Školní jídelna


Odebrání oběda v případě 1.dne nepřítomnosti

1.den nepřítomnosti je možné odebrat oběd domů. Oběd bude vydán do jídlonosiče, v čase od 11hod. do 11:25 zazvoňte u bočního vchodu do jídelny a vyčkejte příchodu p.kuchařky. V žádném případě nelze vstupovat do budovy školy.


Placení za stravné

Za stravné se platí příkazem na účet školy s číslem 195 425 286/0300 a číslem variabilního symbolu, které má každý strávník přidělené od p. účetní Janečkové.

První platba je do 25.8. a poslední platba do 20.5. následujícího roku

Sazba za 1 oběd:

7 až 10 let      25,- Kč, průměr platby na každý měsíc 500,- Kč

11 až 14 let    27,- Kč, průměr platby na každý měsíc 540,- Kč

15 let a více    29,- Kč, průměr platby na každý měsíc 580,- Kč

Důležité upozornění!

Jestliže nebude mít dítě zaplaceno za stravné do 20. dne v měsíci, bude od 1. kalendářního dne následujícího měsíce vyřazeno ze školního stravování!!!

Odhlašování obědů!

Odhlásit oběd je možné pouze do 7.30 hod. z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti ve škole na tel. číslo 469 667 217 mob. 739 282 152. Pokud žák onemocní, první den si můžete odnést oběd v jídlonosiči.          Na další dny nemoci nemá žák nárok na stravování. Rodič je povinen tuto stravu odhlásit!!!

Přeplatky za stravné se vracejí 1x ročně s vyúčtováním k 30. 6. na účet rodičů žáka v měsíci červenci.

POZOR: PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN SE NEVAŘÍ!


PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

 

PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ.doc35 KB