Týdenní plán: 9. - 13. března 2020

INTEGROVANÝ BLOK: VÍTÁME TĚ, SLUNÍČKO – Doprava a dopravní prostředky

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • Čtvrtek 12.3. – Divadlo Šeherezáda – Jak kůzlátka přechytračila lišku – 10:45.
 • Narozeninový den – v pátek 13.3. – suroviny prosíme donést do středy (11.3.), děkujeme.

 RANNÍ ÚKOL:

 • Pondělí – Jaké barvy najdeš na semaforu? Víš, co každá barva pro řidiče znamená? Jak vypadá semafor pro chodce?
 • Úterý – Spoj k sobě dopravní prostředek a jeho stín – čáry umyj houbičkou. Nezapomeň slova vytleskat a starší děti poznají začáteční hlásku slov.
 • Středa – Jaké geometrické tvary vidíš na obrázku? Pojmenuj i barvičky.
 • Čtvrtek – Jaké dopravní prostředky máte doma? Vytleskejte je a povězte si, kolik slabik mají.
 • Pátek – Závodní dráha – utvoř svojí závodní dráhu tak, že brčky provlečeš provázek.

 ČETBA:  Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky – Václav Čtvrtek

 RANNÍ KRUH:

 • PH – Na auta – barevné rozlišení pomocí různě barevných obručí (volantů), jeden kamarád policista – s terčíkem ukazuje stop, když ho schová, auta mohou jet.
 • Rozcvička – leh na zádech, jízda na kole; rychlý výskok ze vzporu dřepmo (raketa); úklony trupu, protažení paží (letadlo);
 • Každý si vybere obrázek jednoho DP - Rytmizace dopravních prostředků, vytleskávání, určování počtu slabik, jaký dělá tento DP zvuk?
 • Relaxační cvičení s šustivými pytlíky – imitace jízdy vlaku, práce s dynamikou, reakce na pokyn.
 • Logopedické cvičení – zvuky dopravních prostředků – brm, brm, brm; š š š; ssssss; tdn, tdn, tdn; hú hú.¨
 • Básnička s pohybem – Semafor.
 • PH – co letá, jezdí či pluje? – DP co létají – vylézt na vyvýšenou plochu; co jezdí – chůze; co plují – leh na břiše, pohyb pažemi.
 • Píseň Čím pojedeme – obměna písně Hlava ramena = Auta, tramvaje, motorky, kola, motorky, kola, motorky, kola, auta, tramvaje, motorky, kola, rychlíky, lodě, traktory.
  • Auta – točit volantem; Tramvaje – vzpažit, spojit dlaně; Motorky – chycení řídítek; Kola – šlapání na kole rukama; Rychlíky – kruhy pažemi vedle těla; Lodě – záběr pádlem do boku; Traktory – točit volantem + dupání.
  • Cvičení na hudbu – Vláček motoráček (Culinka); Kola autobusu se točí dál (Čiperkové).

 ŘÍZENÁ ČINNOST:

 • Dopravní prostředky – poznávání podle obrázku, hledání hračky po třídě, rozlišování, kde může jezdit a kde ne.
 • Rozhovor o změnách počasí – jaký mají vliv na dopravu i chodce?
 • Jak se správně oblékat jako chodec – ve tmě, v šeru, ve dne, ve skupině,…
 • Druhy dopravních prostředků – které potřebují palivo, které jedou na lidskou sílu? – rozhovor o škodlivosti dopravních prostředků.
 • Hádanková mašinka s písní „Jede jede mašinka“ – poznávání DP na obrázku, kdo pozná, zapojí se do zástupu (vláčku).
 • Nácvik písně – Tú tú tú, auto už je tu.
 • Poznávání značek – co nám která značka říká? Proč se podle značek musí řidiči řídit?
 • Zvuky dopravních prostředků – poznávání z nahrávek.
 • Skupinová práce – školkové autobusy – kresba pasažérů, nalepování kol z CD, vybarvování temperami.

 CVIČENÍ:

 • Vozový park – slalom mezi kuželi, překonávání překážek s obručí v ruce (volant).

 POBYT VENKU:

 • Vycházky obcí – počítání různých dopravních prostředků a chodců; opakování tras – předškoláčci nás vedou k …; pozorování změn v přírodě – první jarní květiny.

 CENTRA AKTIVIT

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • Dráha automobilu – provlékání provázku nastříhanými brčky dle různých kritérií – vlastní výběr, barva, střídání barev… (4).
 • Semafor – vyskládávání semaforu pomocí víček od pet lahví – rozpoznávání barev a tvarů.
 • Balón – vyskládávání víčky od pet lahví.
 • Vyskládávání obrysů DP malými předměty – kamínky (6).
 • Pexesa k tématu.
 • Závodní dráha – manipulace s malými autíčky – kola namočená v barvě, nesmí vyjet z vyznačené dráhy – míchání barev (4).
 • Doprava ve městě – stavba vlakového a autobusového nádraží, policejní stanice, přístav pro lodě, letiště pro letadla, parkoviště pro auta.

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • Lodičky – pouštění lodiček ze skořápek – nástup pasažérů + kapitána – vkládání malých kamínků tak, aby se loď nepotopila. Přesouvání po vodě – pomocí foukání brčkem (2).
 • Semafor – mačkání a trhání krepového papíru, nalepování do vyznačených kruhů (diferenciace dle věku) (6).
 • Práce s modelínou – modelování dopravních prostředků.
 • Školková garáž – výroba garáže z ruliček od toaletního papíru – lepení, vybarvování.

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • Dopravní prostředky – rozřazování dopravních prostředků podle toho, kde se vyskytují (6).
 • Grafomotorické listy – vlak, kolo, mašina.
 • Hledání DP a jeho stínu.
 • Auta – hledání správně barevného kolečka (4).
 • Prohlížení knížek k tématu.
 •  Jízda aut v různém terénu – zkoumání, jak se kolovým dopravním prostředkům jezdí přes různé materiály – kamínky, písek, voda, silnice. Zaznamenávání výsledků do tabulky.

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • Dopr. prostředky – manipulace a tiskání s houbičkovými razítky (6).
 • Moje vysněné auto – kresba špejlí a tuší na barevnou čtvrtku (6).
 • Omalovánky k tématu.
 •  Příprava pokrmů pro cestovatele Ferdu – manipulace s umělohmotným nádobím, rozpoznávání ovoce a zeleniny, servírování,…

DRAMATIKA

HUDBA

 • Námětová hra: „Na policisty, hasiče, záchranáře“; „Na přechod a semafor“ – vyrobení přechodu, rozdělení rolí, obléknutí výstražných vest, terčík.
 •  Rytmizace dopravních prostředků podle kartiček – ozvučná dřívka, rourkový bubínek, dřevěný blok (4).

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • Program SMART – úkol k téma doprava a dopravní prostředky.
 • Vozový park – chůze po laně, slalom mezi kužely, výstup na překážku, objetí překážky.
 • Cvičení podle ČOS