Týdenní plán: 7. - 11. 9. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     „Každá škola má svůj konec… a ta naše začátek“

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • - k učení: pozorují, poznávají, experimentují a získané znalosti uplatňují v praxi
 • - k řešení problémů: překonávají překážky, rozpoznávají a řeší konflikty či nevhodné chování
 • - komunikativní: vypráví příběhy, dramatizují pohádky, napodobují výslovnost podle vzoru (reedukace)
 • - sociální a personální: pomáhají kamarádům, umí se chovat obezřetně, napodobují chování dospělých
 • - občanské: respektovat pravidla, vnímat sounáležitost se společenským prostředím

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • hygiena
 • dodržování pravidel v MŠ
 • poučení bezpečnosti při práci s nůžkami
 • opakování pravidel bezpečnosti při vycházkách a pobytu na zahradě MŠ

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • před vstupem do třídy dávejte na ceduli značku, kdo bude ve školce spinkat (kdo nebude mít značku pověšenou, bude nosit domů na vyprání ložní prádlo z vrchní - cizí postýlky)
 • noste do MŠ prosím hygienické potřeby (2x trhací kapesníčky, 2x balené kapesníky)
 • na třídách se vybírá 500 Kč na divadla

 RANNÍ ÚKOL:

 • před vstupem do třídy si každý kamarád umyje v umývárně ruce (20-30 s.)
 • kamarád se přivítá s paní učitelkou podání ruky

 ČETBA: Pavouček Provazníček: Inka Ciprová

 RANNÍ KRUH:

 • ranní tabule: jaký je dnes den, jaké máme počasí, jaké je roční období, kolik nás dnes je?
 • logopedické chvilky: A, E, I, O, U (Vařila Anička kašičku)
 • ranní rozcvička: ZÁŘÍ (za doprovodu písniček a říkanek)

ŘÍZENÉ ČINNOSTI :

 • BABÍ LÉTO (konverzace: jaké bylo ráno počasí, byla mlha, co je babí léto?)
 • PAVOUK: seznamovací hra s klubíčkem
 • ZRCÁTKO: mám zrcátko, kouknu do něj a řeknu: Jsem Pavlík a mám rád
 • OBŘÍ PAVUČINA U BERÁNKŮ (plazení, lezení, přeskakování)
 • DEŠTNÍK: ťukám ťukám prstíkem, kdo je pod tím deštníkem? Sedí pod ním …, jmenuje se...
 • PÍSEŇ Když jsi kamarád

 

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • SEZNAMOVACÍ HRA: pavučina z PET víček, kostiček
 • PŘEDŠKOLÁCKÉ ÚKOLY: kreslící diktát obličeje (kulatá hlava, dvě modré oči, červené tváře...), najdi 5 předmětů, které začínají na první písmeno tvého jména, pracovní list: barvy a tvary, znáš jméno maskota, pí. učitelek, personálu?

 

POBYT VENKU:

 • seznamování se s vybavením zahrady – noví kamarádi
 • seznamování se s okolí naší MŠ
 • vycházky po naší obci
 • hrátky na školní zahradě

 

 1. 1.     MANIPULAČNÍ HRY

7. KOSTKY A AUTA

 

-          PLETENÍ PAVUČINKY NA RULIČCE

-          LOVENÍ PAVOUČKŮ PINZETOU

-          SKLÁDÁNÍ PUZZLE – RODINA, DOMOV

-          PAVUČINA V OBRUČI (HOD NA LEPENKU)

-          NAVLÉKÁNÍ KORÁLKŮ

 

 

-          OBRYS PAVUČINY Z PET VÍČEK, KOSTEK

-          STAVBA BUDOV (MŠ, MŮJ DŮM, STAN, CHATA)

-          OBRYS TĚLA POMOCÍ KOSTEK

 1. 2.     PÍSEK A VODA

8. DÍLNA

 

 

-          HRA S PLOVOUCÍMI HRAČKAMI

 

 

-           PAVUČINA ZE ŠPEJLÍ

 1. 3.     KNIHY A PÍSMENA

9. POKUSY A OBJEVY

 

-          OBRÁZKOVÝ DOPIS TÁTÍNKOVI A MAMINCE Z PRVNÍHO TÝDNE VE ŠKOLCE

-          PROHLÍŽENÍ KNIH – BABÍ LÉTO

-          OPIS JMEN KAMARÁDŮ

-          PŘIŘAZOVÁNÍ TVARŮ NA JEJICH STÍNY

 

-          PAVOUČCI POD LUPOU

-          ZÁVODY PAVOUČKŮ (POMOCÍ BRČEK)

-          CHŮZE V MLZE

 1. 4.     ATELIÉR

10. DOMÁCNOST

 

-          VÝROBA PAVUČINY (HERKULES, PÍSEK, SEMÍNKA)

-          VZPOMÍNKY NA PRÁZDNINY : nakresli svůj nejoblíbenější zážitek z léta

-          MLADŠÍ DĚTI : beránek- tiskání prstíky

 

-    NÁMĚTOVÁ HRA NA KUCHAŘE: vaření různých pokrmů za použití surovin

 1. 5.     DRAMATIKA

11. HUDBA

 

-          HRA NA RODINU

 

 

     - ZPĚV OBLÍBENÝCH PÍSNÍ

     -  UVIJEME VĚNEČEK

 1. 6.     INTERAKTIVNÍ TABULE

12. POHYB

 

-          SEZNAMOVÁNÍ SE S ČLENY RODINY

 

 

-          PLETENÍ PAVUČINY Z PROVAZU

-          POHYBOVÉ HRY – KOLO, KOLO, MLÝNSKÝ, KDYŽ JSI KAMARÁD, TAK POJĎ SI S NÁMI HRÁT

-          JMÉNA DĚTÍ VE HŘE S MÍČKEM (kutálení, házení)