Výuka 9. třída

Český jazyk 9

Distanční výuka - BŘEZEN - zadání práce je dole pod textem

------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka - ÚNOR - 4. týden - zadání práce je dole pod textem

-------------------------------------------------------------------------------

Informace pro rodiče 9

 

LEDEN

Od 4. 1. 2021 opět probíhá povinná distanční výuka podle následujícího rozvrhu. V rozvrhu může docházet ke změnám, které najdete v kalendáři na Teams. V pondělí odpadá první hodina matematiky z důvodu konání porady. Pro aktuální informace sledujte prosím webové stránky školy.

 

Příprava na příjímací zkoušky od České školní inspekce

Výchova k občanství 9

Distanční výuka - BŘEZEN - PL uložen dole pod textem

Distanční výuka - ÚNOR - PL uložen dole pod textem

----------------------------------------------------------------------------

Angličtina 9: Unit 6B: A happy ending? Mluvnice: must/mustn't/don't have to

1.3.-5.3.2021 DÚ

1. Kontrola slovní zásoby Wb page 78, 6B

2. Mluvnice Wb page 72, 6.2, 6.3

3. Procvičování použití must/mustn't/don't have to: Textbook page 71, ex 5, 6a

poslech k cv. 6a: https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs

Hudební výchova 9

22. 9. 2020

 

Svět práce 9

 Info:

Vyplněné přihlášky se vybírají 9.2. od 13:00 - 13:30 u šatny 9. třídy.

 

Info k odevzdání přihlášek:

2.2.2021 dostanou žáci od výchovné poradkyně 2 vytištiné přihlášky. Dovyplní si doma se zákonným zástupcem potřebné údaje  - názvy škol, kódy zvolených oborů, osobní údaje a nechají potvrdit lékařem.

Němčina 9

 

Dom. úkol do 4.3.

PS / deutsch mit Max, díl 2, str. 41/14 - pracuj se slovní zásobou str.45, ( ne se slovní zásobou, kterou neznáme). Jak jsme si říkali, napiš ke každému předmětu 3 aktivity. Pokud možno tyto aktivity neopakuj. Piš čitelně, neposílej ( zašlou pouze žáci, kteří mají problémy s kamerou a nebudou moci úkol na hodině prezentovat), budu kontrolovat na hodině ve čtvrtek. 

Domácí příprava na 26.11.

Chemie 9

Týden od 1. do 5. 3. 21

Dobrý den deváťáci.

V úterý budu zkoušet (buď ústně nebo krátký test) - téma homologická řada uhlovodíků, deriváty uhlovodíků - halogenové, alkoholy, fenoly.

Dále si připravte sešit z chemie.

Týden od 22. do 26. 2. 21

Ahoj deváťáci.

Zeměpis 9

DISTANČNÍ VÝUKA

Na následujícím odkazu najdeš termín svého referátu, nezapomeň včas splnit a poslat: https://docs.google.com/document/d/1MNC33o3uakTdYcs6VXXt2Nq4613ftA9iXgMxf8fhvi8/edit?usp=sharing


Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 9. třída