista – výbava jízdního kola a cyklisty, bezpečnostní prvky, pravidla silničního provozu.

Učebnice s. 50 - 51

Pracovní sešit s. 32

Anglický jazyk

Lekce 5 My house – slovní zásoba, otázky a odpovědi o místech: Where´s my (sock)? Is it in/on…?

Učebnice s. 43 - 44

Pracovní sešit s. 29 - 30

Výtvarná výchova

Den Země – práce k tématu.

Svět práce

Den Země – úklid okolí školy a obce.

Hudební výchova

Ptačí cvrlikání - Poslech – Maurice Ravel: Suita č. 2 z baletu Daphnis et Chloe, Vyletěl holoubek - melodie, Žežuličko, kde jsi byla, zvuky ptáků.

Tělesná výchova

Olympijský víceboj – běh (venku na hřišti – dle počasí).

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci vypracovat do pátku

Český jazyk: Naučit se zpaměti abecedu – učebnice s. 89 (nedoporučuji učit se celé najednou – rozdělit např. na tři části, postupně přidávat). Pracovní sešit s. 21/9, 10. Písanka – co chybí do s. 16.

Matematika: Pracovní učebnice č. 3 s. 10/4

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 5 příkladů do 100 (pokud je pro žáka zatím obtížné počítat s vyššími čísly, procvičuje spoje do 20) + procvičit násobilku a násobky 2, 3, 4, 5, 6.

Informace pro rodiče a žáky

 • Středa 11. 4. – Den Země (úklid okolí školy a obce).
 • Úterý 17. 4. – exkurze do ekocentra Paleta v Pardubicích (prosím o zaplacení 120 Kč do 16. 4.). Pokud je Vaše dítě alergické na zvířata (zvířecí chlupy apod.), prosím o písemnou informaci do 16. 4. Děkuji.
 • Čtvrtek 19. 4. – rodičovské schůzky a konzultace (15:30 –  cca 16:15 – společná část).
 • Úterý 24. 4. – výtvarná dílna pro přihlášené žáky – Ozdobné bločky (prosím o zaplacení 75 Kč do 23. 4.).
 • Středa 25. 4. – Dravci ve škole (prosím o zaplacení 35 Kč do 24. 4.)
 • Úterý 22. 5. – fotografování tříd a jednotlivců.
 • Ptačí cvrlikání - hlasy ptáků pro zájemce: http://www.rozhlas.cz/hlas/portal/Týdenní plán na týden od 26. 3. do 6. 4. 2018

Téma na měsíc březen: Na první jarní výlet

Téma na měsíc duben: Za našimi mazlíčky

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

Co přišlo jarní poštou – druhy slov, spojování vět - spojky.

Ptačí cvrlikání – abeceda.

Učebnice s. 84 - 89

Pracovní sešit č. 2 s. 16 - 18

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách č. 2 – tvary písmen U, r.

Písanka s. 15 - 16

Matematika

Počítáme do 100 – řešení úloh v různých prostředích – opakování a procvičování učiva. Seznámení s prostředím rodokmen – úlohy o věku, sběr statistických dat, čtení v tabulce.

Pracovní učebnice 2. díl s. 41 – 45; s. 46 – 57 – Opakování

Pracovní učebnice 3. díl s. 5 - 6

Prvouka

Právo na bezpečí

Učebnice s. 48 - 49

Pracovní sešit s. 30 -31

Anglický jazyk

Lekce 4 Happy faces – uzavření a hodnocení lekce, TEST lekce 4 (porozumění slyšeným slovům označujícím části obličeje, porozumění psanému textu – barva ve spojení s částí obličeje např. I´ve got green eyes. Doplňování vhodných slov z nabídky do popisu obličeje např. I´ve got ……………. hair. I have ……… a …………….. mouth./doplnit red, blond, got)

Pracovní sešit s. 27

Lekce 5 My house – úvod, slovní zásoba; Is it a…? It´s a…

Učebnice s. 40 - 42

Pracovní sešit s. 28

Výtvarná výchova

Abeceda – nanášení barvy, otisky.

Svět práce

Pletení pomlázky, zdobení vajíček.

Hudební výchova

Sluníčko už začíná hřát – Hřej sluníčko, Poslech – Václav Trojan: Žabák

Tělesná výchova

Olympijský víceboj.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci vypracovat do pátku

Český jazyk: Učebnice s. 86/8 nebo 9 – vybrané a doplněné cvičení přepsat do domácího sešitu. Naučit se velikonoční koledu zpaměti (na 28. 3.). Písanka – co chybí do s. 14.

Matematika: Pracovní učebnice č. 2 s. 58 – 61 – vybrat si a vypracovat alespoň 2 cvičení z těchto stran.

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 5 příkladů do 100 (pokud je pro žáka zatím obtížné počítat s vyššími čísly, procvičuje spoje do 20) + procvičit násobilku a násobky 2, 3, 4, 5, 6.

Informace pro rodiče a žáky

 • Pondělí 26. 3. – Jak jsme spali ve škole (dobrovolný úkol cca 5 vět + ilustrace).
 • Středa 28. 3. – naučit se zpaměti jednu velikonoční koledu (z nakopírovaného listu - vloženo v Diáři).
 • Středa 28. 3. – velikonoční tvoření, prosím, aby si kluci přinesli stuhu k uvázání na pomlázku.
 • Čtvrtek 29. 3. – velikonoční prázdniny.
 • Pátek 30. 3. – Velký pátek.
 • Pondělí 2. 4. – Velikonoční pondělí.Týdenní plán na týden od 19. 3. do 23. 3. 2018

Téma na měsíc březen: Na první jarní výlet

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

Jedeme na výlet – vlastní jména – jména osob, zvířat a míst – psaní velkých písmen. Co přišlo jarní poštou – nácvik čtení klasického vázaného psacího písma.

Učebnice s. 80 - 83

Pracovní sešit č. 2 s. 14 - 15

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách č. 2 – Dánsko – země H. Ch. Andersena; Japonsko – tvary písmen D, J. Dvě varianty psaní J.

Písanka s. 13 - 14

Matematika

Počítáme do 100 – řešení úloh v různých prostředích. Závislosti a vztahy – práce s tabulkou – sběr dat. Geometrie v rovině - čtyřúhelníky.

Pracovní učebnice s. 37 – 40

Soutěž Matematický klokan – nestandardní aplikační úlohy

Prvouka

V nemocnici – povolání. Návštěva zdravotnického zařízení.

Učebnice s. 46 - 47

Pracovní sešit s. 29/13

Anglický jazyk

Lekce 4 Happy faces

– pojmenování smyslů, nemoci: I (see) with my (eyes)., I´ve got spots on my (face).

Učebnice s. 37, 38

Pracovní sešit s. 26

Výtvarná výchova

Rozkvetlo nám jaro – míchání barev, malba temperou dotvořená suchým pastelem.

Svět práce

Péče o rostliny – vstávej semínko.

Hudební výchova

Sluníčko už začíná hřát – Hřej sluníčko, Poslech – Václav Trojan: Žabák

Tělesná výchova

Hýbeme se na čerstvém vzduchu – chůze v terénu, pohyb pro zdraví.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci vypracovat do pátku

Český jazyk: Učebnice s. 80/9 – doplněné přepsat do domácího sešitu. Písanka do s. 12.

Matematika: Pracovní učebnice s. 39/4

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 5 příkladů do 100 (pokud je pro žáka zatím obtížné počítat s vyššími čísly, procvičuje spoje do 20) + procvičit násobilku a násobky 2, 3, 4, 5, 6.

Informace pro rodiče a žáky

 • Pondělí 19. 3. od 16:00 – společné setkání rodičů a dětí ve druhé třídě „Počítáme s vámi, tátové a mámy!“
 • Pondělí 19. 3. – poslední možnost odevzdat přihlášku na Noc s Andersenem.
 • Pondělí 19. 3. – matematická soutěž: Matematický klokan
 • Úterý 20. 3. – exkurze do zdravotního střediska v Rosicích (v rámci předmětu prvouka).
 • Pátek 23. 3. – Noc s Andersenem.Týdenní plán na týden od 5. 3. do 9. 3. 2018

Téma na měsíc březen: Na první jarní výlet

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

Jedeme na výlet – vlastní jména – jména osob, zvířat a míst – psaní velkých písmen.

