Sluníčka

Do třídy jsou přijímány děti od 2 let věku na základě žádosti zákonného zástupce dle kritérií.

  • třída je věkově heterogenní
  • prostorově umístěna v levé části budovy
  • obě třídy pracují podle stejného TVP, využívají stejné metody a formy a úzce spolupracují i v dalších aktivitách (Společné akce obou tříd, Plán exkursí a návštěv, …).

Učitelky:

  • Bc. Romana Pantůčková
  • Mgr. Lucie Adamcová, DiS.

Asistent pedagoga:

  • Pavlína Dostálová 

6:15 – 08:45

  • přivítání, pozdravení
  • ranní úkol – s rodiči
  • spontánní hry – individuální, skupinové
  • jazyková chvilka
  • tělovýchovná chvilka, pohybové hry
  • komunitní kruh

08:45 – 09:15

  • hygiena, svačina – samostatný výběr + obsluha

09:15 – 10:45

  • řízené činnosti v centrech aktivit s možností vlastní volby (hry smyslové, didaktické, práce s knihou, hudba a zpěv, vyprávění, příběhy, tvořivá dramatika
  • příprava na pobyt venku

10:45 – 11:45

  • pobyt venku - vycházky, výlety, spontánního pohyb a hry na školní zahradě

11:45 – 12:30

  • převlékání, hygiena, oběd - samostatný výběr + obsluha, hygiena + chrup

12:30 – 14:30

  • odpočinek – četba, poslech relaxační hudby, alternativní odpočinek – klidové aktivity (např. příprava „na školu“)

14:30 – 16:00

  • aktivity - hry a zábavné činnosti

Třídy spojeny v době:

6:15 – 7:00 na II. třídě
16:00 – 16:45 na I. třídě

V této době probíhají společné aktivity