Školní družina a její kapacita

Během posledních dnů se opět ozvalo několik zákonných zástupců ohledně neumístění jejich dítěte do ŠD. I přes to, že většina nereagovala na nabídku KOŠ ohledně zřízení odpoledního klubu, otevíráme tuto otázku znova. 3.9.19 v 15:30 proběhne ve škole informativní setkání, kde znovu zazní nabídka zřízení služby pro rodiče a jejich děti v odpoledních hodinách tak, aby potřebné děti měly kde být po skončení výuky. Vaše účast je zde ovšem nezbytná.

Rubrika: