Školní jídelna informuje


 

Vzhledem ke stávajícímu vývoji cen potravin, jsme nuceni od 1.9. 2022 upravit úhradu za poskytovanou stravu. Prosíme Vás tedy, abyste si upravili trvalé příkazy k platbě.

 

 Děkujeme za pochopení.


 

KATEGORIE ZŠ

Záloha Kč/měs.

6LET

29

580

7-10LET

31

620

11-14LET

33

660

15LET +

35

700

DOSPĚLÍ

35

700


 

 

MŠ 3-6LET

MŠ 7LET

kategorie

                normativ

Přesnídávka

10

11

Oběd

21

23

svačina

9

9

celkem

40

43

Záloha/měsíc

880

946


Odebrání oběda v případě 1.dne nepřítomnosti

1.den nepřítomnosti je možné odebrat oběd domů. Oběd bude vydán do jídlonosiče, v čase od 11hod. do 11:25, zazvoňte u bočního vchodu do jídelny a vyčkejte příchodu p.kuchařky. V žádném případě nelze vstupovat do budovy školy.


Placení za stravné

Za stravné se platí příkazem na účet školy s číslem 299 221 974/0300 a číslem variabilního symbolu, které má každý strávník přidělené od p. účetní Janečkové. Bez správného v.s. není možné platbu identifikovat a bude vrácena zpět na účet.

První platba je do 25.8. a poslední platba do 20.5. následujícího roku

Sazba za 1 oběd:

6 let               26,- Kč, průměr platby na každý měsíc 520,- Kč

7 až 10 let      28,- Kč, průměr platby na každý měsíc 560,- Kč

11 až 14 let    30,- Kč, průměr platby na každý měsíc 600,- Kč

15 let a více    32,- Kč, průměr platby na každý měsíc 640,- Kč

Zvýšená sazba je platná už od první platby ( I když je dítě narozené o prázdninách následujícího roku).

Důležité upozornění!

Jestliže nebude mít dítě zaplaceno za stravné do 20. dne v měsíci, bude od 1. kalendářního dne následujícího měsíce vyřazeno ze školního stravování!!

Odhlašování obědů!

Odhlásit oběd je možné pouze do 7.30 hod. z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti ve škole od 1.9.2021 pouze přes elekronickou aplikaci Strava.cz. Pokud žák onemocní, první den si můžete odnést oběd v čistém jídlonosiči. Na další dny nemoci nemá žák nárok na stravování. Rodič je povinen tuto stravu odhlásit!!! Přihlásit oběd lze do 14:00 hodin předešlého dne. Změnu Vašeho bankovního účtu nahlaste vedoucí školní jídelny.

PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU SE VRACET NEBUDOU, PŘEVEDOU SE DO DALŠÍHO ŠKOLNÍHO ROKU. PŘEPLATKY SE VRÁTÍ JEN VYCHÁZEJÍCÍM ŽÁKŮM !!!!!

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ LZE JEN Z DŮVODU NEMOCI NEBO NEPŘÍTOMNOSTI ŽÁKA VE ŠKOLE !!!

POZOR: PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN SE NEVAŘÍ!