Společné akce obou tříd

Měsíc/název akce

Termín

ZÁŘÍ

 

„Ježek Bodlináček a jablíčko“ - Šeherezáda

21. 9. 2018, 10:45

„Putování za babím létem“ – ekovycházka, smyslové hry

20. 9. 2018

ŘÍJEN

 

„O Zrzundovi“ - Šeherezáda

16.10.2018, 10:45

„Kouzelné podzimní listí“ – ekovycházka, smyslové hry

29. 10. 2018

LISTOPAD

 

„S čerty nejsou žerty“ - Šeherezáda

15.11.2018 10:45

Mikulášská besídka s nadílkou

25. 11. 2018

PROSINEC

 

„Lucie“ – obchůzka v MŠ

12. 12. 2018

„Andělské vánoční světýlko“ -Šeherezáda

11.12.2018, 10:45

„Vánoční nadílka „ – posezení

17. 12. 2018

„Vánoční obchůzka“ obcí s přáním

18. - 20. 12.2018

LEDEN

 

„Princezna se zlatou hvězdou“ - Šeherezáda

10.1.2019, 10:45

„S dárky za zvířátky“ - krmení zvěře

16. 1. 2019

Zimní olympiáda

25. 1. 2019

ÚNOR

 

„Jak Ploutvičkovi zamrzl rybník“ - Šeherezáda

14.2.2019, 10:45

Malá technická universita

20.2. 2019, 9:00

BŘEZEN

 

„Jak Bodlináček probudil jaro“ - Šeherezáda

3.2019 10:45

„ Naše písnička aneb postavím si domeček“

14.3.2019, 8:30 CR

Masopust v obci

5. 3. 2019

DUBEN

 

„O zemi na Zemi“ - Šeherezáda

24.4.2019, 10:45

Beseda s Městskou policií

Dle dohody

„Velikonoční posezení“

15. 4. 2019

Stavění máje

30. 4. 2019

Vynášení Moreny

8. 4. 2019

KVĚTEN

 

Den otevřených dveří + zápis do MŠ

5.2019

„Vodní živočichové“ – ekovycházka kolem řeky, k rybníku, koupališti

 10. 5. 2019

„Pasáček a kouzelná flétničkai“ - Šeherezáda

14.5.2019, 10:45

Kácení máje

31. 5. 2019

ČERVEN

 

Školní výlet –

6.2019

Letní olympiáda

6.2019

„Ušáčkova výprava za dobrodružstvím“ - Šeherezáda

11.6.2019 10:45

„Poslední zvonění“ - průvod obcí + rozloučení s předškoláky

13. 6. 2019

Koncert v ZUŠ Chrast

Dle nabídky ZUŠ