Učebnice s. 76 - 79

Pracovní sešit č. 2 s. 12

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách č. 2 – Česká republika, Chile – tvary písmen Č, č, Ch, ch.

Písanka s. 10 - 11

Matematika

Počítáme do 100 – násobení čísly 1 - 6; propojení sčítání a násobení. Závislosti a vztahy – práce s tabulkou. Početní operace v různých prostředích.

Pracovní učebnice s. 33 - 36

Prvouka

Kdy voláme pomoc, v nemocnici.

Učebnice s. 43 - 45

Pracovní sešit s. 29

Anglický jazyk

Lekce 4 Happy faces

– slovní zásoba části obličeje, barvy; I´ve got (green) (hair). Já mám (zelené) (vlasy).

Učebnice s. 36

Pracovní sešit s. 25

Výtvarná výchova

Souboj bacilů s vitaminy – výtvarná hra s barvou (rozfoukávání).

Svět práce

Souboj bacilů s vitaminy – práce s papírem a dřívky.

Hudební výchova

Sluníčko už začíná hřát – Hřej sluníčko, Poslech – Václav Trojan: Žabák

Tělesná výchova

Olympijský víceboj – T-běh (hbitost). Cvičení s padákem.

Domácí úkoly – vypracovat do 19. 3.

Český jazyk: PS s. 12, 13. Písanka s. 12 + pokud něco chybí do s. 12.

Matematika: Pracovní učebnice s. 33/4, 35/2

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 5 příkladů do 90 (pokud je pro žáka zatím obtížné počítat s vyššími čísly, procvičuje spoje do 20) + procvičit násobilku a násobky 2, 3, 4, 5, 6.

Informace pro rodiče a žáky

 • Pondělí 12. 3. – pátek 16. 3. – jarní prázdniny.
 • Domácí úkoly uvedené v tomto plánu jsou na pondělí 19. 3.
 • Pondělí 19. 3. od 16:00 – společné setkání rodičů a dětí ve druhé třídě „Počítáme s vámi, tátové a mámy!“
 • Pondělí 19. 3. – poslední možnost odevzdat přihlášku na Noc s Andersenem.
 • Úterý 20. 3. – exkurze do zdravotního střediska v Rosicích (v rámci předmětu prvouka).
 • Pátek 23. 3. – Noc s Andersenem.
Týdenní plán na týden od 26. 2. do 2. 3. 2018

Téma na měsíc únor: Do domu i za zvířaty

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

Já mám koně – písmeno ě ve slabikách dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Příběhy o zvířatech – plynulost čtení, porozumění čtenému.

učebnice s. 74 – 75

Pracovní sešit č. 2 s. 10 - 11

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách č. 2 – Cejlon a Svatá Lucie – tvar písmena C, c

Písanka s. 8, 9

Matematika

Počítáme do 90 – násobení čísly 1 - 6; propojení sčítání a násobení. Geometrické tvary – třídění, vyhledávání, skládání. Početní operace v různých prostředích.

Pracovní učebnice s. 28 - 30

Prvouka v úterý

Úžasné tělo – nervová soustava, základy první pomoci

- jednoduché pokusy

Učebnice s. 42

Pracovní sešit s. 28/8, 9, 10

Anglický jazyk

Lekce 4 Happy faces - smysly

– slovní zásoba: smysly. I see with my eyes.

Učebnice s. 36, 37.

PS s. 25, 26

Výtvarná výchova

„Já jsem tvůj člověk“ – Zvířecí knižní hrdina - koláž (literární soutěž)

Svět práce

„Já jsem tvůj člověk“ - práce s papírem – práce podle pokynů.

Hudební výchova

Já a my – sólista a orchestr. Já mám koně. Poslech – Joseph Haydn: Koncert pro trubku a orchestr Es dur.

Tělesná výchova

Bruslení.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: PS s. 9/3 – celá (výroba větrníku je dobrovolná).

Matematika: Pracovní učebnice s. 28/spirála (Dokresli, co chybí.), 29/4

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 5 příkladů do 70 (pokud je pro žáka zatím obtížné počítat s vyššími čísly, procvičuje spoje do 20) + procvičit násobilku a násobky 2, 3, 4, 5, 6.

Informace pro rodiče a žáky

 • Úterý 27. 2. bude místo tělesné výchovy prvouka (výměna za čtvrtek – bruslení). Přinést si učebnici i PS na Pr!!!
 • Úterý 27. 2. - přinést si knížku se zvířecím hrdninou (kterou žáci četli nebo jim někdo četl).
 • Čtvrtek 1. 3. – náhradní bruslení pro přihlášené žáky 1. stupně; žáci, kteří nebruslí, zůstávají ve škole.Týdenní plán na týden od 19. 2. do 23. 2. 2018

Téma na měsíc únor: Do domu i za zvířaty

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

Já mám koně – písmeno ě ve slabikách. Popis zvířete. Příběhy zvířat.

učebnice s. 72 – 73

Pracovní sešit č. 2 s. 8 - 9

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách č. 2 – Švýcarsko - tvar písmena o

Písanka s. 7

Matematika

Počítáme do 80 – násobení čísly 1 - 6; práce s tabulkou násobilky. Geometrické tvary – třídění, vyhledávání, skládání. Početní operace v různých prostředích.

Pracovní učebnice s. 25 – 27

Prvouka v úterý

Úžasné tělo – dýchání, krevní oběh

- jednoduché pokusy

Učebnice s. 40 - 41

Pracovní sešit s. 26, 27

Anglický jazyk

Lekce 4 Happy faces

– slovní zásoba z oblasti části těla, I´ve got (brown) eyes. Mám (hnědé) oči. – propojení staršího učiva s novým.

Učebnice s. 34 – 35

PS s. 23, 24

Výtvarná výchova

Já jsem tvoje zvíře – ilustrace vlastního příběhu (tempera, technikou tečkování inspirovanou uměním původních obyvatel Austrálie); ilustrátoři dětských knih.

Svět práce

Pracovní návyky a postupy, technika tečkování – dodržení pracovního postupu, práce podle video návodu.

Hudební výchova

Zvířátka – Karneval zvířat – poslech Camille Saint Saens, Masožravá kytka.

Tělesná výchova

Bruslení.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: učebnice s. 70/18 – přepsat do domácího sešitu + ústně splnit úkoly pod textem; Písanka – pokud něco chybí do s. 6; na pondělí 26. 2. na volný list papíru (dostanou na požádání ve škole) napsat o exkurzi do knihovny v Chrudimi (Jak to v knihovně vypadá? K čemu knihovna slouží? O jaké knize jsme si v knihovně povídali? Co mě na knize zaujalo?);

Matematika: Pracovní učebnice s. 24/4

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 5 příkladů do 60 (pokud je pro žáka zatím obtížné počítat s vyššími čísly, procvičuje spoje do 20) + procvičit násobilku a násobky 2, 3, 4, 5, 6.

Informace pro rodiče a žáky

 • Úterý 20. 2. bude místo tělesné výchovy prvouka (výměna za čtvrtek – bruslení). Přinést si učebnici i PS na Pr!!! Na Pr v úterý prosím přinést jako pomůcku malé zrcátko.
 • Čtvrtek 22. 2. – bruslení pro všechny žáky 1. stupně (v rámci ŠVP), účastní se i žáci, kteří nebruslí – sledují výuku.
 • Nejpozději ve čtvrtek 22. 2. odevzdat Dotazník pro rodiče SCIO - mapa školy.
 • Pátek 23. 2. – náhradní termín návštěvy knihovny v Chrudimi.Týdenní plán na týden od 12. 2. do 16. 2. 2018

Téma na měsíc únor: Do domu i za zvířaty

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

Staví se dům – písmeno ě ve slabikách, slabikotvorné l, r. Psaní příběhu – vypravování, dramatizace, práce s knihou Pišlické příběhy aneb máme v domě pišliky.

učebnice s. 68 – 71

Pracovní sešit č. 2 s. 6 - 7

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách č. 2 – dva tvary písmena f, do Ománu – tvar písmena O

Písanka s. 5 - 6

Matematika

Počítáme do 80 – násobení čísly 1 - 6; práce s tabulkou násobilky, seznámení s násobilkovými obdélníky. Početní operace v různých prostředích, závislosti a vztahy.

Pracovní učebnice s. 22 – 24

Prvouka

Úžasné tělo – souhra mnoha soustav

Učebnice s. 38 - 39

Pracovní sešit s. 25/2, propojení učiva s učivem Tv

Anglický jazyk

Food – test lekce 3

Lekce 4 Happy faces

– slovní zásoba z oblasti části těla

Výtvarná výchova

Pišlické příběhy – Můj pišlik (dotváření dřevěné figurky).

Svět práce

Jeviště pro pišlický příběh – práce s papírem, prostorová práce (propojení s učivem matematiky – geometrie v prostoru, krychle).

Hudební výchova

Muzikanti o masopustu – hudební nástroje, kvalita tónu, tempové a dynamické změny. Stála basa, Šly panenky; poslech I. Hurník – Jak se kontrabas zamiloval.

Tělesná výchova

Poznávání lidského těla v souvislosti s pohybovou aktivitou. Pohyb v našem životě, pohybová omezení. Masopustní obchůzka – pohyb na čerstvém vzduchu.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: Písanka s. 6

Matematika: Pracovní učebnice s. 22/3, 23/2

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 5 příkladů do 70 (pokud je pro žáka zatím obtížné počítat s vyššími čísly, procvičuje spoje do 20) + procvičit násobilku a násobky 2, 3, 4, 5, 6.

Informace pro rodiče a žáky

 • Úterý 13. 2. – Masopust
 • Čtvrtek 15. 2. – zaplacení zálohy 1600 Kč na školu v přírodě
 • Pátek 16. 2. – anglický jazyk – test lekce 3 Food (jídlo): (znát probrané názvy jídla: pasta, rice, yoghurt, bread, cheese, fish i nápojů: coffee, lemonade, milk, tea, water, juice; slova umět správně vyslovit i napsat; rozumět spojení I like... – mám rád, I don´t like... – nemám rád; Do you like...? – Máš rád…?Týdenní plán na týden od 5. 2. do 9. 2. 2018

Téma na měsíc únor: Do domu i za zvířaty

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

Staví se dům – písmeno ě (skupina mě), různé tvary slov (př. dům, domě, domem).

učebnice s. 66 – 67

Pracovní sešit č. 2 s. 4 - 5

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách č. 2 – Píšeme o sobě a svých blízkých; do Nepálu – tvar m; v Rumunsku – tvar u; dva tvary písmena f

Písanka s. 2 - 5

Matematika

Počítáme do 70 – násobení čísly 1 - 6; práce s tabulkou násobků. Početní operace v různých prostředích, hledání více řešení.

Pracovní učebnice s. 18 – 21

Prvouka

Úžasné tělo - úvod

Učebnice s. 37

Pracovní sešit s. 25/1, propojení učiva s učivem Tv

Anglický jazyk

Happy faces – úvod k lekci 4

– slovní zásoba z oblasti části těla

Výtvarná výchova

Blíží se masopust, Zimní tématika

Svět práce

Pracovní návyky a postupy – dodržení pracovního postupu, práce podle video návodu.

Hudební výchova

Na stavbě – píseň Dělání, Mravenci; Pstruh – poslech F. Schubert. Rytmizace, melodizace.

Tělesná výchova

Poznávání lidského těla v souvislosti s pohybovou aktivitou. Pohyb v našem životě, pohybová omezení, bezpečný pohyb.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: Písanka: dokončit, pokud něco chybí do s. 33 (celá)

Matematika: Pracovní učebnice s. 20/1

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 5 příkladů do 70 (pokud je pro žáka zatím obtížné počítat s vyššími čísly, procvičuje spoje do 20) + procvičit násobilku a násobky 2, 3, 4, 5, 6.

Informace pro rodiče a žáky

 • V průběhu tohoto týdne dostanou žáci druhý díl Písanky a pracovního sešitu z Čj – první díly si nechají doma, nosí pouze nové sešity - obalené (platí i pro matematiku, kterou děti dostaly již před časem – někteří stále nosí oba díly, které se jim pak pletou). Děkuji za spolupráci.
 • Pátek 9. 2. – odevzdat formuláře ke Čtenářské výzvě
 • Úterý 13. 2. – Masopust
 • Pondělí 12. 2. - čtvrtek 15. 2. – zaplacení zálohy 1600 Kč na školu v příroděTýdenní plán na týden od 29. 1. do 1. 2. 2018

Téma na měsíc leden: Do mrazivého království

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

Opakování a procvičování učiva za 1. pololetí

Pracovní sešit č. 1 – dokončujeme, co chybí

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách: hlavní města

Písanka s. 32 – 33

Matematika

Procvičování početních operací

Pracovní učebnice s. 53 - 54

Prvouka

Opakování a procvičování učiva za 1. pololetí

Pracovní sešit – dokončujeme, co chybí do s. 24

Anglický jazyk

Pololetní prázdniny

Výtvarná výchova

Jak a s kým bych rád oslavil/ráda oslavila své vysvědčení – kresba voskovým pastelem.

Svět práce

Pololetní vysvědčení - rozdávání

Hudební výchova

Opakování písní

Tělesná výchova

Příprava na Olympijský víceboj – kondiční cvičení, pohybové hry.

Domácí úkoly – tento týden jsou úkoly na čtvrtek 1. 2.

Český jazyk: Učebnice s. 68/8 – přepsat do domácího sešitu; Písanka: dokončit, pokud něco chybí do s. 31

Matematika: Pracovní učebnice s. 20/3

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 5 příkladů do 60 (pokud je pro žáka zatím obtížné počítat s vyššími čísly, procvičuje spoje do 20) + procvičit násobilku a násobky 2, 3, 4, 5, 6.

Informace pro rodiče a žáky

 • Středa 31. 1. – rozdávání výpisu pololetního vysvědčení.
 • Pátek 2. 2. – pololetní prázdniny.
 • Čtvrtek 8. 2. – náhradní termín exkurze do knihovny v Chrudimi.
 • Úterý 13. 2. - MasopustTýdenní plán na týden od 22. 1. do 26. 1. 2018

Téma na měsíc leden: Do mrazivého království

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

Sklenář mráz – písmeno ě (skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě), různé tvary slov (př. mráz, mrazem). Psaní příběhu - vypravování.

učebnice s. 64 – 65

Pracovní sešit s. 39 – 40

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách: tvary y, n, ň, Ň.

Písanka s. 29 - 31

Matematika

Počítáme do 70 – násobení čísly 1 - 6; práce s tabulkou násobků. Početní operace v různých prostředích, hledání více řešení.

Pracovní učebnice s. 18 – 20

Prvouka

Různost je zajímavá – Žít v jiném prostředí může být někdy těžké

Učebnice s. 36

Pracovní sešit s. 24/3, 4

Multikulturní výchova (Žabák a cizinec (exkurze do knihovny).

Anglický jazyk

Mám hlad – slovní zásoba: jídlo, nápoje; I like/ I don´t like (mám/nemám rád), Do you like…? (máš rád…?)

Učebnice s. 26

Pracovní sešit s. 19 - 21

Výtvarná výchova

Umění odjinud – umění původních obyvatel Austrálie „Aboriginal artist“ (ilustrace literárního příběhu).

Svět práce

Šaty pro paní Krychli – základy šití – dokončení práce.

Hudební výchova

Led jako zrcadlo – poslech M. Rawel, Maličká su, Rybička maličká (znaky kultur v lidových písních). Pohybový doprovod písní.

Tělesná výchova

Bruslení (hodiny za 8. 1. a 15. 1.).

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: Písanka: dokončit, pokud něco chybí do s. 28

Matematika: Pracovní učebnice s. 18/4

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 5 příkladů do 60 + procvičit násobilku 2, 3, 4, 5.

Informace pro rodiče a žáky

 • 31. 1. - poletní vysvědčení
 • 2. 2. - pololetní prázdninyTýdenní plán na týden od 15. 1. do 19. 1. 2018

Téma na měsíc leden: Do mrazivého království

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

Sklenář mráz – písmeno ě vyslovované jako [-je-] (bě, pě, vě), různé tvary slov (př. mráz, mrazem).

učebnice s. 60 – 63

Pracovní sešit s. 38 - 39

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách: Norsko, New York – tvary N, Y.

