Společná schůzka se zákonnými zástupci žáků 9. třídy

 Dne 12. 11.2018 se v době konzultačního dne bude konat schůzka zákonných zástupců a výchovné poradkyně k volbě povolání.

Schůzka proběhne v učebně 9. třídy od 15.30 - 15.45 hodin.