Týdenní plán 8. 2. - 12. 2. 2021

INTEGROVANÝ BLOK: „ÚNOR BÍLÝ, POLE SÍLÍ“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • k učení – soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • k řešení problémů – zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • komunikativní – dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • sociální a personální – je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • činnostní a občanská – dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • děti byly poučeny o bezpečnosti při přecházení vozovky, při vykonávání osobní hygieny v umývárně a při převlékání v šatně

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • O jarních prázdninách (15. 2. - 19. 2. 2021) bude provoz zkrácen do 16.00 hod., děkujeme za respektování
 • Prosíme, dodržujte odstup 2m a počet rodičů na šatně – max. 3 dospělí

 VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

« rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

« rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným

« rozvoj kooperativních dovedností

« rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

« vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 

 ČETBA: Ondřej Sekora – Knížka Ferdy Mravence

RANNÍ KRUH:

 • školkový ranní pozdrav
 • počítání dětí (holky, kluci + porovnání počtů, kdo nám chybí)
 • aktualizace tabule (den v týdnu, datum, měsíc, počasí, roční období) + pondělí určení služby
 • logo chvilky: hasíme oheň (sss), sfoukáváme svíčku (fuuu), otevíráme pusu u zubaře (aaa)
 • báseň s pohybem „Povolání“
 • rozcvičky – hasičská, atletická

 

ŘÍZENÉ ČINNOSTI:

 • KK: Jak jsem prožil víkend?
 • diskuze – co dělá moje maminka a tatínek? co to je povolání/profese?
 • motivační příběh Ferdy Mravence – práce všeho druhu
 • zpěv písní „Dělání“, „Já jsem muzikant“, „Poštovský panáček
  “, tanec se zpěvem „Kalamajka“
 • překážková dráha pro sportovce – formou stanovišť
 • oslava narozenin
 • kouzelný pytel – co to je a komu to patří? – přiřazování věcí k profesím
 • Kimova hra – jaká věc nám zmizela z koberce
 • pantomima – předvádění povolání
 

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • puzzle ve skupinách – profese + potřeby
 • námětové hry

 

 POBYT VENKU:

 • pozorování změn v přírodě
 • pozorování profesí venku (pošťáci, zemědělci, popeláři, atd.)

 

 

 

 

1.     MANIPULAČNÍ HRY

7. KOSTKY A AUTA

 

ŠPERKAŘI – NAVLÉKÁNÍ KORÁLKŮ

ŠVADLENY – VYŠÍVÁNÍ (dřevené destičky)

PUZZLE – PROFESE

PŘIŘAZOVÁNÍ PROFESÍ A PŘEDMĚTŮ

 

 

STAVITELÉ (ZEDNÍCI) – STAVBA DOMŮ, SILNIC

POLICIE – ŘÍZENÍ DOPRAVY

ŘIDIČI – DOPRAVNÍ KOBEREC

2.     PÍSEK A VODA

8. DÍLNA

 

SOCHAŘI – TVOŘENÍ Z KINETICKÉHO PÍSKU

 

NÁMOŘNÍCI – FOUKÁNÍ BRČKEM DO LOĎKY NA VODĚ

 

 

TRUHLÁŘI – PRÁCE S PILKOU, BRUSNÝM PAPÍREM

 

OPRAVÁŘI – OPRAVA KOLA U AUTA

3.     KNIHY A PÍSMENA

9. POKUSY A OBJEVY

 

 SPISOVATELÉ – OPIS SLOV

 

UČITELÉ – DIDAKTICKÉ HRY

 

 

VĚDCI – PRÁCE S MIKROSKOPEM, LUPAMI

4.     ATELIÉR

10. DOMÁCNOST

 

MALÍŘI – MALOVÁNÍ VODOVÝMI BARVAMI

KOLÁŽ – KUCHAŘ

KOLÁČE – ZDOBENÍ PLASTELÍNOU

 

PEKAŘI – PEČENÍ HOUSEK (plastelína)

KUCHAŘI – VAŘENÍ ZELENINOVÝCH POKRMŮ

CUKRÁŘI – ZDOBENÍ KOLÁČKŮ (kamínky)

 

5.     DRAMATIKA

11. HUDBA

 

NÁMĚTOVÉ HRY – KADEŘNÍK, POŠŤÁK, DOKTOR,

                       VETERINÁŘ, PRODAVAČ

 

MUZIKANTI – VYUŽITÍ ORFFOVÝCH NÁSTROJŮ

 

ZPĚVÁCI – SOUTEŽ SUPERSTAR

 

6.     INTERAKTIVNÍ TABULE

12. POHYB

 

VIDEOPROJEKCE – FERDA MRAVENEC (práce všeho druhu)

SMART – ÚKOLY (přiřazování předmětů k profesím, čepice+profese, spojování roztrhaných obrázků, počítání, grafomotorika-jízda autem, hasič hasí)

 

 

SPORTOVCI – PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA