Schůzka parlamentu dne 12. 10. 2012

Přítomni:

 • 2.tř.: E.Strnadová
 • 3.tř.: P. Drábková
 • 4.tř.: D. Volfová
 • 5.tř.: N. Laubová
 • 6.tř.: A. Rázková
 • 7.tř.: K. Jiroutová
 • 8.tř.: B. Chytilová
 • 9.tř.: K. Hanslová

Mluvili jsme o:

 • úmyslném ničení školního majetku – poškozovatel bude hradit a zajistí nápravu na místě
 • ze sběru se zaplatí dveře do 3.třídy
 • dodržovat čistotu na WC
 • možnost zlepšení prostředí tříd (vymalování atd.) v rámci brigády
 • na drakiádě bylo více než 100 dětí
 • zájezdy k moři na šk. rok 2013/2014 do konce října vrátit přihlášky třídním uč.
 • reprezentanti na Hrošiádě bylo by vhodné zahájit tréninky na jaro
 • 12. 12. 2012 Vánoční den – dopolední a odpolední program, na konci dne bude připraveno divadlo (žáci a učitelé)
 • vánoční výzdoba školy – příště návrhy
 • 6. třída navrhuje soutěž o nejhodnější třídu 1. a 2. stupně
 • na kroužky KOŠ musí chodit minimálně 9 žáků
 • každá třída by měla mít třídnické hodiny mimo vyučovací hodinu
 • na lyžařský výcvik je možnost se ještě přihlásit
 • sběr papíru – proběhne podzimní část, termín upřesníme

Úkol: Adéla Rázková – přinést pravidla soutěže o nejhodnější třídu

Zapsala: Hanslová Kristýna