Písanka s. 27 - 28

Matematika

Počítáme do 60 – násobení čísly 2, 3, 4; vyvození násobení čísly 5, 6; práce s tabulkou násobků. Početní operace v různých prostředích.

Pracovní učebnice s. 13 – 17

Prvouka

Různost je zajímavá – Způsob života

Učebnice s. 35

Pracovní sešit s. 24

Anglický jazyk

Mám hlad – slovní zásoba: jídlo

Učebnice s. 28 - 29

Pracovní sešit s. 5 - 6

Výtvarná výchova

Na bruslích – malba – vodové barvy.

Svět práce

Šaty pro paní Krychli – základy šití.

Hudební výchova

Národy v písních – lidové písně.

Tělesná výchova

Bruslení.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: Pracovní sešit s. 38/1; Písanka: dokončit, pokud něco chybí do s. 26; na volný list papíru (na požádání dostanou ve škole) vymyslet příběh na téma: Kterým zvířetem bys chtěl být a proč? nebo Zvíře – můj pomocník, můj kamarád… nebo Jsou lidé lepší než zvířata? Chová se člověk občas jako zvíře? (rozsah – alespoň 10 vět, pokud bude více než 10 vět, mohou se zapisováním myšlenek dětí případně pomoci rodiče). Nejlepší práce budou odeslány do literární soutěže.

Matematika: Pracovní učebnice s. 14/4

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 5 příkladů do 50 + procvičit násobilku 2, 3, 4.

Informace pro rodiče a žáky

 • Pondělí 15. 1. bruslení pro přihlášené žáky.
 • Vzhledem k pondělnímu bruslení bude dílna čtení přesunuta z pondělí na úterý – prosím, aby žáci měli v úterý sešit na čtení. V sešitě na čtení by měly být v pořádku všechny záznamové grafy a informace o čtených a přečtených knihách – proběhne pololetní hodnocení práce ve čtenářské dílně.
 • Středa 17. 1. – rodičovské schůzky a konzultace, společná schůzka 15:30 – 16:15.
 • Úterý 23. 1. – exkurze do chrudimské knihovny (informace v ŽK, 30Kč do 19. 1.).Plán na období od 3. 1. do 12. 1. 2018

Téma na měsíc leden: Do mrazivého království

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh

Na klouzačce – písmeno ě (dě, tě, ně, ď, ť, ň), procvičování učiva o tvrdých a měkkých skupinách, psaní u/ú/ů; vypravování.

Učebnice s. 54 – 59.

Pracovní sešit s. 34 - 37.

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách: Anglie, Norsko - tvary A, N; přepis básničky.

Písanka s. 26 - 27

Matematika

Geometrie v rovině a prostoru/ Počítáme do 50 – oblékáme krychli, násobení (2, 3, 4) jako opakované sčítání. Matematizace reálné situace.

Pracovní učebnice č. 2 s. 9 - 13

Prvouka

Různost je zajímavá – Alex žije ve Francii, Způsob života, Žít v jiném prostředí je někdy těžké

Učebnice s. 34 - 36

Pracovní sešit s. 22 – 24

Anglický jazyk

Škola – shrnutí a opakování učiva, test č. 2: slovní zásoba „škola a „barvy“ – porozumění, výslovnost, u slovíček z okruhu „škola“ i psaná podoba – umět napsané slovo správně přečíst, It´s my book. – It´s your book. Happy Christmas koleda Jingle bells.

Učebnice s. 21, 66 - 67

Mám hlad – slovní zásoba z oblasti „jídlo“. Do you like…? (Máš rád…?).

Výtvarná výchova

My tři králové. Výtvarný rytmus.

Svět práce

Šaty pro paní krychli – šití, práce s papírem.

Hudební výchova

My tři králové.

Tělesná výchova

Bruslení.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci vypracováno nejpozději v pátek 12. 1.

Český jazyk: učebnice s. 57/9 – přepsat do domácího sešitu; Písanka: dokončit pokud něco chybí do s. 25.

Matematika: Pracovní učebnice č. 2 s. 10/4

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst (přečtené stránky zaznamenávat do sešitu na čtení k příslušnému datu – graf) a vypočítat alespoň 15 příkladů do 50.

Informace pro rodiče a žáky

 • Čtvrtek 4. 1. – nejpozději do tohoto termínu prosím zaplatit 90 Kč na cestu do Skutče (8. 1. a 22. 2. – povinný výcvik bruslení).
 • Pondělí 8. 1. – bruslení Skuteč (bližší informace vlepeny v ŽK). Jedou všichni žáci – i Ti, kteří nebruslí (výuka tělesné výchovy v rámci ŠVP). S sebou: teplé oblečení, pevné rukavice, přilbu, brusle, svačinu, pití; na první vyučovací hodinu penál. Návrat kolem 12:00.
 • Pondělí 15. 1. – bruslení pro zájemce (volitelné). Informace byly vlepeny do ŽK.
 • Na středu 17. 1. jsou v plánu rodičovské schůzky a konzultace.

Děkuji za spolupráci a přeji příjemný víkend. M. PavlíkováPlán na období od 11. 12. do 20. 12. 2017

Téma na měsíc prosinec: Do kouzelného světa Vánoc

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh

Vánoč těše – měkké souhlásky, měkké slabiky ži, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni. Opakování učiva. Vzkaz, pracovní postup – krátký mluvený projev.

Učebnice s. 45 – 51.

Pracovní sešit s. 28 – 33.

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách: Tanzanie - tvary z, ž, Ž; přepis básničky.

Písanka s. 23 - 24

Matematika

Geometrie v rovině a prostoru/ Počítáme do 50 – oblékáme krychli, násobení (2, 3, 4).

Pracovní učebnice č. 2 s. 9 - 11

Prvouka

Vánoce – u nás i jinde.

Učebnice s. 32 - 33

Pracovní sešit s. 16 – 21

Celoškolní projekt Lidská práva.

Anglický jazyk

Škola – shrnutí a opakování učiva, test č. 2: slovní zásoba „škola a „barvy“ – porozumění, výslovnost, u slovíček z okruhu „škola“ i psaná podoba – umět napsané slovo správně přečíst, It´s my book. – It´s your book. Happy Christmas koleda Jingle bells.

Učebnice s. 21, 66 - 67

Pracovní sešit s. 15, 69

Výtvarná výchova

Andělské přání – dokreslovaná koláž, tupování. PF – kapřík.

Svět práce

Vánoční cukroví – kokosové koule (příprava jednoduchého pokrmu, pracovní postup, stolování). Vánoční kufřík – práce s papírem (exkurze papírny Chrast).

Hudební výchova

Vánoční koledy - opakování. Ryba z Havaje.

Tělesná výchova

Na kapříky, cesta za betlémským světlem – pohybové hry motivované zimními svátky, rychlost, pohotovost, koordinace, rovnováha.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: Pracovní sešit s. 28/5; Písanka: dokončit pokud něco chybí do s. 22.

Matematika: Pracovní učebnice č. 2 s. 8/4

Práce na Vánoční prázdniny: Český jazyk – pracovní sešit – vypracovat alespoň jedno cvičení ze stran 26 – 33 (ostatní cvičení na uvedených stranách jsou dobrovolná). Písanka do s. 25. Matematika - pracovní učebnice č. 1 vybrat si alespoň cvičení ze stran 48 – 61 (ostatní cvičení na uvedených stranách jsou dobrovolná). Prvouka – s. 16 – 21 – dobrovolné (jakákoliv nevypracovaná cvičení z uvedených stran).

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst (přečtené stránky zaznamenávat do sešitu na čtení k příslušnému datu – graf) a vypočítat alespoň 15 příkladů do 50.

Informace pro rodiče a žáky

 • Pondělí 18. 12. – celoškolní projektový den Lidská práva (bližší informace budou vlepeny v ŽK).
 • Úterý 19. 12. – exkurze papírny Chrast (informace v ŽK). Částku 70 Kč prosím do 15. 12.
 • Středa 20. 12. – vánoční obchůzka a posezení ve třídě.
 • Čtvrtek 21. 12. a pátek 22. 12. ředitelské volno (nabídka družiny).
 • Sobota 23. 12. – úterý 2. 1. – vánoční prázdniny (do školy nastupujeme v novém roce ve středu 3. 1. 2018).

Všem žákům i rodičům přeji krásné vánoční svátky a nový rok plný radosti, štěstí a příjemných zážitků.

M. PavlíkováTýdenní plán na týden od 4. 12. do 8. 12. 2017

Téma na měsíc prosinec: Do kouzelného světa Vánoc

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh

Předvánoč uklíze – měkké souhlásky, měkké slabiky ži, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni.

Učebnice s. 42 – 44

Pracovní sešit s. 26 – 28

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách: Zaire - tvary Z; přepis básničky.

Písanka s. 22

Matematika

Geometrie v prostoru/ Počítáme do 40 – oblékáme krychli, násobení (2 a 3).

Pracovní učebnice č. 2 s. 5 - 8

Prvouka

O dvanácti měsíčkách – my a čas.

Učebnice s. 28 - 31

Pracovní sešit s. 16 - 20

Anglický jazyk

Škola – slovní zásoba spojená se školní třídou, počet ve spojení se slovní zásobou: How many books? (Kolik knih?); tichý/hlasitý; pomalý/rychlý

Učebnice s. 19 - 20

Pracovní sešit s. 16 - 17

Výtvarná výchova

Andělské přání – tisk z reliéfu, dokreslovaná koláž, tupování.

Svět práce

Ozdoby na náš stromeček – čepičky – práce s vlnou.

Hudební výchova

Vánoční trampoty andělíčka Damiána – vánoční koncert.

Tělesná výchova

Čert a Mikuláš – pohybové hry motivované zimními svátky.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: Pracovní sešit s. 26/2 – vybarvit ovoce, podle toho doplnit barvy věcí pro úklid př. Máme žlutý vysavač.; Pracovní sešit s. 27/4; Písanka: dokončit pokud něco chybí do s. 21.

Matematika: Pracovní učebnice č. 1 vybrat si jakékoliv jedno cvičení ze stran 48 – 61 (cvičení označit zkratkou DÚ). Zbývající cvičení z uvedených stran si mohou žáci dodělávat průběžně v rámci domácí přípravy.

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst (přečtené stránky zaznamenávat do sešitu na čtení k příslušnému datu – graf) a vypočítat alespoň 15 příkladů do 40.

Informace pro rodiče a žáky

 • Pondělí 4. 12. – vánoční pohádka Vánoční trampoty andělíčka Damiána KD Pardubice, vybíráme 80 Kč (prosím do pátku 1. 12), ráno se sejdeme ve třídě jako obvykle, odjezd 8:00, po návratu (cca v 11:00) pokračuje výuka dle rozvrhu, žáci si přinesou pouze penál, učebnice potřebovat nebudeme. Prosím, aby děti měly vhodné oblečení na kulturní akci.
 • Od úterý 5. 12. budou žáci potřebovat pravítka (viz seznam pomůcek do 2. třídy).
 • Úterý 5. 12. – mikulášské obchůzky ve škole (oblečení pro možnost ušpinění), pokud žáci chtějí, mohou přijít oblečeni ve stylu „čert, Mikuláš, anděl“, ale prosím o volbu takových „kostýmů“, které jim nebudou bránit ve školní práci.Plán na období od 20. 11. do 1. 12. 2017

Téma na měsíc listopad: Před deštěm zpátky do pohádky

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh

Povídám, povídám pohádku –  tvrdé souhlásky, tvrdé slabiky hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny.

Učebnice s. 38 – 40

Pomáháme uklízet – měkké souhlásky – úvod

Učebnice s. 42

Pracovní sešit s. 23 – 25

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách: Maroko, Kanada a Austrálie (klokani) - tvary M, K, k; přepis básničky.

Písanka s. 19 - 21

Matematika

Počítáme do 35/40 – zařazování do skupin, orientace v čase, hledání zákonitostí.

Pracovní učebnice s. 40- 47

Shrnutí a opakování probraného učiva

Pracovní učebnice s. 48- 61 (vybrané úlohy – individualizace)

Prvouka

Žijeme spolu – shrnutí učiva o rodině.

Učebnice s. 23.

Pracovní sešit s. 11, 12

Média – sdělovací prostředky, zprávy a zábava, reklama.

Učebnice s. 24 – 27

Pracovní sešit s. 14 - 15

Anglický jazyk

Škola – slovní zásoba spojená se školní třídou, barvy – psaná podoba i výslovnost; Tvoření jednoduchých vět: I can see … (Vidím …); This is my/your … (Toto je můj/tvůj …) ve spojení se slovní zásobou. Označení barvy věcí ve třídě.: It´s a (red) book.

Učebnice s. 16 - 18

Pracovní sešit s. 11 - 13

Výtvarná výchova

Moje rodina – práce s textilem.

Svět práce

Blíží se svátek svatého Mikuláše.

Hudební výchova

Příprava na adventní vystoupení – nácvik básní a písní.

Tělesná výchova

Příprava na adventní vystoupení – postavení v prostoru, rytmické pohyby, přesnost pohybů, držení těla.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: Pracovní sešit s. 23/5 – přečíst básničku, zakroužkovat tvrdé skupiny a vypsat názvy ovoce; Pracovní sešit s. 24/7 – dopsat slova a dokreslit obrázek; Písanka: dokončit pokud něco chybí do s. 19

Matematika: Pracovní učebnice vybrat si jednu stranu podle obtížnosti s. 50 nebo s. 53 nebo s. 57 (vždy celá, je vhodné rozložit na více dnů a počítat v rámci každodenního procvičování početních operací)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst (přečtené stránky zaznamenávat do sešitu na čtení k příslušnému datu – graf) a vypočítat alespoň 15 příkladů do 30.

Informace pro rodiče a žáky

 • Tento plán je stanoven výjimečně na 14 dní (s ohledem na posun odevzdávání úkolů z důvodu státního svátku a úpravy z důvodu nácviku vánočního vystoupení). Domácí úkoly vypracují žáci do pátku 1. 12. Doporučuji pracovat na úkolech průběžně.
 • Pátek 24. 11. – generální zkouška na vánoční vystoupení.
 • Neděle 26. 11. – od 16:00 vánoční odpoledne u školy, sejdeme se v 15:45 před třídou.
 • Pondělí 4. 12. – vánoční pohádka Vánoční trampoty andělíčka Damiána KD Pardubice, vybíráme 80 Kč (prosím do pátku 1. 12), ráno se sejdeme ve třídě jako obvykle, odjezd 8:00, po návratu (cca v 11:00) pokračuje výuka dle rozvrhu, žáci si přinesou pouze penál, učebnice potřebovat nebudeme.Týdenní plán na týden od 13. 11. do 17. 11. 2017

Téma na měsíc listopad: Před deštěm zpátky do pohádky

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh

Povídám, povídám pohádku –  tvrdé souhlásky, tvrdé slabiky hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny.

Učebnice s. 36 – 37

Pracovní sešit s. 20 - 22

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách: Amerika - western – tvary W, w; přepis básničky.

Písanka s. 18

Matematika

Počítáme do 30 – matematické závislosti a vztahy, řešení úloh z různých prostředí – procvičování početních operací (krokování, výstaviště, děda Lesoň).

Pracovní učebnice s. 37- 39

Prvouka

Vyrůstáme v rodině – vývoj člověka, rodokmen.

Učebnice s. 21 - 22

Pracovní sešit s. 11, 12

Exkurze Pardubice – dopravní hřiště nebo muzeum.

Anglický jazyk

Státní svátek.

Výtvarná výchova

Exkurze Pardubice – reflexe.

Svět práce

Exkurze Pardubice – stavby ve městě (pozorování, tvary, barevnost).

Hudební výchova

Příprava na adventní vystoupení – nácvik básní a písní.

Tělesná výchova

Příprava na adventní vystoupení – postavení v prostoru, rytmické pohyby, přesnost pohybů, držení těla.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: Pracovní sešit s. 22/2 – zakroužkovat slabiky s y/ý (př. ty, hy, ky…, potom přepsat do domácího sešitu; Písanka: dokončit pokud něco chybí do s. 17

Na pondělí 20. 11.: Exkurze Pardubice – na volný list papíru napsat 5 vět o exkurzi (kam jsme jeli, co jsme tam navštívili, co zajímavého či nového jsme viděli nebo se dozvěděli, co se nám na exkurzi líbilo) + ilustrace

Matematika: Pracovní učebnice s. 39/1

Prvouka: Pracovní sešit s 12/4

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst (přečtené stránky zaznamenávat do sešitu na čtení k příslušnému datu – graf) a vypočítat alespoň 15 příkladů do 30.

Informace pro rodiče a žáky

 • Pondělí 13. 11. – vybírání záznamových archů ke Čtenářské výzvě (někteří žáci již odevzdali, někteří mají ještě doma). Archy budou vráceny po zaevidování údajů.
 • Středa 15. 11. – exkurze Pardubice – dopravní hřiště. S sebou penál, rukavice, cyklistická přilba, teplé oblečení. V případě nepřízně počasí návštěva pardubického zámku – výstava příroda východního Polabí. Vybíráme 100 Kč (do 13. 11. - v úterý 14. 11. nebudu z důvodu návštěvy lékaře přítomna ve škole, proto prosím o zaplacení do uvedeného termínu, děkuji). První hodina výuka ve třídě k tématu exkurze, odjezd v 8:45; návrat do 13:00.
 • Středa 15. 11. – společná schůzka rodičů (od 15:30) a individuální konzultace (dle rozpisu). Volba zástupců z řad rodičů do školské rady.
 • Žáci mají v ŽK vlepeny lístečky od sdružení ROSA I. – vybíráme příspěvek 200 Kč (nejpozději do 15. 11.).
 • Pátek 17. 11. - státní svátek Den boje za svobodu a demokracii.
 • Neděle 26. 11. – adventní odpoledne u školy.Týdenní plán na týden od 6. 11. do 10. 11. 2017

Téma na měsíc listopad: Před deštěm zpátky do pohádky

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh

Mezi kapkami deště – hlásky: samohlásky – dvojhlásky; souhlásky.

Učebnice s. 33 – 35

Pracovní sešit s. 19 - 21

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách: Vatikán, Čína – tvary V, v; přepis básniček o zemích.

Písanka s. 16 - 17

Matematika

Počítáme do 30 – geometrie v rovině (orientace na čtverečkovaném papíru, tvary z dřívek), geometrie v prostoru (vlastnosti krychlových staveb), příprava na násobení, řešení úloh z různých prostředí – procvičování početních operací.

Pracovní učebnice s. 34 - 37

Prvouka

Vyrůstáme v rodině – moji předkové (rozhovor s prarodičem se záznamem informací), vývoj člověka

Učebnice s. 20, 21

Pracovní sešit s. 11

Anglický jazyk

Škola – slovní zásoba spojená se školní třídou – psaná podoba i výslovnost; Tvoření jednoduchých vět: I can see … (Vidím …); This is my/your … (Toto je můj/tvůj …) ve spojení se slovní zásobou.

Učebnice s. 14 - 16

Pracovní sešit s. 10

Výtvarná výchova

Mezi kapkami deště – kresba fixem/tuší.

Svět práce

Mezi kapkami deště – skládání papíru, lepení.

Hudební výchova

Příprava na adventní vystoupení – nácvik básní a písní.

Tělesná výchova

Příprava na adventní vystoupení – postavení v prostoru, rytmické pohyby, přesnost pohybů, držení těla.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: Pracovní sešit s. 21/11; Písanka: dokončit pokud něco chybí do s. 15

Matematika: Pracovní učebnice s. 33/1 – dokončit, pokud není; 37/1 (nesprávné škrtnout a vedle na linku napsat, jak by to mohlo být správně – např. u druhého příkladu 17 – 15 < 6 nebo 17 – 6 > 6, při opravování by se mělo vždy opravit jen jedno číslo nebo znaménko, záleží na žákovi, co vybere)

Prvouka (na čtvrtek 9. 11.): Pracovní sešit s. 11/1 Dotazník pro babičku nebo dědu (doporučuji nenechávat na poslední chvíli, pokud žák nemá možnost mluvit s prarodičem, je možné udělat rozhovor s rodičem nebo jinou dospělou osobou)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst (přečtené stránky zaznamenávat do sešitu na čtení k příslušnému datu – graf) a vypočítat alespoň 15 příkladů do 30.

Informace pro rodiče a žáky

 • Pondělí 6. 11. – nahrávání básně a písní na adventní vystoupení (všichni žáci by již měli znát texty).
 • Úterý 7. 11. – přírodovědný program ve škole Pohled do světa hmyzu; vybíráme 40 Kč. Děkuji.
 • Středa 8. – čtvrtek 9. 11. – podzimní sběr papíru.
 • Čtvrtek 9. 11. – vánoční fotografování pro přihlášené žáky (fotografují se žáci, kteří mají k 8. 11. zaplaceno).
 • Žáci mají v ŽK vlepeny lístečky od sdružení ROSA I. – vybíráme příspěvek 200 Kč (nejpozději do 15. 11.).
 • Pondělí 13. 11. – Čtenářská výzva – první odevzdávání formulářů.
 • Středa 15. 11. – exkurze Pardubice, vybíráme 100 Kč. Informace v ŽK.
 • Středa 15. 11. – třídní schůzky a konzultace a volba zástupců z řad rodičů do školské rady – informace a možnost zapsání konzultací na školních stránkách.
 • Neděle 26. 11. – adventní odpoledne u školy.Týdenní plán na období od 23. 10. do 3. 11. 2017

Téma na měsíc říjen: Ve městě i v přírodě

Téma na měsíc listopad: Před deštěm zpátky do pohádky

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

Procházka lesem – význam slov – slova vícevýznamová, čtení s porozuměním.

učebnice s. 28 – 29

Pracovní sešit s. 17

Mezi kapkami deště – hlásky: samohlásky – psaní ú/ů.

učebnice s. 30 – 32

Pracovní sešit s. 18 - 19

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách: Egypt, Francie, Vatikán – tvary E, F, V; přepis básniček o zemích.

Písanka s. 14 - 16

Matematika

Počítáme do 30 – závislosti a vztahy, příprava na násobení, řešení úloh z různých prostředí.

Pracovní učebnice s. 28 – 34

Prvouka

28. říjen – výročí vzniku republiky

Učebnice s. 18, 19

Pracovní sešit s. 9, 10

Anglický jazyk

Safari v herně – opakování, test lekce 1 (3. 11.): názvy probíraných zvířat – psaná podoba i výslovnost; reakce na otázku Can you see …? - podle toho, co vidí na obrázku - odpovědi ano/ne)

Učebnice s. 13

Pracovní sešit s. 10, 11

Výtvarná výchova

Svíčka – suchý pastel.

Svět práce

Velká a malá dýně – práce s přírodninami, příprava jednoduchých pokrmů.

Pozorování přírody, péče o rostliny.

Hudební výchova

Příprava na adventní vystoupení – nácvik básní a písní.

Tělesná výchova

Hry s míčem – týmové pohybové činnosti.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: Pracovní sešit s. 15/3, 4; 16/5, 7; Písanka: dokončit pokud něco chybí do s. 13

Matematika: Pracovní učebnice s. 27/2, 29/1

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst (přečtené stránky zaznamenávat do sešitu na čtení k příslušnému datu – graf) a vypočítat alespoň 15 příkladů do 30.

Informace pro rodiče a žáky

 • Ve čtvrtek 26. a v pátek 27. 10. jsou podzimní prázdniny.
 • Čtvrtek 2. 11. - preventivní program STONOŽKA (vztahy ve třídě), 1. - 3. vyučovací hodinu.
 • Vánoční fotografování proběhne 9. 11. Prosím o zaplacení fotografií do 8. 11. Děkuji.
 • Na adventní vystoupení budeme potřebovat jako rekvizitu malou lucernu. Aby byly všechny stejné, zakoupíme pro 1. a 2. třídu hromadně (plastová LED lucerna na baterie). Na nákup vybíráme 70 Kč, po vystoupení lucerna žákům zůstane. Prosím o zaplacení do 3. 11. Děkuji.
 • Žáci mají v ŽK vlepeny lístečky od sdružení ROSA I. – vybíráme příspěvek 200 Kč (nejpozději do 15. 11.).
 • Vyplnit návrh kandidáta na člena školské rady při ZŠ. Prosím, aby VŠICHNI odevzdali daný formulář do 25. 10. (pokud nenavrhujete žádného kandidáta, uveďte prosím: Nenavrhujeme kandidáta a připojte Váš podpis) Děkuji.
 • Ve středu 15. 11. proběhnou schůzky rodičů ve třídách a individuální konzultace.
 • V Diáři mají žáci informace ke sběrovým soutěžím: šípek, papír, baterie a elektrozařízení.Týdenní plán na týden od 16. 10. do 20. 10. 2017

Téma na měsíc říjen: Ve městě i v přírodě

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

Procházka lesem – význam slov – slova protikladná, slova stejného významu, čtení s porozuměním.

učebnice s. 24 – 27

Pracovní sešit s. 15 - 16

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách: Turecko – turecký, Kuvajt - Kuvajťan – tvary t, ť, Ť.

