Výuka 9. třída

Sp - volba povolání 9

Němčina 9

Tělesná výchova 9

Matematika 9

Školní rok 2018/2019 - matematika, fyzika, zeměpis:

MATEMATIKA

8.11. - zkoušení - Nepřímá úměrnost - podle ŠS a úlohy z PS str. 30 a 31

9.11. - DÚ do DS: Sestroj graf funkcí do 1 obrázku y = 3/x a y = -3/x + další úkoly ze 7.11. a 8.11.

9.11. - test - Nepřímá úměrnost - tabulky a grafy ze ŠS a úlohy podle PS str. 30 a 31

Dějepis 9Informace pro rodiče 9

Školní rok 2018/2019

Přírodopis 9

16.10.

Vyplnit vytisk.list (Vlastnosti minerálů)podle učebnice str.20-24.


2.10.

do sešitu nadpis MINERÁLY a vypracovat si s pomocí učebnice str.18 a 19 otázky 1-3 (str.19 - pod zeleným rámečkem) a zapsat do sešitu.

Angličtina 9

Pomůcky pro 9. třídu - školní rok 2017/2018

Český jazyk - Sešity: mluvnice – pokračovat v sešitu z loňského roku, případně 444; 2 x 424; 1 x 524; sešit na dílnu čtení a domácí úkoly – lze pokračovat v sešitech z loňského roku, případně 2 x 524

Anglický jazyk - Lze pokračovat v sešitech (gramatika, slovníček, školní sešit) z 8. třídy, pokud odpovídá úprava + počet listů + stav sešitu. V opačném případě zakoupit sešit nový.

Německý jazyk - Lze pokračovat v sešitech (gramatika, slovníček, školní sešit) z 8. třídy, pokud odpovídá úprava + počet listů + stav sešitu. V opačném případě zakoupit sešit nový.

Český jazyk 9

Je možné, aby se jednotliví žáci zapojili do literární či výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Památník Terezín. Soutěž probíhá do 1. 4. 2019.  Více informací naleznete v dokumentu přiloženém níže.

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 9. třída