Týdenní plány 3

Pozn.: Týdenní plán je pouze orientační, v případě potřeby může být upraven. Jedná se o plán učiva probíraného ve škole (rodiče s žáky vypracovávají pouze v případě nemoci nebo nedokončené práce ze školy). Domácí úkoly jsou určeny pro práci nebo přípravu žáků doma. Žáci si již samostatně zapisují úkoly do Diáře, pro kontrolu a podrobnější informace je však i nadále vhodné sledovat týdenní plány a informace na internetu.

 Týdenní plán na týden od 10. 12. do 14. 12. 2018

Témata na měsíc prosinec: České výrobky

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyjmenovat řadu vyjmenovaných slov po M, znát jejich význam a přiřadit k nim slova příbuzná, upevňovat si pravopisné dovednosti spojené s vyjmenovanými slovy po B a L Sportovní – vyjmenovaná slova po M

učebnice s. 54 - 57

pracovní sešit s. 27 - 28

Matematika

cíl: pracovat s daty v tabulce, počítat obsah útvarů ve čtvercové síti různými způsoby, zdůvodnit výběr nejlepšího postupu

Tabulkový záznam údajů – prostředí autobusu. Obsah čtverečkovaného útvaru.

učebnice s. 36 - 37

pracovní sešit s. 27

Prvouka

cíl: popsat cestu vybraných druhů zboží od výrobce ke spotřebiteli, uvést profese, které se na této cestě podílejí

Výroba, výrobce. Povolání v obchodě.

učebnice s. 28 - 29

pracovní sešit s. 15

Anglický jazyk-

ČTVRTEK

PÁTEK

cíl: určit osobu podle popisu (číst s porozuměním), zdramatizovat jednoduchý příběh, procvičovat si učivo při práci s anglickým časopisem Hello Kids!

Lekce 6: Family photos – She´s got long hair. My friend is a monster – a comic.

slovní zásoba – rodina, části těla.

učebnice s. 30 - 31

pracovní sešit s. 30 - 31

Výtvarná výchova

Svícen – kresba na sklo voskovými pastelkami, výtvarný rytmus.

Svět práce

Svícen – praktický výrobek, užité umění.

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Cvičení na lavičkách.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak vypracovat do pátku

Český jazyk: pracovní sešit s. 23 – co chybí

Matematika: pracovní sešit s. 27/7, 9, 10

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení - obtížnost dle individuální dosažené úrovně); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • na středu 12. 12. budeme potřebovat skleničku od přesnídávky (stačí bez víčka, umytou – bez etikety a lepidla – když se nechá odmočit v horké vodě – jde etiketa i s lepidlem odstranit snadno), případně podobnou malou skleničku vhodnou na výrobu svícnu
 • pondělí 17. 12. – poslední lekce plavání
 • úterý 18. 12. – bruslení pro 1. stupeň, povinná účast všech žáků
 • středa 19. 12. – vánoční výlet do Pardubic s návštěvou kavárny a vánočních trhů
 • čtvrtek 20. 12. – vánoční dílna – zdobení perníčků s prarodiči Vašíka Zrůsta
 • pátek 21. 12. – vánoční posezení ve třídě – žáci si odhlasovali podobně jako vloni, že každý přinese dárek v hodnotě cca 50 Kč (holky „holčičí“ a kluci „klučičí“, zabalený) + kdo chce, donese na ochutnání pár kousků cukroví
 • pondělí 24. 12. – středa 2. 1. – vánoční prázdniny (do školy nastupujeme ve čtvrtek 3. 1. 2019)Týdenní plán na týden od 3. 12. do 7. 12. 2018

Témata na měsíc prosinec: České výrobky

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyjmenovat řadu vyjmenovaných slov po L, znát jejich význam, přiřadit k nim slova příbuzná a učit se využívat tyto znalosti při psaní, popsat jednoduchý předmět, orientovat se v textu s pomocí odstavců

Zubní kartáček Žirafa – vyjmenovaná slova po L, popis, reklama.

učebnice s. 51 - 53

pracovní sešit s. 25 - 26

Matematika

cíl: poznávat hierarchii početních operací a aplikovat ji při řešení slovních úloh, nacházet pravidelnosti v prostředí „sousedé“

Násobení má přednost i před odčítáním. Sousedé.

učebnice s. 34 - 35

pracovní sešit s. 26

Prvouka

cíl: popsat funkci vybraných profesí při výrobě a distribuci zboží, vysvětlit význam dělby práce a spolupráce.

Prodávající nabízí zboží nebo službu. Koupě je přijetím nabídky.

učebnice s. 26 - 27

pracovní sešit s. 14 – 15

Čtvrtek 6. 12.: Test na opakování tematického celku Lidé kolem nás – pravidla lidského soužití (učebnice s. 18 – 25)

Anglický jazyk-

ČTVRTEK

PÁTEK

cíl: přečíst a zdramatizovat jednoduchý komiks, popsat rodinu podle obrázku

Shrnutí a hodnocení lekce 5. Lekce 6: Family photos – Who´s this? It´s my mum. I´ve got two sisters.

slovní zásoba – rodina

učebnice s. 27 - 29

pracovní sešit s. 27 - 29

6. 12. – přinést si fotografii nebo obrázek svojí rodiny

7. 12. – Minitest lekce 5 (části obličeje, vazby He/She has got, přídavná jména- little, big, long, short, blond, dark)

Výtvarná výchova

Modrobílé přání – kresba fixem

Svět práce

Modrobílé přání – přehýbání papíru

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Cvičení se švihadly.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak vypracovat do pátku

Český jazyk: učebnice – vybrat si mezi cvičením s. 51/17 a 53/24 a doplněné cvičení přepsat do domácího sešitu

Matematika: pracovní sešit s. 22/5, s. 24/vybrat si alespoň jedno cvičení z této strany

Prvouka: učit se na opakovací test – učebnice s. 18 – 25 (test budeme psát ve čtvrtek, aby nám průběh nenarušovaly obchůzky čertůJ, jinak budou hodiny prvouky ve středu podle rozvrhu)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení - obtížnost dle individuální dosažené úrovně); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • všem děkuji za spolupráci na přípravě vánočního vystoupení
 • středa 5. 12. – obchůzky čertů a Mikuláše – žáci by měli mít oblečení, u kterého nebude vadit případné umazání
 • 6. 12. – přinést si fotografii nebo obrázek svojí rodiny na Aj
 • na středu 12. 12. budeme potřebovat skleničku od přesnídávky (stačí bez víčka, umytou – bez etikety a lepidla – když se nechá odmočit v horké vodě – jde etiketa i s lepidlem odstranit snadno), případně podobnou malou skleničku na výrobu svícnuTýdenní plán na týden od 26. 11. do 30. 11. 2018

Témata na měsíc listopad: Občané a obyvatelé/17. listopad

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyjmenovat řadu vyjmenovaných slov po L, znát jejich význam a učit se je využívat při psaní, popsat jednoduchý předmět

Zubní kartáček Žirafa – vyjmenovaná slova po L, popis.

učebnice s. 48 - 50

pracovní sešit s. 25 - 26

Vánoční zvonění – adventní vystoupení: přednes, dramatizace

Matematika

cíl: poznávat hierarchii početních operací a aplikovat ji při řešení slovních úloh, evidovat data z prováděných experimentů a odhadovat pravděpodobnost jevů

Násobení má přednost před sčítáním, Náhoda – pořadí početních operací, odhad pravděpodobnosti jevů.

učebnice s. 32 - 33

pracovní sešit s. 25

Prvouka

cíl: uvést příklady pravidel pro soužití mezi lidmi a vysvětlit jejich význam, uvést příklady zákonů, seznámit se s tím, co je to parlament a jak funguje.

Pravidla a zákony – pravidla soužití, parlament.

učebnice s. 24 - 25

pracovní sešit s. 12 - 13

Anglický jazyk-

ČTVRTEK

PÁTEK

cíl: popsat osobu

Lekce 5: Funny faces – He/She has got... On/Ona má...

slovní zásoba – části obličeje

učebnice s. 26

pracovní sešit s. 26

6. 12. – Minitest lekce 5 (části obličeje, vazby He/She has got, přídavná jména- little, big, long, short, blond, dark)

Výtvarná výchova

Adventní vystoupení – nácvik, kulisy, rozmístění, kostýmy.

Svět práce

Adventní vystoupení – nácvik, kulisy, rozmístění, kostýmy.

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Příprava na adventní vystoupení – pohyb v rytmu.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak vypracovat do pátku

Český jazyk: pracovní sešit s. 24/1, 2, 3.

Matematika: učebnice s. 28/4, 29/4 (vypracovat do sešitu na matematiku)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení - obtížnost dle individuální dosažené úrovně); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • je potřeba, aby měli všichni žáci každý den dobře ořezanou obyčejnou tužku č. 2, ořezané pastelky a pravítko
 • po celý týden budou probíhat nácviky na adventní vystoupení venku před školou – je potřeba, aby měly děti vhodné oblečení dle počasí, v pátek 30. 11. pak proběhne generální zkouška, na kterou si všichni žáci přinesou malý – nejlépe kovový - zvoneček, kostým na zkoušku mít nemusí
 • neděle 2. 12. – adventní odpoledne u školy od 16:00, sejdeme se v 15:45 v učebně 2. třídy, všichni žáci si přinesou kostým/přijdou oblečeni do kostýmu, pokud je oblékání náročnější, mohou přijít o něco dříve př. 15:40; dále prosím, aby měli všichni žáci u sebe malý – nejlépe kovový - zvoneček. Děkuji za spolupráci.Týdenní plán na týden od 19. 11. do 23. 11. 2018

Témata na měsíc listopad: Občané a obyvatelé/17. listopad

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: upevnit si pravopisné dovednosti spojené s vyjmenovanými slovy po B, seznámit se s řadou vyjmenovaných slov po L a učit se je vyjmenovat zpaměti, procvičit si dovednosti při vedení rozhovoru.

Zubařská – vyjmenovaná slova po L, rozhovor.

učebnice s. 46 - 48

pracovní sešit s. 22 - 24

Návštěva Městské knihovny v Chrudimi.

Matematika

cíl: určovat vzájemnou polohu bodů ve čtvercové síti, poznávat prostředí schodiště jako model pro sčítání a odčítání.

Rovinné útvary – úsečky a měření jejich délky, práce s pravítkem, označování rovinných útvarů.

učebnice s. 30 - 31

pracovní sešit s. 24

Prvouka

cíl: vyjmenovat činnosti rodiny, dohodnout se s rodičem na pomoci v domácnosti, rozebrat jednoduchý konflikt a navrhnout jeho řešení.

V rodině – spory se dají řešit, přispěji k lepšímu soužití.

učebnice s. 20 - 21

pracovní sešit s. 10 - 11

Anglický jazyk-

ĆTVRTEK

PÁTEK

cíl: pojmenovat části obličeje

Lekce 5: Funny faces – seznámení se slovní zásobou

slovní zásoba – části obličeje

učebnice s. 24 - 25

pracovní sešit s. 24 – 25

čtvrtek 22. 11 – Minitest 4. lekce (vyjádření nálad a pocitů př. He´s tired. She´s sad. I´m hungry., pozdravy a zdvořilostní konverzace v rámci pozdravu: Good afternoon. How are you? I´m fine, thank you.)

Výtvarná výchova

Adventní vystoupení – nácvik, kulisy, rozmístění, kostýmy.

Svět práce

Kornout – příprava na Mikulášské obchůzky – práce s papírem.

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Příprava na adventní vystoupení – pohyb v rytmu.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak vypracovat do pátku

Český jazyk: pracovní sešit s. 22/7, 8.

Matematika: pracovní sešit s. 21/22, 22/3

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení - obtížnost dle individuální dosažené úrovně); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • je potřeba, aby měli všichni žáci každý den dobře ořezanou obyčejnou tužku č. 2, ořezané pastelky a pravítko
 • pondělí 19. 11. – ředitelské volno, družina pro přihlášené žáky
 • úterý 20. 11. – exkurze do knihovny v Chrudimi, informace vlepeny v ŽK
 • neděle 2. 12. – adventní odpoledne u školy od 16:00 (prosím, aby žáci měli připravené požadované jednoduché kostýmy podle svých rolí (vrabčák, oslík, voleček – oslík – šedá barva, voleček – hnědá barva, uši na čepici). V pondělí 26. 11. prosím přinést kostýmy do školy. Děkuji za spolupráci.Týdenní plán na týden od 12. 11. do 16. 11. 2018

Témata na měsíc listopad: Občané a obyvatelé/17. listopad

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: zopakovat si učivo 2. ročníku (význam slov – antonyma, synonyma, vícevýznamová slova, nadřazená, podřazená a souřadná slova); procvičovat a postupně si automatizovat psaní y/ý uvnitř slov po obojetné souhlásce B ve vyjmenovaných slovech i slovech příbuzných; seznámit se s řadou vyjmenovaných slov po L

Nádražní – vyjmenovaná slova po b, významové vztahy ve slovní zásobě. Zubařská – rozhovor, vyjmenovaná slova po L.

učebnice s. 43 - 47

pracovní sešit s. 21 - 23

Matematika

cíl: používat algoritmus písemného odčítání při písemném řešení příkladů, používat ikonický zápis čísla, orientovat se ve čtvercové síti.

Odčítání – písemné odčítání, zvířátka dědy Lesoně – rovnost a nerovnost.

Čtvrtletní opakování a ověření znalosti probraného učivatest čtvrtek 15. 11. (sčítací tabulka – jako např. v PS s 7/6, násobení, písemné sčítání, dělení – s pomocí názoru např. barevných puntíků, aplikační úlohy s využitím početních operací)

učebnice s. 24 - 29

pracovní sešit s. 20 - 23

Prvouka

cíl: uvést příklady přátelského chování v daných situacích, vysvětlit časté příčiny konfliktů mezi kamarády, navrhnout řešení konfliktu, vyjádřit pocity v konfliktní situaci (reálné i modelové), rozlišit neškodné návrhy od těch, které mohou způsobit problémy, dokázat odmítnout špatný návrh

Dokážeme se dohodnout? – konflikty a jejich řešení. Některé návrhy musíme odmítnout.

učebnice s. 18 - 19

pracovní sešit s. 10

Anglický jazyk-

ĆTVRTEK

PÁTEK

cíl: vyjádřit nálady a pocity, aktivně používat správné pozdravy a zdvořilostní fráze

Lekce 4: Pirates – I´m fine, thank you. Good morning/afternoon/evening.

Lekce 5: Funny faces – seznámení se slovní zásobou

slovní zásoba – nálady, pocity, části obličeje

učebnice s. 22 - 24

pracovní sešit s. 22 – 24

čtvrtek 22. 11 – Minitest 4. lekce (vyjádření nálad a pocitů př. He´s tired. She´s sad. I´m hungry., pozdravy a zdvořilostní konverzace v rámci pozdravu: Good afternoon. How are you? I´m fine, thank you.)

ČTVRTEK (15. 11.) BUDE AJ

Výtvarná výchova

Adventní vystoupení – nácvik, kulisy, rozmístění.

Svět práce

Adventní vystoupení – nácvik, kulisy, rozmístění.

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Hry v družstvech.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak vypracovat do pátku

Český jazyk: učebnice s. 40/8 – do domácího sešitu (doplněné tvary slovesa BÝT obtáhnout pastelkou)

Matematika: procvičovat učivo na písemnou práci, doplňovat si v pracovním sešitě, pokud něco chybí na probraných stranách (do s. 21)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání, odčítání, násobení, dělení – zatím formou manipulace s drobnými předměty – pokud je to potřeba; obtížnost dle individuální dosažené úrovně), do 1000 (sčítání, odčítání); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj), každý pátek budeme psát na procvičení probraných slovíček minitest.

Informace pro rodiče a žáky

 • pondělí 12. 11. – konzultační odpoledne (výběr termínu ve sdíleném dokumentu na internetových stránkách školy) – zapište se prosím do tabulky nejpozději do 11. 11.
 • pondělí 12. 11. - plavání Skuteč pro přihlášené žáky
 • čtvrtek 15. 11. – čtvrtletní opakování z matematiky – písemná práce
 • pondělí 19. 11. – ředitelské volno, družina pro přihlášené žáky
 • úterý 20. 11. – exkurze do knihovny v Chrudimi
 • neděle 2. 12. – adventní odpoledne u školy od 16:00 (prosím, aby žáci měli připravené požadované jednoduché kostýmy podle svých rolí (vrabčák, oslík, voleček – oslík – šedá barva, voleček – hnědá barva, uši na čepici). Děkuji za spolupráci.Týdenní plán na období od 31. 10. do 9. 11. 2018

Témata na měsíc říjen: Praotec Čech/Vznik Československa; listopad: občané a obyvatelé/17. listopad

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: seznámit se s řadou vyjmenovaných slov po b, psát y/ý uvnitř slov po obojetné souhlásce b ve vyjmenovaných slovech, přiřadit k vyjmenovaným slovům po b slova příbuzná

Nádražní – vyjmenovaná slova po b, mluvený projev

učebnice s. 38 - 42

pracovní sešit s. 20

Matematika

cíl: seznámit se s algoritmem písemného odčítání, řešit příklady na odčítání, používat ikonický zápis čísla, orientovat se ve čtvercové síti.

Odčítání – písemné odčítání, zvířátka dědy Lesoně – rovnost a nerovnost.

učebnice s. 24 - 29

pracovní sešit s. 20 - 23

Prvouka

cíl: zopakovat a shrnout tematický celek Krajina a její obraz na mapě, zpracovat výstup z didaktické vycházky

učebnice s. 5 - 17

pracovní sešit s. 4 - 9

středa 31. 10. – test Prvouka na opakování tematického celku Krajina a její obraz na mapě (učebnice s. 5 – 17)

cíl: vyhledat klíčová slova v textu; zaznamenat pravdivou informaci, která obsahuje klíčové slovo; pracovat s grafickým organizérem alfaboxem

17. listopad, svátek svobody a demokracie – zpracování tématu na nástěnku

učebnice s. 22 - 23

Anglický jazyk-

ĆTVRTEK

PÁTEK

cíl: zopakovat, procvičit a upevnit si učivo 1. – 3. lekce

Lekce 3: My friend is a monster 3 – dramatizace. Review – opakování lekcí 1 – 3.

