Třídní schůzky

Dne 15.4.2019 se konají třídní schůzky spojené s krátkou přenáškou MAS SKCH Asistent prevence zdraví na závažné téma, které i naše škola dlouhodobě řeší, zároveň budete seznámeni s právními dopady při nedodržení zákonných postupů. Společná část proběhne v čase 15:30 – 16:30. Individuální konzultace proběhnou jako obvykle podle rozpisů jednotlivých vyučujících ve složení učitel-zák.zástupce-žák.

Rubrika: