Školní jídelna

Placení za stravné

Za stravné se platí příkazem na účet školy s číslem 299 221 974/0300 a číslem variabilního symbolu, které má každý strávník přidělené od p. účetní Janečkové.

První platba je do 25. 8. a poslední platba do 20. 6. následujícího roku.

Sazba za 1 oběd:

Ranní svačina:                 8,- Kč, průměr platby na každý měsíc 176,- Kč

Ranní sv. a oběd            27,- Kč, průměr platby na každý měsíc 594,- Kč                                                         Ranní sv. a oběd (7letí)  30,- Kč, průměr platby na každý měsíc 660,- Kč

Celodenní stravné         35,- Kč, průměr platby na každý měsíc 770,- Kč                                                 Celodenní stravné(7letí) 38,- Kč, průměr platby na každý měsíc  836,- Kč

Zvýšená sazba je platná už od první platby ( I když je dítě narozené o prázdninách následujícího roku).

Odhlašování obědů

Odhlásit oběd je možné pouze do 7.30 hod. z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti ve škole od 1.9.2021 pouze přes elekronickou aplikaci Strava.cz. Pokud žák onemocní, první den si můžete odnést oběd v čistém jídlonosiči. Na další dny nemoci nemá žák nárok na stravování. Rodič je povinen tuto stravu odhlásit!!! Přihlásit oběd lze do 14:00 hodin předešlého dne. Změnu Vašeho bankovního účtu nahlaste vedoucí školní jídelny.

PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU SE VRACET NEBUDOU, PŘEVEDOU SE DO DALŠÍHO ŠKOLNÍHO ROKU. PŘEPLATKY SE VRÁTÍ JEN VYCHÁZEJÍCÍM DĚTEM!!!!!