Písanka s. 12, 13

Matematika

Počítáme do 30 – závislosti a vztahy, příprava na násobení, řečení úloh z různých prostředí.

Pracovní učebnice s. 24 – 28

Prvouka

Město/vesnice před sto lety – město/vesnice dnes – didaktická vycházka.

Učebnice s. 16 – 17

Pracovní sešit s. 9

Anglický jazyk

Safari v herně – slovní zásoba: názvy zvířat, Can you see me? (Vidíš mě?); Look! Podívej!

Učebnice s. 12- 13

Pracovní sešit s. 9

Výtvarná výchova

Les – práce s barvami.

Svět práce

Houby – práce s papírem – stříhání, lepení.

Hudební výchova

V lese – Mravenčí ukolébavka. Opakování písní.

Tělesná výchova

Hry s míčem – týmové pohybové činnosti.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: Učebnice s. 25/6 (slova napsat do domácího sešitu, názvy živočichů zakroužkovat barevnou pastelkou; Písanka: dokončit pokud něco chybí do s. 11

Matematika: Pracovní učebnice s. 22/2, 25/1

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst (přečtené stránky zaznamenávat do sešitu na čtení k příslušnému datu – graf) a vypočítat alespoň 15 příkladů do 30.

Informace pro rodiče a žáky

 • Vánoční fotografování proběhne 9. 11. Prosím o zaplacení fotografií do 8. 11. Děkuji.
 • Prosím o kontrolu výskytu vší.
 • Žáci mají v ŽK vlepeny lístečky od sdružení ROSA I. – vybíráme příspěvek 200 Kč (nejpozději do 15. 11.).
 • Vyplnit návrh kandidáta na člena školské rady při ZŠ. Prosím, aby VŠICHNI odevzdali daný formulář do 25. 10. (pokud nenavrhujete žádného kandidáta, uveďte prosím: Nenavrhujeme kandidáta a připojte Váš podpis) Děkuji.
 • V Diáři mají žáci informace ke sběrovým soutěžím: šípek, papír, baterie a elektrozařízení.Týdenní plán na týden od 9. 10. do 13. 10. 2017

Téma na měsíc říjen: Ve městě i v přírodě

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

Jak se žije v Praze – básničky. Slova nadřazená, podřazená, souřadná. Tvoření hádanek - popis.

učebnice s. 21 – 23

Pracovní sešit s. 12 - 14

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách: Holandsko, Tibet – tvary H, T.

Písanka s. 10, 11

Matematika

Počítáme do 27 – závislosti a vztahy – porovnávání, početní úlohy; příprava na násobení.

Pracovní učebnice s. 20 – 24

Prvouka

Na cestách – test.

Město před sto lety – v bytě, na ulici.

Učebnice s. 14 – 15

Pracovní sešit s. 8 - 9

Anglický jazyk

Safari v herně – slovní zásoba: názvy zvířat, slovesa: can, run, climb, fly; Can you see…? (Vidíš…?); Can (zebras) (run)? (Umí (zebry) (běhat)?)

Učebnice s. 10- 11

Pracovní sešit s. 7 - 8

Výtvarná výchova

Dopravní prostředky – vojenské: tank – suchý pastel.

Svět práce

Dopravní prostředky – vojenské: tank – lepení (práce s papírem, sestavování z částí).

Hudební výchova

Dopravní prostředky – píseň Strojvůdce. Píseň Tluče bubeníček.

Tělesná výchova

Jako vojáci: Chůze a běh v terénu./Chůze v rytmu, držení těla. (Dle počasí venku nebo v tělocvičně.)

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: Přepsat básničku o Praze do domácího sešitu (možnost výběru: učebnice s. 19/4 – Vltava nebo 22/8 – Petřínská rozhledna); jednu z básniček o Praze se naučit zpaměti; Písanka: dokončit pokud něco chybí do s. 9

Matematika: Pracovní učebnice s. 21/1, 23/1

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 15 příkladů do 25.

Informace pro rodiče a žáky

 • Přinést prosím vyplněný Informovaný souhlas rodičů s účastí žáka na programu prevence Cesty z cesty – Stonožka, který proběhne 2. 11.
 • Vyplnit návrh kandidáta na člena školské rady při ZŠ. Prosím, aby VŠICHNI odevzdali daný formulář do 25. 10. Děkuji.
 • Nejpozději v úterý 10. 10. odevzdat obrázky do soutěže Kreslíme s POKOSEM na téma Armáda (pro zájemce).
 • Ve středu 11. 10. návštěva armády ČR ve škole – POKOS (příprava občanů k obraně státu), žáci by v tento den měli zvolit oblečení „ve vojenském duchu“ (zelená a hnědá barva, maskáče apod.).
 • Ve čtvrtek 12. 10. od 16:00 Drakiáda na hřišti.
 • V Diáři mají žáci informace ke sběrovým soutěžím: šípek, papír, baterie a elektrozařízení.
 • Matematika: Rozšiřující práce pro zájemce – aktivita „Mám pod čepicí“: Cvičení v pracovní učebnici označená červeným sluníčkem jsou nadstavbová. Žáci je mohou plnit jako dobrovolné úkoly v rámci hodin (když jsou dříve hotovi se zadanou prací a mají možnost volby následného úkolu) nebo v rámci domácí přípravy. Pokud takové cvičení vypracují, přinesou mi ho ukázat. Za správné řešení dostanou ke cvičení nálepku. Kolik kdo nasbírá nálepek? Vyhodnotíme na konci pololetí.Týdenní plán na týden od 2. 10. do 6. 10. 2017

Téma na měsíc říjen: Ve městě i v přírodě

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

Jak se žije v Praze – význam slov.

učebnice s. 18 – 21

Pracovní sešit s. 12

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách: V krajích sněhu a ledu – tvary i, j.

Písanka s. 8, 9

Matematika

Počítáme do 25 – početní operace, práce s tabulkou – evidence, porovnávání.

Pracovní učebnice s. 17 – 20

Prvouka

Dopravní prostředky, dopravní značky

Učebnice s. 12 – 13

Pracovní sešit s. 7

Anglický jazyk

Safari v herně – slovní zásoba: názvy zvířat, I can/can´t see… (vidím/nevidím…)

Učebnice s. 8 - 9

Pracovní sešit s. 5 - 6

Výtvarná výchova

Kočka – suchý pastel, kombinace barev.

Svět práce

Dřívka.

Hudební výchova

Cestujeme – zvuky města, píseň Strojvůdce.

Tělesná výchova

Cvičení se švihadly – protahovací, kondiční a silová cvičení.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: Pracovní sešit s. 13/4, 5; Písanka: dokončit, pokud něco chybí do s. 7

Matematika: Pracovní učebnice s. 17/3

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 15 příkladů do 20.

Informace pro rodiče a žáky

 • Úkoly logické olympiády budou žáci plnit ve středu 4. 10. ve škole v rámci vyučovací hodiny.
 • V Diáři mají žáci vlepeny informace ke sběrovým soutěžím: šípek, baterie a elektrospotřebiče, papír.
 • Matematika: Rozšiřující práce pro zájemce – aktivita „Mám pod čepicí“: Cvičení v pracovní učebnici označená červeným sluníčkem jsou nadstavbová. Žáci je mohou plnit jako dobrovolné úkoly v rámci hodin (když jsou dříve hotovi se zadanou prací) nebo v rámci domácí přípravy. Pokud takové cvičení vypracují, přinesou mi ho ukázat. Za správné řešení dostanou ke cvičení nálepku. Kolik kdo nasbírá nálepek? Vyhodnotíme vždy na konci pololetí.Týdenní plán na týden od 25. 9. do 29. 9. 2017

Téma měsíce září: Po prázdninách zpátky do školy

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

Líbí se nám ve škole – druhy vět.

učebnice s. 16 – 17

Pracovní sešit s. 10 - 11

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách: Belgie – tvary l.

