Svět práce 9

Poslední dny školního roku

Dej si do pořádku všechny učebnice a v úterý  10:00 - 12:00 mi je přines k odevzdání do školy. (Pro případ špatného stavu tvých učebnic si vezmi s sebou pro jistotu i finance. )

 S sebou přines čestné prohlášení o zdravotním stavu a vybav se  rouškou.

 

Někteří žáci nesplnili závěrečnou práci!  Můžeš zaslat ještě do 20.6. 


Práce na 25.5. - 5.6.

Žáci, kteří konají přijímací zkoušky mohou dodat až do 15.6. ( uzavírání klasifikace).

Napiš povídání o sobě. Ich

Piš jednoduchých 40 vět.(známka jednička)

DoporučeníZačni jak se jmenuješ, kde bydlíš, odkud pocházíš, kolik je ti let. kdy máš narozeniny( Ich habe Geburtstag am ...) .. Neužívej google(vyjdou ti nesmysly), ale hlavu a event. překladač.

Neuznávám např. 10 vět typu: Meine Tante heisst Eva. Meine zweite Tante heisst Jana. (Můj děda a druhý děda a jedna teta a druhá teta, ..).

Napiš Hobby, užij  ich mag Farbe -barvy, den , roční období, oblečení - co rád nosíš, popiš se - kurze Haare( krátké vlasy, modré oči, ...), jaký kluk ( holka) se ti líbí - schwarze Haare, lange Beine( černé vlasy, dlouhé nohy), jakou hudbu posloucháš rád (gern), popiš svůj pokoj nebo i dům, co máš rád k jídlu a co ne, jíš ovoce - jaké, zeleninu - jakou, Beruf -čím chceš být, jaké např. Tiere im Zoo- zvíře v Zoo se ti líbí, ...

Doporučení: Nepiš práci v jednom dni. Piš každý den několik vět.  Užij zkrátka všechna témata, co jsme si prošly.

Poznám, když budou práce stejné. Piš ručně, čitelně, ofoť a pošli na moji adresu. Věřím, že se zapojí i Ondra Ch. i Kristýna. Tomáš R. sleze ze střechy a bude pracovat do školy. Dominik počká s brigádou. Pokud  ze sebe " nevymáčkneš" daný počet vět, tak se nemuč! Ovšem bude připočteno k hodnocení. Čím více kvalitních vět, tím lepší ohodnocení! Záleží, co očekáváš na vysvědčení.(30 dobrých vět - známka 2).

Klienti PPP postačí 25 vět. 


Práce na 20.5.

- dodělávání zanedbaných prací a opakování

Práce na 13.5.

- opakuj si časování a slovní zásobu

Práce na středu 6.5.

Přiložený PL v souboru vypracuj a pošli na moji adresu do 10.5.

Info: Vzhledem k novým infor.ohledně školní docházky žáků 9. tř. jsem zápis. lístky ( 5 žáků)neposílala. Počkám, třeba půjdete do školy. Přece jen by nebyly pomačkané z pošty. Uvidme.

Hezký prodloužený víkend.

Práce na 29.4. 

Milí žáci, práci na středu nedávám. Opakuj si slovíčka a popř. dodělej mezery.

Přeji vám pohodový prodloužený víkend.

Informace k zápisovým lístkům : Jirka H., Bára B., Sabina B., Ondra Ch., Ester S. obdrží lístek příští týden poštou.

Práce na 22.4. a 24.4.

Pracuj s minulým časem sloves sein(být) a haben (mít) - PS str. 50/ č.4 

- opiš do G/ gramatiky event. slovníčku (pokud ještě vlastníš)

- vypracuj na str. 49/cv. 12/ b -nic neposílej, pracuj do PS

 např.: Wir waren heute nicht zu Hause. ( My byli dnes ne doma). Nebyli jsme dnes doma.

Ich hatte Glúck. Já měla štěstí.

Sabina B. - naskenuji ti stránky a pošlu

David F. - str. 70/ 6 - pracuj přímo do PS

 

Úkol po velikonočních prázdninách 15.4. a 17.4.

Opakuj si časování a slovní zásobu 5. lekce. Slovíčka musíš mít zapsaná( slovníček /nebo gramatika /nebo ?)
Kdo nedodal předešlé úkoly, tak se už nemusí namáhat. Nesplněno.

Připomínám úkol na 11.3 a 13.3.:

 - PS  celá str. 41  (různorodé činnosti v jednotlivých předmětech)- použij slovní zásobu 4. lekce, kterou máš mít zapsanou ve slovníčku)

 - připomínám poslední šanci pro toho žáka, který neodevzdal písemně svůj denní režim  a rozvrh hodin v němčině, aby mi neprodleně zaslal na můj školní mail

 

Svět práce:

Úkoly po dobu uzavření školy:

- pracuj s užitečnými adresami( Infoabsolvent, ...)

- připrav jarní salát - suroviny, postup práce

- k svátku matek připrav mamce překvapení - úklid, pomazánka, přání, ... - pošli obrázek

- jarní práce na zahradě - popis nářadí - k jaké práci

- jarní práce na zahradě - popislibovolné pracovní činnostiÚkol na 18.3. a 20.3.2020

PS str. 42 - pracuj se slovní zásobou dole na stránce pod názvem BONUS

- na papír A4 napiš nahoře datum a nadpis: Was darf man in der Schule machen. ( Co se smí dělat ve škole)

- opiš slovíčka či slovní spojení, která odpovídají nadpisu, tedy co se smí

- ke každému výrazu najdi český překlad a napiš , např: schreiben - psát, sitzen - sedět, ..

- v dolní části A4 napiš nadpis: Was darf man in der Schule nicht machen. ( Co se nesmí dělat ve škole)

- opět pracuj s danou slovní zásobou a vyber výrazy, které znamenají, co se nesmí a napiš český překlad, např.: Alkohol trinken - pít alkohol, ...

- všechny zpracované úkoly si dávej do fólie, budu je hodnit

Pokud by někdo z vás potřeboval informace týkající se volby povolání, napište mi na školní e-mail.

Úkol na 25.3. a 27.3. 2020

Nejprve info: posílejte mi prosím na školní mail ve Wordu vypracováné úkoly, abych mohla průběžně hodnotit a zakládejte do fólie. Proto do konce příštího týdne ( 27.3.) očekávám spnění a zaslání. Kdo nepošle znamená pro mne nesplněno!

Z úkolu minulé práce ( darf man/darf man nicht) zvol 10 libovolných sloves a ty vyčasuj. Nezapomneň psát i osoby - např: ich trinke, ic rechne, ... Opravdu si zopakuj časování jen neopisuj! Po návratu dám do testu! Piš na formát A4 a pošli mi.

Začínáme novou lekci - 5. Krásná lekce, která navazuje na téma Das Kórper , kterou jsme probírali vloni. Pamatuš si jistě písničku: Kopf, Schulter, Knie, Zehen, ...

PS str.53 - slovní zásobu( není jí tolik) opiš do slovníčku - W ( nebo kam píšeš slovíčka) a nauč se slovíčka.

PS str. 46 / cv.2 - popiš obrázek podle slovní zásoby ( to mi samo neposílej mailem)

Úkol na 31.3. a 3.4. 2020

- PS str. 47/ cv.5 a otázky k textu jsou na str. 48

- PS str. 48 / cv. 8 - piš v infinitivech vhodná slovesa ( slušné výrazy,jsme ve škole)

- procvičuj si slovní zásobu této lekce, slovíčka máš již jistě napsaná

Informace k úkolům z minulého týdne.

Neodevzdali tito žáci, proto mají do ŽK - nesplněno:

Blažková S., Fričková K., Chytil O., Plachá M., Strnadová E., Žáková V., Hlaváček D., Andělová K.

Znovu nabízím po domluvě individ. konzultace. Napiš mi na moji adresu!

Úkol na 8.4.2020

do ŽK si prosím zapište každý tyto údaje:

  • 18.3. a 20.3.
  • 25.3. a 27.3.
  •   31.3. a 3.4. 
- k těmto týdnům dostanete ve škole po kontrole PS a zapsaných slovíček známky (popř. nesplněno, kdo nedodal)
- známky ze zaslaných materiálů  (slovesa a darf ich/ darf ich nicht) jste již obdrželi

Od čtvrtka 9.4. máte velikonoční prázdniny! 

Přeji vám i vašim rodičům veselé velikonoční svátky! Frohe Ostern!