Lekce 4: Pirates – How are you? I´m happy.

slovní zásoba – domácí mazlíčci, pocity, jednoduchá konverzace

učebnice s. 17 - 22

pracovní sešit s. 17 – 22

pátek 2. 11. – Minitest 3. lekce (domácí mazlíčci, Is it a (dog)? Yes, it is./No, it isn´t. A little cat/A big dog.)

čtvrtek 8. 11 – Test 1. – 3. lekce (poslech slov s porozuměním, slovní zásoba 1. -3 lekce, reakce na jednoduché otázky: What´s you name? How old are you? What´s your favourite colour? What´s this? Is it a big spider?)

TYTO ČTVRTKY (1. a 8. 11.) BUDE AJ

Výtvarná výchova

17. listopad – ilustrace k informacím v alfaboxu - kresba

Svět práce

Lucerna – práce s papírem – druhy papíru, jednoduchý výrobek.

Strašidlo – práce s látkou podle návodu – dodržení pracovního postupu.

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Hry v družstvech.

Domácí úkoly – vypracovat do pátku 9. 11.

Český jazyk: pracovní sešit 19/8, 9

Matematika: pracovní sešit s. 19/14, 15

Anglický jazyk: procvičovat si učivo na testy lekce 1 - 3

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání, odčítání, násobení, dělení – zatím formou manipulace s drobnými předměty – pokud je to potřeba; obtížnost dle individuální dosažené úrovně), zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj), každý pátek budeme psát na procvičení probraných slovíček minitest.

Informace pro rodiče a žáky

 • pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. – podzimní prázdniny
 • středa 31. 10. – test Prvouka na opakování tematického celku Krajina a její obraz na mapě (učebnice s. 5 – 17)
 • středa 31. 10. – přinést kulatou papírovou krabičku od sýrů; kdo má možnost, také kousek bílé látky (cca velikosti 40x40 cm)
 • pondělí 5. 11. - plavání Skuteč pro přihlášené žáky, ostatní - výuka: Čj, M, Tv, Tv
 • vzhledem k plaveckému výcviku bude po dobu jeho trvání upraven rozvrh hodin: Tv v pondělí, Vv a Sp ve středu místo Tv, ve čtvrtek Čj a M místo Vv a Sp, ve čtvrtek ČTVRTEK (1. a 8. 11.) BUDE AJ (výměna za pondělí)
 • čtvrtek 8. 11. – společná dílna čtení třetí a osmé třídy
 • pondělí 12. 11. – konzultační odpoledne (výběr termínu ve sdíleném dokumentu na internetových stránkách školy) – zapište se prosím do tabulky nejpozději do 11. 11.Týdenní plán na týden od 22. 10. do 26. 10. 2018

Témata na měsíc říjen: Praotec Čech/Vznik Československa

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vytvořit osnovu krátkého vypravování, vyprávět příběh podle zadané osnovy; zopakovat učivo 2. ročníku: správně psát skupiny s ě

Pět lízátek – vypravování – osnova; dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

učebnice s. 33 - 37

pracovní sešit s. 17 - 19

Matematika

cíl: odhalovat zákonitosti v prostředí součtových trojúhelníků, hledat obecné zákonitosti při manipulaci s dřívky

Prostorová představivost, početní operace – cyklopark, součtové trojúhelníky, zobecňování.

učebnice s. 21 - 23

pracovní sešit s. 16 - 19

Prvouka

cíl: pozorovat a objevovat prostředí obce, vytvářet kladný vztah k místu bydliště nebo školy

Didaktická vycházka – poznávací stezka Rosicemi

učebnice s. ---

pracovní sešit s. ---

Anglický jazyk-

ĆTVRTEK

PÁTEK

cíl: zopakovat, procvičit a upevnit si učivo 1. – 3. lekce

Lekce 3: big/little, My friend is a monster 3. Review – opakování lekcí 1 – 3.

slovní zásoba – barvy, čísla do 20, školní potřeby a nábytek, domácí mazlíčci

učebnice s. 16 - 18

pracovní sešit s. 16 - 18

TENTO ČTVRTEK (25. 10.) BUDE AJ

Výtvarná výchova

Na podzim: odraz na vodní hladině – tempera - otisk, tupování.

Svět práce

Co nám daruje podzim – využití přírodnin, příprava jednoduchého občerstvení.

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Hry a aktivity s míčem.

Domácí úkoly – vypracovat do středy 31. 10.

Český jazyk: učebnice s. 36/25 – do domácího sešitu

Matematika: pracovní sešit s. 18/9, 10, 11, 12

Anglický jazyk: pracovní sešit – doplnit nebo dokončit alespoň jedno cvičení, které chybí do s. 15

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání, odčítání, násobení, dělení – zatím formou manipulace s drobnými předměty – pokud je to potřeba, obtížnost dle individuální dosažené úrovně), zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj), každý pátek budeme psát na procvičení probraných slovíček minitest.

Informace pro rodiče a žáky

 • pondělí 22. 10. – plavání Skuteč pro přihlášené žáky, ostatní - výuka: Čj, M, Tv, Tv
 • vzhledem k plaveckému výcviku bude po dobu jeho trvání upraven rozvrh hodin: Tv v pondělí, Vv a Sp ve středu místo Tv, ve čtvrtek Čj a M místo Vv a Sp, TENTO ČTVRTEK (25. 10.) BUDE AJ (výměna za pondělí)
 • úterý 23. 10. – Čteme společně – čtenářská lekce s knihou pro děti i rodiče od 15:30 ve 3. třídě
 • středa 24. 10. – Listování; podzimní didaktická vycházka v rámci předmětu prvouka a svět práce
 • pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. – podzimní prázdniny
 • středa 31. 10. – test Prvouka na opakování tematického celku Krajina a její obraz na mapě (učebnice s. 5 – 17)Týdenní plán na týden od 15. 10. do 19. 10. 2018

Témata na měsíc říjen: Praotec Čech/Vznik Československa

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vytvořit osnovu krátkého vypravování, vyprávět příběh podle zadané osnovy; použít přímou řeč při vypravování, vědět, jak přímou řeč označit, používat termín uvozovky

Báječná – vypravování - osnova, přímá řeč – uvozovky. Báje a bajky - čtení.

učebnice s. 30 - 32

pracovní sešit s. 16 - 17

Matematika

cíl: nacházet zákonitosti v prostředí pavučin, doplnit chybějící prvky v záznamu procesu v prostředí cyklopark

Zákonitosti a vztahy, prostorová představivost – pavučiny, cyklopark.

18.10. Test – Sčítání (příklady typu 66 + 9 =, 34 + 19 =, aplikace početní operace při řešení slovní úlohy).

učebnice s. 19 - 20

pracovní sešit s. 13 - 15

Prvouka

cíl: charakterizovat typy krajiny podle jejich hospodářského využití, přiřadit krajinu vlastního regionu ke správnému typu, vysvětlit, jak ovlivňuje hospodářské využití krajiny život v regionu

Využíváme krajinu, měníme krajinu

učebnice s. 16 – 17

pracovní sešit s. 9

Anglický jazyk-

ĆTVRTEK

cíl: vytvářet jednoduché otázky týkající se domácích mazlíčků (zvíře, barva, velikost) podle obrázku a odpovídat na ně

Lekce 3: Super pets – Is it a big cat? Yes, i tis./No, it isn´t.

slovní zásoba – domácí mazlíčci, malý/velký

učebnice s. 16

pracovní sešit s. 16

TENTO ČTVRTEK (18. 10.) BUDE AJ – minitest lekce 2 (nábytek, čísla do 20, ptáme se na jméno, věk, oblíbenou barvu).

Výtvarná výchova

Hora Říp – malba temperovými barvami.

Svět práce

Pracovní nástroje a materiály.

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Pohybové hry a aktivity.

Domácí úkoly – tento týden vypracovat na ČTVRTEK.

Prvouka: na středu 17. 10. přinést obrázky/pohlednice/fotografie různých typů krajiny (např. zemědělské hospodaření, nákupní střediska, obytné čtvrti, průmyslové objekty, doly/lomy, dopravní sítě, sportoviště, hory, rekreační střediska, pobřeží) + obrázky z místa bydliště a jejího okolí

Český jazyk: pracovní sešit s. 15/8 (kořeny VAŘ-ŘEZ-ZUB-LOM, každý na jeden řádek, ke každému alespoň tři slova, která kořen obsahují např. VAŘ – vařečka, vařit, zavařit, navař, uvařený, převařit, předvařit, svařit apod.), 15/9

Matematika: pracovní sešit s. 12/6, 13/9 (jak řešit výstaviště je uvedeno v učebnici na s. 15 nahoře – pokud by si někdo potřeboval připomenout)

Anglický jazyk: doplnit list do slovníku My dictionary – HOW OLD ARE YOU? – čísla 13 - 20 (každé slovo vždy přečíst, obtáhnout, napsat do prvního sloupce vedle a říci český význam; znovu každé slovo přečíst, napsat do druhého sloupce a říci česky; zakrýt anglická slova i první dva sloupce a zkoušet vyplnit správně třetí sloupec – přečte si česky- napíše anglicky; pak samostatná kontrola a procvičení dole – spoj číslo se slovem)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání, odčítání i násobení, obtížnost dle individuální dosažené úrovně), zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj), každý pátek budeme psát na procvičení probraných slovíček minitest.

Informace pro rodiče a žáky

 • pondělí 15. 10. – plavání Skuteč pro přihlášené žáky, ostatní - výuka: Čj, M, Tv, Tv
 • vzhledem k plaveckému výcviku bude po dobu jeho trvání upraven rozvrh hodin: Tv v pondělí, Vv a Sp ve středu místo Tv, ve čtvrtek Čj a M místo Vv a Sp, TENTO ČTVRTEK (18. 10.) BUDE AJ (výměna za pondělí)
 • pátek 19. 10. – ředitelské volno – družina pro přihlášené žákyTýdenní plán na týden od 8. 10. do 12. 10. 2018

Témata na měsíc říjen: Praotec Čech/Vznik Československa

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: zopakovat si vědomosti a dovednosti z 2. ročníku (druhy vět); poznat slova příbuzná a vyhledat jejich společnou část, napsat po přeponě ú, i když není na začátku slova

Vzducholoď – stavba slova – kořen, část předponová a příponová, pravopis ú po předponě

učebnice s. 26 - 29

pracovní sešit s. 13 - 15

Matematika

cíl: řešit dynamické úlohy v prostředí rodokmenu, upevnit si malou násobilku, seznámit se s indickým násobením jako alternativním postupem násobení, pracovat s daty

Násobení, řešení úloh - rodokmen, indické násobení, autobus.

11.10. Test – násobení s kontrolou v tabulce N.

učebnice s. 16 - 18

pracovní sešit s. 13 - 15

Prvouka

cíl: ukázat na mapě způsoby označení povrchových útvarů, vysvětlit význam vybraných značek, podle mapy popsat zhruba terén oblasti a trasu cesty, chápat rozdíly mezi vybranými druhy map

Mapy – co vyčteme, druhy map

učebnice s. 14 – 15

pracovní sešit s. 8 - 9

Anglický jazyk-

ĆTVRTEK

PÁTEK

cíl: porozumět obsahu jednoduchého komiksu a zahrát jej ve skupině, reagovat na jednoduché otázky týkající se domácích mazlíčků

Lekce 3: Super pets – What´s this? It´s a ... Is it a..? Yes, i tis./No, it isn´t.

slovní zásoba – domácí mazlíčci, malý/velký

učebnice s. 13 – 15

pracovní sešit s. 13 – 15

TENTO ČTVRTEK (11. 10.) BUDE AJ (výměna za pondělí).

12.10. - minitest na slovíčka

Výtvarná výchova

Vlajka – rozložení barev, přesnost.

Svět práce

Vlajka – práce s papírem.

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Pohybové hry a aktivity.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek.

