Týdenní plán: 21. - 25. 9. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     „Každá škola má svůj konec… a ta naše začátek“ - RODINA

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • - k učení: uplatňují zkušenosti v praktických situacích
  • - k řešení problémů: řeší konflikty samostatně, na základě nápodoby nebo pomocí dospělého
  • - komunikativní: rozšiřuje slovní zásobu a uplatňuje ji při komunikaci s kamarády i dospělými
  • - sociální a personální:pomáhají kamarádům, umí se chovat obezřetně, napodobují chování dospělých
  • - občanské: spoluutváří pravidla a chápe potřebu je zachovávat

 

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • stále dbáme na zvýšenou hygienu
 • dodržování bezpečnosti na školních akcích (projektové dny)
 • dodržování bezpečnosti při přecházení vozovky (rozhlížení, chůze ve dvojicích)

 

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • 23. 9. - projektový den (Licibořice) -  donést batůžek s věcmi (viz. plakát na dveřích)
 • 24. 9. – projektový den (Košumberk – kovář) – pro starší děti (viz. pokyn na lístku)

 

 RANNÍ ÚKOL:

 • před vstupem do třídy si každý kamarád umyje v umývárně ruce (20-30 s.)
 • kamarád se přivítá s paní učitelkou podání ruky

 ČETBA: Alenčina čítanka – Eduard Petiška

 RANNÍ KRUH:

 • ranní tabule: jaký je dnes den, jaké máme počasí, jaké je roční období, kdo z nás chybí?
 • logopedické chvilky: A, E, I, O, U (Skákal pes, Tluče bubeníček, Kolo mýnské)
 • ranní rozcvička: ZÁŘÍ (za doprovodu písniček a říkanek)

 

ŘÍZENÉ ČINNOSTI :

 • Příbuzenské vztahy, povídání o rodině (maminka, tatínek, brácha, sestra), domov (kde a s kým bydlím)
 • Role v rodině (ženské/mužské role, pracovní povinnosti, s čím doma pomáhám)
 • Předměty v rodině (vybavení domácnosti, technické přístroje, čím pracujeme)
 • DEŠTNÍK: ťukám ťukám prstíkem, kdo je pod tím deštníkem? Sedí pod ním …, jmenuje se...
 • Pohybová hra: Dobrý den, pojďte ven
 • Nácvik písně – Muzikantská rodina (hra na tělo, Orffovy nástroje)
 • Promítání na tabuli (výukový program Kostičky – Moji lidé)

 

 

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • Kolektivní práce – papírová koláž (náš dům: co je v něm)
 • Podzimní výzdoba oken ve třídě (deštníky, listí, veverky…)
 • Hra: Kdo to je? - pantomima (kde pracuje maminka, kde pracuje tatínek)

 

POBYT VENKU:

pozorování změn v přírodě (listí, sběr popadaných jablek, sběr žaludů)

 • vycházky po naší obci a okolí
 • hrátky na školní zahradě za příznivého počasí

 

 1. 1.     MANIPULAČNÍ HRY

7. KOSTKY A AUTA

 

-          KORÁLE pro maminku, babičku (navlékání korálků na bavlnku)

-          SKLÁDÁNÍ PUZZLE – maminka, tatínek, dcera, syn (postava)

-          NAJDI druhý obrázek (obličej)

 

 

-          STAVBA na téma: rodina (moje rodina, můj dům)

-          OBRYS TĚLA za pomocí kostek

 1. 2.     PÍSEK A VODA

8. DÍLNA

 

-          KRESLENÍ postav do písku

 

 

-          MODELÍNA – pracujeme s modelínou, doplňujeme obličej – oči, ústa, vlasy (tatínek, maminka, já)

-          DOMEČEK z připínáčků a hřebíků

 

 1. 3.     KNIHY A PÍSMENA

9. POKUSY A OBJEVY

 

-          USPOŘÁDÁVÁNÍ TVARŮ do domečku (procvičování tvarů a barev

 

 1. 4.     ATELIÉR

10. DOMÁCNOST

 

-          KRESBA (moje rodina – maminka, tatínek, děti)

-          FOUKÁNÍ vodových barev (vlasy rodinných příslušníků)

-          KOLÁŽ – můj dům (použití více druhů materiálu – látka, čtvrtka, jemný papír)

 

-    NÁKUP A VAŘENÍ dobrot, které máme nejraději

 1. 5.     DRAMATIKA

11. HUDBA

 

-          HRA NA RODINU – co dělá doma maminka, tatínek, já? Péče o miminko, návštěva u babičky

 

 

- PÍSEŇ – Muzikantská rodina (Orffovy nástroje)

               - VYTLESKÁVÁNÍ členů rodiny, přiřazování kaštanů    

                  podle počtu slabik

 

 

 1. 6.     INTERAKTIVNÍ TABULE

12. POHYB

 

-          SEZNAMOVÁNÍ SE  s členy rodiny

-      KRESBA na tabuli – Moje rodina

 

- PANTOMIMA – činnosti z rodinného prostředí, domácí práce