Svět práce 3

Na pracovní vyučování budeme potřebovat: nůžky, lepidlo, barevné papíry 20ks a čtvrtky A4(20ks).

Některé pomůcky  a materiály donesu já, průběžně vyberu peníze.