Týdenní plán: 24. - 28. února 2020

INTEGROVANÝ BLOK:   ÚNOR BÍLÝ, POLE SÍLÍ  - Řemesla a povolání, práce čili zaměstnání

                  

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • 25. 2. 2020 – Návštěva 1. třídy ZŠ s předškoláčky (uč. Víšková).

 RANNÍ ÚKOL:

 • PONDĚLÍ = Švadlenka – Předškoláci – šiju, šiju kabátek; mladší děti – motala babička, motala klubíčka – grafomotorika, pozor na správný úchop fixu.
 • ÚTERÝ = Profesionální řidič – Najdi k autům správně barevné kolečko.
 • STŘEDA = Napište na lísteček, kde pracuje maminka a kde tatínek? Čím by jsi byl jednou rád ty?
 • ČTVRTEK = Povolání – Spoj lidi s nástroji nebo stroji, které potřebují ke své práci, houbičkou čáry smaž.
 • PÁTEK = Zubař – Zkontroluj zuby jazykem, jako pan zubař - nejprve horní, potom dolní. Koukej při tom do zrcátka, ať žádný nevynecháš.

 ČETBA:  Kuba nechce číst; Petra Braunová a O Květušce a tesaříkovi: Prázdniny v hmyzí říši; Jitka Vítová

  RANNÍ KRUH:

 • Povídání o zážitcích z víkendu – kde jsi byl, co jsi dělal, co tě nejvíc bavilo, s kým jsi trávil víkend? + přečtení zážitků Karolínky D. z putovního deníku.
 • Cvičení a tanec na hudbu – Odpovědi na otázky - Kůzle Hu.Sou.
 • Tvary – Knoflíky jsou kulaté jako…, střecha vypadá jako trojúhelník, co takového ještě znáš?,…
 • Zdrobněliny + rytmizace.
 • Pohybová hra – Židličkovaná – obměna ve vypadávání židlí, nikoli dětí, děti si sedají vzájemně na klín.
 • Hádanky na téma povolání z knihy Kdo co dělá?; Andrej Čerevka, Jaroslav Hejkal.
 • Tělocvikář – stoj v kruhu, každé dítě vymyslí jeden cvik, ostatní opakujeme.
 • Oromotorika – Zubař – aktivizace mluvidel, cvičení s jazykem, artikulační cvičení, dechová cvičení.
 • Manipulace, práce zápěstím – Kuchař – namotávání vlny na tyčku.
 • Oromotorika – řidič traktoru – „chrápání“, zívnutí, protažení, startování traktoru (rozkmitání rtů), traktor jede TTT, potká druhý traktor DDD, jedou oba TD TD TD, srazí se TDC.
 • Číšník – procházení slalomem s tácem plným umělohmotného nádobí.
 • Kuchař – které jídlo máš nejraději? Kdy se jí během dne? – opakování denní doby.
 • Procvičování jemné motoriky – Kuchaři – mističky z dlaní, nabírání, vylévání – roztahování prstů od sebe, míchání prstem v dlani, solení, pepření (špetka)…
 • Jemnomotorické cviky – „práce s těstem“ – sed klečmo – hlazení stehen, špetkový úchop, spojování prstů s palcem, špetka.
 • Pekař – co vše může pekař upéct a my si koupit v pekařství? Vymýšlení a rytmizace slov.
 • Grafomotorika na velký formát papíru – kuchař míchá polévkou – hrnec.
 • Básně k tématu.

 

  ŘÍZENÁ ČINNOST:

 • Kimova hra – poznávání různého nářadí, pojmenovávání, kdo ho potřebuje + co zmizelo z pod deky?
 • Rozhovory na téma povolání: Co dělají rodiče, čím chci být já, proč je práce důležitá, mají všichni lidé práci?...
 •  PH: Policista řídí dopravu – červená, zelená – reakce na pokyn; Na zvoníka – reakce na sluchový podnět, respektování pravidel; Švadlenky – šiju, šiju košilku, budu to mít za chvilku, šiju, šiju kabátek, ….. na svátek – hra na utmelení kolektivu, nápodoba šití.
 • Písničkové hádanky – poznávání písní podle melodie – Zedník, Pekař peče housky, Pec nám spadla, Mlynáři, Poštovský panáček, Šel zahradník do zahrady, Já jsem muzikant,… - povídání o příběhu písní.
 • Volná kresba dětí pastelkami, voskovkami – čím budu – starší děti.
 • Pantomima – losování lístečků, pantomimické předvádění různých zaměstnání – hádání.
 • Pekař – rytmizace hrou na tělo: Pekař peče koláče, až je sundá z pekáče, s mákem nebo tvarohem, sníme je hned za rohem.
  • Grafomotorika ve skupinách – pekáč buchet na velkém formátu papíru + obrys koláče – obtahování voskovkou v rytmu říkadla – uč. předvádí na interaktivní tabuli.

 

  CVIČENÍ:

 • Motivované pakárnou:
 • Rušná část – hra na sochy – motivovaná hádankami a básní Král a lenoši.
 • Překážková dráha – skok snožmo na podložkách (hněteme a zpracováváme těsto), překulení se přes gymnastický míč (těsto kyne a rozlévá se), vyvalujeme pecen (válení sudů na žíněnce), sun na břiše po lavičce (pecny strkáme do pece), rozvážíme chleba do obchodů (slalom mezi kuželi ve vzporu).
 • Relaxace – zklidnění organismu – zpěv písně Pec nám spadla (dvě varianty).

 POBYT VENKU:

 • Pozorování zimní přírody, pozorování architektonického zázemí obce Rosice – hledání rozdílů na budovách, všímání si různého zdobení na fasádách…

 

 CENTRA AKTIVIT

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • Zlatníci – vyrábění šperků, navlékání korálků, pěnových kostiček,.. (3).
 • Cukráři, pekaři - zdobení dortů a koláčů – vyskládávání obručí víčky od pet lahví, barevnými pěnovými kostkami, korálky,… (3)
 •  Zedníci – stavba budov z plastových, dřevěných a kartonových kostek – překládání (3).

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • Hra na archeology – hledání písmen a číslic v mouce, odškrtávání ze seznamu, která písmena a číslice chybí? (2).
 •  Kadeřnice, holič – modelování vlasů a vousů na šablonu obličeje (4).

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • Spisovatelé – grafomotorika – obtahování vytečkovaných linií i písmen a tvarů fixem (4).
 • Pracovní sešit pro předškoláky na celý týden.
 • Vědec - zkoumání umělých zvířat a hmyzu pod lupou a mikroskopem.
 • Botanik – prohlížení rostlinek lupou.

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • Hasiči – míchání barev, nanášení velkoplošným štětcem, střídání barev (6).
 • Omalovánky k tématu.
 • Zelináři – rytmizace názvů ovoce a zeleniny – vytleskávání slabik + vyskládávání kaštanů (3).
 • Námětové hry „na kuchaře, na řezníka, na pekaře, na barmana“.

DRAMATIKA

HUDBA

 • Kadeřníci – stříhání vlasů ze skartovaného papíru podlepeného izolepou (2).
 • Námětové hry „na kadeřníka, na lékaře, na fotografa, na IT technika, na prodavače.
 • Zpěv písní o řemeslech – sluchové hádanky.
 • Rytmizace slov – povolání.

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • Smart program k tématu povolání.
 • Písničky a pohádky k tématu.
 • Malíř – volná kresba v programu Smart a malování + mladší děti vybarvováno (1).
 • Pohybová dráha s překážkami motivovaná k tématu.
 • Překonávání překážek, skoky snožmo, skoky stranou, poskoky, lokomoční cvičení.
 • Tanec na hudbu – Odpovědi na otázky - Kůzle Hu.Sou.