Výuka 9. třída

Informace pro rodiče 9

Je možné, aby se jednotliví žáci zapojili do literární či výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Památník Terezín. Soutěž probíhá do 1. 4. 2019.  Více informací naleznete v dokumentu přiloženém níže.
Dále žáci mají možnost zapojit se literární či výtvarné soutěže ,,Komenský a my 2018-2018". Práce je třeba zaslat do 31. 1. 2019, do soutěže neposílají práce sami žáci, ale škola. Podrobné informace naleznete v přiloženém souboru níže.

Sp - volba povolání 9

Němčina 9

Tělesná výchova 9

Matematika 9

Školní rok 2018/2019 - matematika, fyzika, zeměpis:

MATEMATIKA

8.11. - zkoušení - Nepřímá úměrnost - podle ŠS a úlohy z PS str. 30 a 31

9.11. - DÚ do DS: Sestroj graf funkcí do 1 obrázku y = 3/x a y = -3/x + další úkoly ze 7.11. a 8.11.

9.11. - test - Nepřímá úměrnost - tabulky a grafy ze ŠS a úlohy podle PS str. 30 a 31

Dějepis 9Přírodopis 9

16.10.

Vyplnit vytisk.list (Vlastnosti minerálů)podle učebnice str.20-24.


2.10.

do sešitu nadpis MINERÁLY a vypracovat si s pomocí učebnice str.18 a 19 otázky 1-3 (str.19 - pod zeleným rámečkem) a zapsat do sešitu.

Angličtina 9

Český jazyk 9

Je možné, aby se jednotliví žáci zapojili do literární či výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Památník Terezín. Soutěž probíhá do 1. 4. 2019.  Více informací naleznete v dokumentu přiloženém níže.

Výchova k občanství 9

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 9. třída