Výuka 9. třída

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - Rodina a její funkce

Rodina a její funkce 

1. CO JE TO RODINA?

RODINA je trvalé soužití 2 lidí opačného pohlaví a jejich dětí. Mezi členy rodiny jsou silné citové vazby a příbuzenské vztahy.

-  je to skupina osob, spjatých pokrevními svazky, manželstvím, adopcí
- dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí

- základní rodinu tvoří muž, žena a jejich děti

RODINA je základ každé společnosti. 

2. Rozdělení rodiny:

            A. ZÁKLADNÍ RODINA - matka + otec + děti

            B. ŠIROKÁ RODINA 

3. VÝZNAM RODINY

Informace pro rodiče - přihlášky na SŠ info, termíny,...

 

Rodičovské schůzky 15. 11. 2017

Ve středu 15. 11. 2017 se budou konat třídní schůzky, v rámci kterých také proběhne volba členů školské rady za zákonné zástupce. Vaše účast tento den je proto nezbytná a nelze ji nahradit v jiný den. Na školním webu najdete odkazy pro zápis na konzultace k vyučujícím, bude zde po schůzkách též zveřejněna účast zák.zástupců při volbách. Na konzultační části je povinná účast žáků.

Přírodopis 9 shrnutí

Pokud nemáte tento zápis v sešitě, do čtvrtka 9. 11. budou mít všichni přepsané rukou do sešitu. Ve čtvrtek 9. 11. 2017 budu sešity kontrolovat.

 

Úvod do studia geologie

1. Geologické vědy a využití geologie

Geologické vědy – zabývají se neživou přírodou, dále výzkumem a využitím zemského tělesa (hlavně zemské kůry),

 Zemská kůra je tvořena z hornin, horniny jsou složeny z jednoho nebo více minerálů

Geologické vědy:

mineralogie- věda o minerálech

petrologie- věda o horninách

Dějepis 9

12.6. D 1.hod. + 3.hod.

5.6. 1.hod. + 3.hod. D

4.6. 1.hod. D

31.5. D9 - výměna s p.uč.Novotnou

24.5. test str. 94 - 105 v učeb., mít zapsaný zápis v sešitě viz níže Svět po 2.sv.v.

22.3. procvičování učiva

Přírodopis 9

16.10.

Vyplnit vytisk.list (Vlastnosti minerálů)podle učebnice str.20-24.


2.10.

do sešitu nadpis MINERÁLY a vypracovat si s pomocí učebnice str.18 a 19 otázky 1-3 (str.19 - pod zeleným rámečkem) a zapsat do sešitu.

Chemie 9

2.10.17 - zápis do sešitu - viz níže v příloze

Internetové stránky

Chemie pro začátečníky

Studium chemie

www.nazvoslovi.cz

Angličtina 9

Pomůcky pro 9. třídu - školní rok 2017/2018

Český jazyk - Sešity: mluvnice – pokračovat v sešitu z loňského roku, případně 444; 2 x 424; 1 x 524; sešit na dílnu čtení a domácí úkoly – lze pokračovat v sešitech z loňského roku, případně 2 x 524

Anglický jazyk - Lze pokračovat v sešitech (gramatika, slovníček, školní sešit) z 8. třídy, pokud odpovídá úprava + počet listů + stav sešitu. V opačném případě zakoupit sešit nový.

Německý jazyk - Lze pokračovat v sešitech (gramatika, slovníček, školní sešit) z 8. třídy, pokud odpovídá úprava + počet listů + stav sešitu. V opačném případě zakoupit sešit nový.

Informace pro rodiče 9

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 9. třída