Písanka s. 7

Matematika

Počítáme do 25 – početní operace a úlohy v prostředí Krokování, Pavučiny Autobus.

Pracovní učebnice s. 15 - 16

Prvouka

Státní svátek.

Anglický jazyk

Ředitelské volno.

Výtvarná výchova

Svatý Václav – kolorovaná kresba (voskovky, vodové barvy).

Svět práce

Práce s drobným materiálem.

Hudební výchova

Poslech, zpěv.

Tělesná výchova

Cvičení se švihadly – protahovací, kondiční a silová cvičení.

Domácí úkoly – prosím vypracovat do pondělí 2. 10.

Český jazyk: Pracovní sešit s. 10/8 – doplnit znaménka a přepsat do domácího sešitu; Písanka: s. 6 + dokončit pokud něco chybí do s. 6

Matematika: Pracovní učebnice s. 11/4, 15/1

Prvouka: Pracovní sešit s. 6/6 (po vyplnění provést kontrolu v učebnici Prvouky na s. 17)

Svět práce: Procvičit práci s provázkem – uvázat uzel, zavázat si boty (týká se žáků, kteří zatím tyto dovednosti dobře neovládají).

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 15 příkladů do 20.

Informace pro rodiče a žáky

 • V pondělí 25. 9. nebudu přítomna ve škole z důvodu školení.
 • V úterý 26. 9. prosím přinést pomůcky na matematiku: papírové mince, zvířátka dědy Lesoně (bližší informace na internetových stránkách školy).
 • Nejpozději do středy 27. 9. prosím zapsat žákům do Diářů (k datu 29. 9.) přihlašovací údaje k logické olympiádě – přihlašovací jméno a heslo (údaje vám, měly přijít e-mailem). Úkoly logické olympiády budou žáci plnit ve středu 4. 10. ve škole v rámci vyučovací hodiny.
 • Ve čtvrtek 28. 9. je státní svátek.
 • Na pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno.
 • Do konce září máte možnost objednat vánoční fotografování (viz Informace pro rodiče).Týdenní plán na týden od 18. 9. do 22. 9. 2017

Téma měsíce září: Po prázdninách zpátky do školy

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

Líbí se nám ve škole – opakování: komunikační pravidla, mluvený projeví; věta, slovo, slabika; písmeno a hláska.

učebnice s. 12 – 15

Pracovní sešit s. 8 - 9

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách: Itálie, Libanon – tvary I, L.

Písanka s. 5, 6

Matematika

Počítáme do 20 (23) – opakování: početní operace, prostředí Děda Lesoň – závislosti a vztahy – seznámení.

Pracovní učebnice s. 11 - 14

Prvouka

Světové strany – sever, jih, východ, západ.

Učebnice s. 8 – 9

Pracovní sešit s. 5

Anglický jazyk

Happy House 2 – opakování: slovní zásoba, jména postav, představování.

Safari v herně – slovní zásoba: názvy zvířat.

Učebnice s. 4 - 7

Pracovní sešit s. 3 - 4

Výtvarná výchova

Hra s barvou – míchání, barevné plochy.

Svět práce

Konstrukční činnosti – jednoduché stavby z krychlí.

Hudební výchova

Opakování písní z 1. ročníku, rytmické hry

Tělesná výchova

Reakce na pokyny a povely, týmové hry.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: Pracovní sešit s. 6/6; Písanka: dokončit pokud něco chybí do s. 4

Matematika: Pracovní učebnice s. 10/4 – parkety do bílého čtverce žáci pastelkami překreslí, vymyslí dvě různá řešení; s. 11/dole – změřit a zapsat do prvního řádku bílé tabulky (k měsíci září s doplněným příslušným datem) rozpětí paží a výšku žáka

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 15 příkladů do 20.

Informace pro rodiče a žáky

 • Do 18. 9. prosím odevzdat vyplněné lístečky, které se týkají ředitelského volna 29. 9. Děkuji.Týdenní plán na týden od 11. 9. do 15. 9. 2017

Téma měsíce září: Po prázdninách zpátky do školy

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

Loučení s létem – opakování: komunikační pravidla, mluvený projev, velká písmena při psaní vlastních jmen

Učebnice s. 8 – 11

Pracovní sešit s. 4 - 7

Český jazyk - psaní

Umím psát na cestách – opakování: tvary písmen a číslic; sklon písma

Písanka s. 3, 4

Matematika

Počítáme do 15 (20) – opakování: početní operace, Cyklotrasa – orientace v rovině

Pracovní učebnice s. 6 - 10

Prvouka

Na cestách – Plán okolí školy

Učebnice s. 6 – 7

Pracovní sešit s. 4

Anglický jazyk

Zpátky do Happy Housu – opakování: slovní zásoba, jména postav, představování

Učebnice s. 2 – 5

Pracovní sešit s. 2

Výtvarná výchova

Sbohem, léto! – zapouštění barev do vlhkého podkladu, kresba tuší

Svět práce

Sbohem, léto! - Práce podle slovního návodu – zapamatování a realizace 2 pokynů

Hudební výchova

Úvod do předmětu – opakování písní z 1. ročníku

Tělesná výchova

Úvod do předmětu, bezpečnost při Tv, cvičení úbor, jednoduché hry

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: Pracovní sešit s. 7/8, 9; Písanka: dokončit s. 2

Matematika: s. 8/2, 9/1

Informace pro rodiče a žáky

 • v pondělí mít ve škole vhodnou knížku na dílnu čtení
 • na úterý přinést věci na Tv


Týdenní plán na týden od 4. 9. do 8. 9. 2017

Téma měsíce září: Po prázdninách zpátky do školy

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

Úvod do předmětu, Loučení s létem

Učebnice s. 6 - 7

Český jazyk - psaní

Úvod do předmětu, Umím psát na cestách – opakování

Písanka s. 2

Matematika

Úvod do předmětu, Prázdniny – evidence, numerace do 20

Pracovní učebnice s. 5

Prvouka

Úvod do předmětu, Učení nás baví

Učebnice s. 5

Anglický jazyk

Úvod do předmětu, Zpátky do Happy Housu – opakování

Učebnice s. 2 - 3

Výtvarná výchova

Úvod do předmětu, bezpečnost práce, Černobílé – autoportrét k pravidlům třídy

Svět práce

Úvod do předmětu, bezpečnost práce, Rozdávání učebnic a pravidla zacházení s majetkem

Hudební výchova

-------------------------

Tělesná výchova

-------------------------

Domácí úkoly

 • na středu přinést Prázdninový deník (vyplněno co kdo stihl a zvládl), případně zajímavé suvenýry z prázdnin
 • na středu přinést pomůcky na výtvarnou výchovu (podle seznamu rozdaného na konci minulého školního roku)
 • do pátku si přinést do třídy vhodnou knížku na dílnu čtení

Informace pro rodiče

 • úterý 5. 9. – 4. vyučovací hodiny, třídnické hodiny, si žáci přinesou penál
 • středa 6. 9. – 4. vyučovací hodiny, výuka dle rozvrhu (zatím bez učebnic), budeme potřebovat Prázdninový deník, pomůcky na výtvarnou výchovu (v igelitce – ve třídě si přendají do boxů), aktovku – budeme si rozdávat učebnice
 • čtvrtek 7. 9. – 4. vyučovací hodiny, učebnice dle rozvrhu
 • pátek 8. 9. – 4. vyučovací hodiny, učebnice dle rozvrhu
 • Nejpozději v pátek prosím odevzdat všechny vyplněné a podepsané dotazníky a souhlasy rodičů. Děkuji.
 • úterý 5. 9. proběhne úvodní společná rodičovská schůzka od 15:30.
 • Prosím, aby žáci, kteří ještě nezaplatili 1000 Kč na hromadné zakoupení pomůcek a pracovních sešitů, donesli nebo doplatili tuto částku co nejdříve – ideálně do konce týdne (8. 9.). Děkuji za pochopení.