Termíny jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího 
a jejích aplikací se koná v řádném termínu ve dnech: Čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbového studia): 1. termín: úterý 14. dubna 2020 2. termín: středa 15. dubna 2020 Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020 2. termín: pátek 17. dubna 2020 Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu se koná ve dnech: 1. termín: středa 13. května 2020 2. termín: čtvrtek 14. května 2020 Jednotná přijímací zkouška se nekoná v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělání ze skupiny 82 Umění a užitné umění
a do zkráceného studia.