Sp - volba povolání 9 , Německý jazyk

Připomínám úkol na 11.3 a 13.3.:

 - PS  celá str. 41  (různorodé činnosti v jednotlivých předmětech)- použij slovní zásobu 4. lekce, kterou máš mít zapsanou ve slovníčku)

 - připomínám poslední šanci pro toho žáka, který neodevzdal písemně svůj denní režim  a rozvrh hodin v němčině, aby mi neprodleně zaslal na můj školní mail

Úkol na 18.3. a 20.3.2020

PS str. 42 - pracuj se slovní zásobou dole na stránce pod názvem BONUS

- na papír A4 napiš nahoře datum a nadpis: Was darf man in der Schule machen. ( Co se smí dělat ve škole)

- opiš slovíčka či slovní spojení, která odpovídají nadpisu, tedy co se smí

- ke každému výrazu najdi český překlad a napiš , např: schreiben - psát, sitzen - sedět, ..

- v dolní části A4 napiš nadpis: Was darf man in der Schule nicht machen. ( Co se nesmí dělat ve škole)

- opět pracuj s danou slovní zásobou a vyber výrazy, které znamenají, co se nesmí a napiš český překlad, např.: Alkohol trinken - pít alkohol, ...

- všechny zpracované úkoly si dávej do fólie, budu je hodnit


Pokud by někdo z vás potřeboval informace týkající se volby povolání, napište mi na školní e-mail.


Úkol na 25.3. a 27.3. 2020

Nejprve info: posílejte mi prosím na školní mail ve Wordu vypracováné úkoly, abych mohla průběžně hodnotit a zakládejte do fólie. Proto do konce příštího týdne ( 27.3.) očekávám spnění a zaslání. Kdo nepošle znamená pro mne nesplněno!

Z úkolu minulé práce ( darf man/darf man nicht) zvol 10 libovolných sloves a ty vyčasuj. Nezapomneň psát i osoby - např: ich trinke, ic rechne, ... Opravdu si zopakuj časování jen neopisuj! Po návratu dám do testu! Piš na formát A4 a pošli mi.

Začínáme novou lekci - 5. Krásná lekce, která navazuje na téma Das Kórper , kterou jsme probírali vloni. Pamatuš si jistě písničku: Kopf, Schulter, Knie, Zehen, ...

PS str.53 - slovní zásobu( není jí tolik) opiš do slovníčku - W ( nebo kam píšeš slovíčka) a nauč se slovíčka.

PS str. 46 / cv.2 - popiš obrázek podle slovní zásoby ( to mi samo neposílej mailem)

Úkol na 31.3. a 3.4. 2020

- PS str. 47/ cv.5 a otázky k textu jsou na str. 48

- PS str. 48 / cv. 8 - piš v infinitivech vhodná slovesa ( slušné výrazy,jsme ve škole)

- procvičuj si slovní zásobu této lekce, slovíčka máš již jistě napsaná

Informace k úkolům z minulého týdne.

Neodevzdali tito žáci, proto mají do ŽK - nesplněno:

Blažková S., Fričková K., Chytil O., Plachá M., Strnadová E., Žáková V., Hlaváček D., Andělová K.