Výuka 9. třída

Informace pro rodiče 9

Důležité a užitečné odkazy:

www.cermat.cz

www.absolvent.cz


DUBEN

Domácí procvičování

Stative verbs:

https://www.perfect-english-grammar.com/stative-verbs-exercise.html

Napsat Stave verbs do sešitu:

agree, be (exist), believe, cost, disagree, dislike, feel. hate,have (possession), hear, imagine, include, know, like, look (seem), love, matter, mean, mind, need, own, promise, recognize, remember, see, smell, sound, surprise, taste, think (opinion), understand,want.

Český jazyk 9

25. 10. se budou vybírat sešity na mluvnici, literaturu a sloh!!!

Český jazyk - mluvnice

- DÚ na 21. 11. přepsat do sešitu na mluvnici zepředu rámeček z učebnice str. 38

- 22. 11. čtvrtletní diktát

Angličtina 9

Přírodopis 9

16.10.

Vyplnit vytisk.list (Vlastnosti minerálů)podle učebnice str.20-24.


2.10.

do sešitu nadpis MINERÁLY a vypracovat si s pomocí učebnice str.18 a 19 otázky 1-3 (str.19 - pod zeleným rámečkem) a zapsat do sešitu.

Matematika 9


Školní rok 2019/2020 - matematika, fyzika:

MATEMATIKA

v pátek 13.9. test - mnohočleny - sčítání, odčítání, násobení, vytýkání, vzorce pro druhou mocninu

na 13.9. DÚ - příklady z listů - Minitesty - z prvního 8 až 10 příkladů, z druhého 8 příkladů dle výběru (napsat do DS)

Sp - volba povolání 9

Zeměpis 9

24.9.19

probíráme téma obyvatelstvo - migrace - d.ú: sledujte toto téma ve sdělovacích prostředcích, popovídejte si o tom doma, na hodině budou důležité vaše schopnosti na dané téma mluvit

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 9. třída