Školní jídelna

Vzhledem ke stávajícímu vývoji cen potravin, jsme nuceni od  1.9. 2022 upravit úhradu za poskytovanou stravu. Prosíme Vás tedy, abyste si upravili trvalé příkazy k platbě.

 

 Děkujeme za pochopení.

 

 

MŠ 3-6LET

MŠ 7LET

kategorie

         normativ

Přesnídávka

10

11

Oběd

21

23

svačina

9

9

celkem

40

43

 

Celodenní stravné  3-6 let       40,- Kč  /záloha každý měsíc 880,- Kč

Přesnídávka + oběd 3-6 let      31,- Kč/záloha každý měsíc 682,- Kč

 

Celodenní stravné 7 let            43,- Kč/záloha každý měsíc 946,- Kč

Přesnídávka+ oběd 7 let          34,- Kč/záloha každý měsíc 748,- Kč

Zvýšená sazba je platná už od první platby ( I když je dítě narozené o prázdninách následujícího roku).

Placení za stravné

Za stravné se platí příkazem na účet školy s číslem 299 221 974/0300 a číslem variabilního symbolu, které má každý strávník přidělené od p. účetní Janečkové.

První platba je do 25. 8. a poslední platba do 20. 6. následujícího roku.

 

Odhlašování obědů

Odhlásit oběd je možné pouze do 7.30 hod. z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti ve škole od 1.9.2021 pouze přes elekronickou aplikaci Strava.cz. Pokud žák onemocní, první den si můžete odnést oběd v čistém jídlonosiči. Na další dny nemoci nemá žák nárok na stravování. Rodič je povinen tuto stravu odhlásit!!! Přihlásit oběd lze do 14:00 hodin předešlého dne. Změnu Vašeho bankovního účtu nahlaste vedoucí školní jídelny.

PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU SE VRACET NEBUDOU, PŘEVEDOU SE DO DALŠÍHO ŠKOLNÍHO ROKU. PŘEPLATKY SE VRÁTÍ JEN VYCHÁZEJÍCÍM DĚTEM!!!!!