Týdenní plán 4. 1. - 8. 1. 2021

 INTEGROVANÝ BLOK: „LEDEN ZAMKNE VODU LEDEM“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • k učení – učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění
 • k řešení problémů – nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
 • komunikativní – komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • sociální a personální – samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • činnostní a občanská – učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • děti byly poučeny o bezpečnosti při přecházení vozovky, při vykonávání osobní hygieny v umývárně a při převlékání v šatně

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • Změna stravného od ledna 2021 – upravte si trvalé příkazy na nové ceny podle rozpisu na dveřích do šatny

 VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

« rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

« rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

« rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným

« vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

« získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

« rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně

« posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)

 

 ČETBA: Jiří Kahoun – „O mašinkách“

RANNÍ KRUH:

 • školkový ranní pozdrav
 • počítání dětí (holky, kluci + porovnání počtů, kdo nám chybí)
 • aktualizace tabule (den v týdnu, datum, měsíc, počasí, roční období) + pondělí určení služby
 • logo chvilky: dechové cvičení (OSLÍK, KRÁVA, OVCE-BETLÉM), oromotorika (KAPR, MISTIČKA, SNĚHULÁK)
 • rozcvičky – Cesta králů, Leden

ŘÍZENÉ ČINNOSTI:

 • diskuse – Co jsem dostal od Ježíška? Jak jsem strávil Vánoce a Silvestr?
 • příběh + dramatizace: Tři králové
 • zpěv písně s doprovodem Orffovy nástroje: My tři králové…
 • Chaloupka na vršku – projekce na IT: „Jak to bylo na Tři krále“
 • pohybové hry: Na kometu, Kudy vede cesta, Tři mudrci
 • psychomotorické hry s padákem

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • stavění komety ve skupinách (využití různých stavebnic a materiálů)

 POBYT VENKU:

 • pozorování změn v přírodě
 • vycházka za zvířátky
 • chůze ve dvojicích (menší kamarád dál od silnice)
 
 

 

 

1.     MANIPULAČNÍ HRY

7. KOSTKY A AUTA

 

HVĚZDY Z PET VÍČEK (SKUPINOVÁ PRÁCE)

TVARY V KORUNÁCH

VYPLŇOVÁNÍ PÍSMEN BAREVNÝMI KAMÍNKY

 

 

STAVBA KOMETY

STAVBA HVĚZDY

2.     PÍSEK A VODA

8. DÍLNA

 

PSANÍ PÍSMEN „K, M, B“ DO MOUKY

 

 

ZAŤUKÁVÁNÍ HŘEBÍČKŮ

3.     KNIHY A PÍSMENA

9. POKUSY A OBJEVY

 

SKLÁDÁNÍ SLOV Z PÍSMEN: KAŠPAR, MELICHAR, BALTAZAR

 

PÍSMENA NA KRÁLOVSKÝCH KORUNÁCH

 

 

POKUS S PENĚZMI (OBJEVÍ SE ZPOD PAPÍRU?)

4.     ATELIÉR

10. DOMÁCNOST

 

PŘÁNÍČKO KOMETA (PF 2021)

TŘI KRÁLOVÉ Z PAPÍRU

VÝROBA KRÁLOVSKÉ KORUNY + JEJÍ OZDOBENÍ

 

 

SLAVNOSTNÍ PROSTÍRÁNÍ

 

VAŘENÍ PRO KRÁLE

5.     DRAMATIKA

11. HUDBA

 

DIVADLO VE TŘÍDĚ:  PŘÍBĚH TŘI KRÁLOVÉ

 

NÁMĚTOVÁ HRA NA BETLÉM

 

PÍSNIČKA: TŘI KRÁLOVÉ

(POUŽITÍ DOPROVODNÝCH NÁSTROJŮ)

 

HRA NA XYLOFON

6.     INTERAKTIVNÍ TABULE

12. POHYB

 

CHALOUPKA NA VRŠKU – JAK TO BYLO NA TŘI KRÁLE

KRESBA KRÁLE

PEXESO

 

POHYBOVÉ HRY (NA KOMETU, MOJE HVĚZDA, TŘI MUDRCI)

 

PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA