Aktualizace -Školní pokladna on line

Pokud poukážete určitý obnos na účet pokladny, částka se vám připíše s časovou prodlevou. Výpis o stavu účtu bude aktualizován 1x/týden. (Je to obdobné jako aplikace Strava.cz).

 

 

 

Vážení rodiče, od nového školního roku budou probíhat potřebné platby za pomůcky, výlety, exkurze, kulturní aktivity atd. přes on line aplikaci Školní pokladna online. Na třídních schůzkách si odsouhlasíte výši startovací částky, kterou vložíte dle instrukcí na školní konto vašeho dítěte. Z něj pak budou třídní učitelky čerpat potřebné platby. Vše bude pro vás v systému viditelné a transparentní. Díky tomu nebude třeba, aby děti nosily do školy finanční částky pro jednotlivé platby.

Vše bude platit pro žáky ZŠ i děti MŠ.

Podrobnosti se dozvíte na třídních schůzkách.

Rubrika: