Týdenní plán 14. 12. - 18. 12. 2020

 INTEGROVANÝ BLOK: „ADVENTEM DO VÁNOC“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • k učení – odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • k řešení problémů – rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
 • komunikativní – dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • sociální a personální – samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • činnostní a občanská – dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • děti byly poučeny o správném zacházení se svíčkou při pouštění lodiček

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • Změna stravného od ledna 2021 – upravte si trvalé příkazy na nové ceny podle rozpisu na dveřích do šatny
 • Do 14.12 vyplnit dotazník docházky dítěte ve dnech 21. 12. a 22. 12. – máte na Vašem mailu

 VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

« rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

« rozvoj schopnosti sebeovládání

« získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

« rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

« aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

« osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

 ČETBA: Jana Nerudová, Vlasta Švejdová - „Jak jsme našli pejska“

 RANNÍ KRUH:

 • školkový ranní pozdrav
 • počítání dětí (holky, kluci + porovnání počtů, kdo nám chybí)
 • aktualizace tabule (den v týdnu, datum, měsíc, počasí, roční období) + pondělí určení služby
 • logo chvilky: dechové cvičení s peříčkem, jazykolamy
 • rozcvičky – Prosinec, Cesta do Betléma, Mrazík

 

ŘÍZENÉ ČINNOSTI:

 • povídání o vánočních zvycích a tradicích (+ukázky některých zvyků)
 • návštěva malých štěňátek
 • vánoční nadílka – rozbalování dárečků
 • cvičení – putování za Betlémskou hvězdou
 • hra na utužování kolektivu „Jmelí“
 • zpěv vánočních koled a písní

 

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • zdobení vánočního stromku

 POBYT VENKU:

 • procházky po naší obci – pozorování vánoční výzdoby, změn v přírodě
 • chůze ve dvojicích (menší kamarád dál od silnice)

 

1.     MANIPULAČNÍ HRY

7. KOSTKY A AUTA

 

SKLÁDÁNÍ VÁNOČNÍCH PUZZLÍ

PŘIŘAZOVÁNÍ ČÍSEL KE STROMEČKŮM

+ SPRÁVNÝ POČET SKOŘÁPEK

SKLÁDÁNÍ ROZBITÝCH VÁNOČNÍCH OZDOB

 

 

STAVĚNÍ SNĚHULÁKA

UMISŤOVÁNÍ BAREVNÝCH KOSTIČEK

 NA STROMEČKY PODLE TVARU

 

2.     PÍSEK A VODA

8. DÍLNA

 

POUŠTĚNÍ LODIČEK

 

 

ZAŤUKÁVÁNÍ HŘEBÍČKŮ DO TVARU STROMU

3.     KNIHY A PÍSMENA

9. POKUSY A OBJEVY

 

PŘIŘAZOVÁNÍ KOLÍČKŮ K PÍSMENKŮM, PODLE TOHO,

CO JE NA OBRÁZKU

 

 

TÁNÍ MRAZU A SNĚHU – pozorování venku

4.     ATELIÉR

10. DOMÁCNOST

 

VÝROBA VÁNOČNÍHO DÁRKU (ANDÍLKA)

OMALOVÁNKY

 

 

PROSTÍRÁNÍ STOLU

 

5.     DRAMATIKA

11. HUDBA

 

HRA NA ŠTĚDRÝ DEN V RODINĚ

 

ZPĚV VÁNOČNÍCH KOLED

VYTLESKÁVÁNÍ RYTMU

 

6.     INTERAKTIVNÍ TABULE

12. POHYB

 

VÁNOČNÍ STROMEČEK – ZDOBENÍ DLE TVARŮ

VYBARVOVÁNÍ BANĚK DLE ALGORITMŮ

VÁNOČNÍ POHÁDKY

 

 

CHŮZE NA CHŮDÁCH

POHYBOVÁ HRA „MELUZÍNA“