Český jazyk: pracovní sešit s. 14/5, 6

Matematika: pracovní sešit s. 15/8, 9, učebnice s. 14/4  - odpověď zapsat do sešitu matematiky

Anglický jazyk: doplnit list do slovníku My dictionary – CLASSROOM THINGS– školní pomůcky (každé slovo vždy přečíst, obtáhnout, napsat do prvního sloupce vedle a říci český význam; znovu každé slovo přečíst, napsat do druhého sloupce a říci česky; zakrýt anglická slova i první dva sloupce a zkoušet vyplnit správně třetí sloupec – přečte si česky- napíše anglicky; pak samostatná kontrola a procvičení dole – spoj číslo se slovem)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání, odčítání i násobení, obtížnost dle individuální dosažené úrovně), zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • každý pátek budeme psát minitest z Aj na ověření znalosti probrané slovní zásoby
 • žáky, kteří ještě nezaplatili oběd ve školní jídelně během dnů ředitelského volna 19. 10. a 19. 11. a jsou přihlášeni do družiny pro tyto dny, prosím o zaplacení (cena za jeden oběd 50 Kč)
 • pondělí 8. 10. – plavání Skuteč pro přihlášené žáky, ostatní - výuka: Čj, M, Tv, Tv
 • vzhledem k plaveckému výcviku bude po dobu jeho trvání upraven rozvrh hodin: Tv v pondělí, Vv a Sp ve středu místo Tv, ve čtvrtek Čj a M místo Vv a Sp, TENTO ČTVRTEK (11. 10.) BUDE AJ (výměna za pondělí).

 


Týdenní plán na týden od 1. 10. do 5. 10. 2018

Témata na měsíc říjen: Praotec Čech/Vznik Československa

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: zopakovat si vědomosti a dovednosti z 2. ročníku (párové souhlásky, druhy vět – rozlišení i správný zápis vět); vyhledat společnou část slov – kořen a na základě toho poznat slova příbuzná

Vzdušná – porovnávání významů slov – slova příbuzná, stavba slova – kořen, část předponová a příponová

učebnice s. 21 - 25

pracovní sešit s. 11 - 12

Český jazyk - psaní

cíl: seznámit se s písankou pro 3. ročník, opakovat si tvary písmen

Počátky písma: obrázkové písmo - psací náčiní, hygiena psaní, tvary písmen abecedy, opis.

písanka Putujeme za písmem s. 1, 2, 3

Pozn.: pokud již bude písanka k dispozici

Matematika

cíl: nacházet matematické řady v geometrickém i aritmetickém prostředí

Řešení číselných situací – hadi, krokování, výstaviště, tabulka násobení.

učebnice s. 13 - 15

pracovní sešit s. 11 - 12

Prvouka

cíl: popsat krajinu v nejbližším okolí a přiřadit ji určitému typu, popsat, jak krajina ovlivňuje život v regionu, vysvětlit pojem nadmořská výška

Jak vypadá zemský povrch, jak měříme výšku v krajině.

učebnice s. 12 – 13

pracovní sešit s. 7 - 8

Anglický jazyk

cíl: reagovat na otázky týkající se barev a věku a na jednoduché pokyny

Lekce 2: The TV show – How old are you? What colour´s the..? What´s your favourite colour?

slovní zásoba – barvy, čísla do 20

učebnice s. 10 – 12

pracovní sešit s. 10 - 12

Výtvarná výchova

Lípa – práce s barvou.

Svět práce

Lípa – práce s papírem.

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Pohybové hry.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek.

Český jazyk: pracovní sešit s. 10/7, s. 11/8, 9

Matematika: pracovní sešit s. 9/8, s. 11/9, 10

Anglický jazyk: doplnit list (vloženo v diáři) do slovníku My dictionary - NUMBERS – čísla (každé slovo vždy přečíst, obtáhnout, napsat do prvního sloupce vedle říci český význam; znovu každé slovo přečíst, napsat do druhého sloupce a říci česky; zakrýt anglická slova i první dva sloupce a zkoušet vyplnit správně třetí sloupec – přečte si česky- napíše anglicky; pak samostatná kontrola a procvičení dole – spoj číslo se slovem)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání i násobení, obtížnost dle individuální dosažené úrovně), zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • pondělí 1. 10. – sebehodnocení za měsíc září, plavání Skuteč pro přihlášené žáky, ostatní výuka: Čj, M, Tv, Tv

(Termíny podzimních lekcí: pondělí od 1. 10. – do 10. 12. 2018, 10 lekcí. Žáci, kteří se účastní: první hodina dle rozvrhu, odjezd v 9.00 od školy, návrat kolem 12:00, po příjezdu končí vyučování, žáci jdou na oběd. Žáci, kteří se nebudou účastnit: první dvě hodiny dle rozvrhu, třetí a čtvrtá hodina – tělesná výchova (po dobu plaveckého výcviku bude tělesná výchova v 1. - 3. ročníku probíhat vždy v pondělí), konec vyučování po 4. vyučovací hodině. S sebou: plavky, ručník, mýdlo.)

Žáci, kteří nebudou mít zaplacenou zálohu a nedoloží potvrzení od lékaře, se nemohou plavecké výuky účastnit!

 • vzhledem k plaveckému výcviku bude po dobu jeho trvání upraven rozvrh hodin: Tv v pondělí, Vv a Sp ve středu místo Tv, ve čtvrtek Čj a M místo Vv a Sp, (některé týdny bude ve čtvrtek Aj: pokud tento případ nastane, budou mít žáci zapsáno v Diáři)Týdenní plán na týden od 24. 9. do 28. 9. 2018

Témata na měsíc září: Mateřský jazyk/Lovci mamutů

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: zopakovat si vědomosti a dovednosti z 2. ročníku (párové souhlásky)

Lev berberský – práce s populárně naučným textem, hláska x písmeno, párové souhlásky

učebnice s. 18 - 21

pracovní sešit s. 9 - 11

Český jazyk - psaní

cíl: seznámit se s písankou pro 3. ročník, opakovat si tvary písmen

Počátky písma: obrázkové písmo - psací náčiní, hygiena psaní, tvary písmen abecedy, opis.

písanka Putujeme za písmem s. 1, 2, 3

Pozn.: pokud již bude písanka k dispozici

Matematika

cíl: seznámit se s algoritmem písemného sčítání a algebrogramy; poznat různé modely operace sčítání – písemné, algebrogramy, krokování.

Písemné sčítání, krokování – početní operace sčítání.

učebnice s. 10 - 12

pracovní sešit s. 9 - 10

Prvouka

cíl: řešit jednoduché dopravní situace z pozice chodce a cyklisty

Dopravní výchova – pravidla pro chodce, bezpečně na kole.

učebnice s. 10 – 11

pracovní sešit s. 6

Anglický jazyk

odpadá z důvodu výletu a státního svátku

Výtvarná výchova

Na návštěvě v ZOO – barevná zvířata.

Svět práce

Zebra z barevných proužků – pracovní postup (práce s papírem, lepidlem a vlnou).

Tělesná výchova

Práce s míčem, míčové hry.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek. Úkoly na tento týden budou mít žáci vypracovány ve čtvrtek 27. 9.

Český jazyk: učebnice s. 15/4 – doplněné přepsat do domácího sešitu; písanka: s. 1 – Zopakuj si psaní písmen abecedy (každé písmeno obtáhnout a pak napsat vedle) – pokud již bude k dispozici

Prvouka: pracovní sešit s. 5/4

Matematika: učebnice s. 9/4

Anglický jazyk: doplnit a vybarvit pracovní list vlepený do sešitu Barvy a čísla

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání i násobení, obtížnost dle individuální dosažené úrovně), zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • pondělí 24. 9. – výlet naučnou stezkou Chrastecka, sraz 7:00 na nádraží v Chrasti, návrat kolem 12:00 ke škole.
 • pátek 28. 9. – státní svátek: Den české státnosti.  
 • Z organizačních důvodů došlo ke změně termínu plavání. Plavecký výcvik 1. - 3. ročníku proběhne místo plánovaného jarního termínu již na podzim, od 1. 10. 2018. Termíny podzimních lekcí: pondělí od 1. 10. – do 10. 12. 2018, 10 lekcí. Žáci, kteří se účastní: první hodina dle rozvrhu, odjezd v 9.00 od školy, návrat kolem 12:00, po příjezdu končí vyučování, žáci jdou na oběd. Žáci, kteří se nebudou účastnit: první dvě hodiny dle rozvrhu, třetí a čtvrtá hodina – tělesná výchova (po dobu plaveckého výcviku bude tělesná výchova v 1. - 3. ročníku probíhat vždy v pondělí), konec vyučování po 4. vyučovací hodině. Předpokládaná cena: 1200 Kč (včetně dopravy), zálohu 600 Kč je nutno uhradit před zahájením kurzu (tedy nejpozději 27. 9. 2018). Dítě musí být k plaveckému výcviku zdravotně způsobilé – je potřeba doložit Posudek od lékaře (pozn. je možné využít např. Posudek, který mělo dítě na tábor, školu v přírodě, předchozí plavecký výcvik apod. - platnost posudku je 24 měsíců od data vydání). Posudek prosím odevzdat do úterý 25. 9.2018. S sebou: plavky, ručník, mýdlo.Týdenní plán na týden od 17. 9. do 21. 9. 2018

Témata na měsíc září: Mateřský jazyk/Lovci mamutů

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: zopakovat si vědomosti a dovednosti z 2. ročníku (abeceda, psaní ů/ú)

Zvířecí – řazení podle abecedy, psaní ů/ú (ú ve slovech přejatých)

učebnice s. 13 - 17

pracovní sešit s. 6 - 8

Český jazyk - psaní

cíl: seznámit se s písankou pro 3. ročník, opakovat si tvary písmen

Počátky písma: obrázkové písmo - psací náčiní, hygiena psaní, tvary písmen abecedy, opis.

písanka Putujeme za písmem s. 1, 2, 3

Pozn.: pokud již bude písanka k dispozici

Matematika

cíl: porovnat obsahy čtyřúhelníků, poznávat vlastnosti krychlových staveb

Obsahy, obvody, části. Krychlové stavby.

učebnice s. 8 - 9

pracovní sešit s. 8 - 9

Prvouka

cíl: sestavit jednoduchý plán okolí školy, vyznačit v jednoduchém plánu orientační body, určit světové strany

Sestavujeme plán ulice, používáme plán obce.

učebnice s. 8 – 9

pracovní sešit s. 4 - 5

Anglický jazyk

cíl: pojmenovat školní potřeby, zdvořile o ně požádat, poděkovat

Lekce 1: Classroom bugs – školní potřeby, jednoduchá konverzace, komiksový příběh

Minitest 1 (školní potřeby, barvy, žádost a poděkování)

učebnice s. 7 - 9

pracovní sešit s. 7 - 9

Výtvarná výchova

Model budovy – prostorová práce.

Svět práce

Plán okolí školy – práce s papírem a kartonem.

Tělesná výchova

Pohybové hry. Běh.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: pracovní sešit s. 8/1, 2; písanka: s. 1 – Zopakuj si psaní písmen abecedy (každé písmeno obtáhnout a pak napsat vedle) – pokud již bude k dispozici,

Matematika: pracovní sešit s. 9/5, 7

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání i násobení, obtížnost dle individuální dosažené úrovně).

Informace pro rodiče a žáky

 • ve čtvrtek přinést na Sp různé menší krabičky (např. od léků)  Týdenní plán na týden od 10. 9. do 14. 9. 2018

Témata na měsíc září: Mateřský jazyk/Lovci mamutů

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: zopakovat si vědomosti a dovednosti z 2. ročníku (věta, slovo, slabika, hláska, písmeno, dělení hlásek)

Poprázdninová – mluvený projev

učebnice s. 6 - 12

pracovní sešit s. 6 - 7

Český jazyk - psaní

cíl: seznámit se s písankou pro 3. ročník, opakovat si tvary písmen

Počátky písma: obrázkové písmo - psací náčiní, hygiena psaní, tvary písmen abecedy, opis.

Písanka Putujeme za písmem s. 1, 2, 3

Pozn.: pokud nebude k dispozici písanka, bude odloženo na další týden

Matematika

cíl: orientovat se v tabulce násobení, chápat základní vztahy mezi čísly v násobilkových obdélnících, modelovat slovně popsanou situaci

Malá násobilka – tabulka násobení, násobilkové obdélníky. Slovní úlohy.

učebnice s. 5 - 7

pracovní sešit s. 5 - 7

Prvouka

cíl: orientovat se v plánu třídy, sestavit jednoduchý plán

Místo, kde žijeme: Plán jako pohled shora – plán třídy.

učebnice s. 6 – 7

pracovní sešit s. 4

Anglický jazyk

cíl: pojmenovat barvy, chápat číselné pojmy, pojmenovat školní potřeby, reagovat na jednoduché pokyny

Úvodní lekce: Hello, bugs! – barvy, čísla, Lekce 1: Classroom bugs – školní potřeby

učebnice s. 5 - 7

pracovní sešit s. 5 - 7

Výtvarná výchova

Poučení o bezpečnosti a chování. Mach a Šebestová – kolorovaná kresba.

Svět práce

Poučení o bezpečnosti a chování. Doba mamutů – obrázkové písmo.

Tělesná výchova

Pohybové hry. Běh.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: Napsat (10 vět) nebo nakreslit barevný obrázek k výletu na Dolní Moravu na volný list papíru (na pondělí 10. 9.); Písanka: s. 1 – Zopakuj si psaní písmen abecedy (každé písmeno obtáhnout a pak napsat vedle) – pokud ještě nebude k dispozici písanka, bude úkol odložen na další týden

Matematika: učebnice s. 6 dole – vybrat si 2 sloupečky (celkem 10 příkladů), přepsat je a vypočítat do sešitu na matematiku (sešit 5110 – zatím nebudeme mít speciální sešit domácí na M)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání i násobení, obtížnost dle individuální dosažené úrovně).

Informace pro rodiče a žáky

 • v úterý by již všichni žáci měli mít ve škole svoji knihu na dílnu čtení (pozn. vhodnou obtížností i tématem – inspiraci můžete hledat např. na http://new.ctenarskekluby.cz/knihy/deti-a-rodice)
 • ve středu 12. 9. bude končit vyučování po 5. vyučovací hodině z důvodu školení pedagogů
Týdenní plán na týden od 3. 9. do 7. 9. 2018

Témata na měsíc září: Mateřský jazyk/Lovci mamutů

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: uvedení do předmětu, seznámení s plánem učiva a s kritérii hodnocení

Motivační dopis pro třeťáky – představení celoročního tématu „V naší zemi dobře je mi“.

čtenářská lekce Cesty dětí do staletí – příběh z 21. století

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: uvedení do předmětu, seznámení s plánem učiva a s kritérii hodnocení

Zjištění dosažené úrovně vědomostí a dovedností při řešení vstupních motivačních úloh

pracovní sešit s. 4

Prvouka

cíl: uvedení do předmětu, seznámení s plánem učiva a s kritérii hodnocení

Rozumět věcem se hodí

učebnice s. 5

pracovní sešit s.

Výlet Dolní Morava – Jak to bylo s mamuty

Anglický jazyk

cíl: uvedení do předmětu, seznámení s plánem učiva a s kritérii hodnocení

Starter Unit: Hello, Superstars! Helo, bugs! – přestavování se, barvy

učebnice s. 2 - 4

pracovní sešit s. 2 - 4

Výtvarná výchova

Stvrzuji svým podpisem – hra s linií, barevné dekorativní pojetí plochy (fix, pastelka)

Svět práce

Výlet Dolní Morava – hrátky s vodou

Tělesná výchova

cíl: uvedení do předmětu, seznámení s plánem učiva a s kritérii hodnocení, poučení o bezpečnosti a chování

Výlet Dolní Morava – chůze v terénu, překážkové lanové a šplhací cesty uvnitř Obřího mamuta

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: vyplnit s. 1 v ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE (vyplňují žáci, dle návodu, který dostanou ve škole) a v DIÁŘI (vyplňují žáci, stačí vyplnit jméno a příjmení, třídu, školu: ZŠ a MŠ Rosice, adresu školy: Rosice 97, jméno třídní učitelky: M. Pavlíková, adresu bydliště, telefony na rodiče) – vyplnit prosím pečlivě!!!

na pondělí 10. 9.: napsat (10 vět) nebo nakreslit barevný obrázek k výletu na Dolní Moravu na volný list papíru

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání i násobení, obtížnost dle individuální dosažené úrovně).

Informace pro rodiče a žáky

 • Pondělí 3. 9. (1 vyučovací hodina) a úterý 4. 9. – úvod, třídnické práce. Od středy 5. 9. – výuka dle platného rozvrhu hodin – nosit všechny potřebné učebnice, sešity a pomůcky.
 • Úterý 4. 9. (4 vyučovací hodiny) – přinést si Prázdninový deník, penál, aktovku na učebnice a PS. Odevzdání návratky k výletu na Dolní Moravu.
 • Úterý 4. 9. – Zahajovací rodičovská schůzka od 15:30 do cca 16:15.
 • Středa 5. 9. (6 vyučovacích hodin) – do tohoto data prosím zaplatit 1200 Kč na hromadné zakoupení sešitů a pomůcek (ten, kdo ještě neplatil) a uhradit výlet na Dolní Moravu.
 • Čtvrtek 6. 9. – výlet na Dolní Moravu se zážitkovými atrakcemi: Stezka v oblacích, Mamutíkův vodní park (pro žáky, kteří se zapojili do Čtenářské výzvy za cenu dopravy 150 Kč, pro ostatní za plnou cenu 420 Kč).

Odjezd: 7:00 od školy

Návrat: kolem 18:00 ke škole

Cena (pro žáky, kteří mají výlet za odměnu ve sběrové nebo čtenářské soutěži): 150 Kč za dopravu (prosím zaplatit do 5. 9. 2018), vstup hradí škola

Cena (pro žáky, kteří si hradí celý výlet – dopravu i vstup): 420 Kč (prosím zaplatit do 5. 9. 2018)

S sebou: jídlo na celý den, pití, vhodné oblečení a obuv (+zvážit náhradní – při hrátkách s vodou není vyloučeno, že oblečení nezůstane suchéJ), kapesné dle uvážení

Žáci, kteří se výletu nezúčastní, budou umístěni do jiné třídy, kde budou pracovat na zadaných úkolech. Budou končit po 4. vyučovací hodině).

 • Pátek 7. 9. (4 vyučovací hodiny) – na matematiku budeme od tohoto dne potřebovat tabulku násobení (z 2. třídy) a pravítko.