Výuka 9. třída

Informace pro rodiče 9

 

ZÁŘÍ 

Zájemci o logickou olympiádu se musí regostrovat nejpozději do 30. 9. 2020.

Výchova k občanství 9

Angličtina 9 Unit 4. Opakování.

Hudební výchova 9

22. 9. 2020

 

Český jazyk 9

Milí rodiče, milí žáci,

přeji všem úspěšný a bezproblémový start do nového školního roku.

M. Chmelařová


16. 9. - Sloh - PS str. 52 - funkční styly

14. 9. - Zadání pro chybějící - Mluvnice - PS str. 2, str. 3 - opakování

Svět práce 9

Poslední dny školního roku

Dej si do pořádku všechny učebnice a v úterý  10:00 - 12:00 mi je přines k odevzdání do školy. (Pro případ špatného stavu tvých učebnic si vezmi s sebou pro jistotu i finance. )

 S sebou přines čestné prohlášení o zdravotním stavu a vybav se  rouškou.

 

Němčina 9

Z důvodu pracovní neschopnosti udávám informace nyní.

V hodinách jsme opakovali slovní zásobu témat: rodina, oblečení, jídlo, rodina, dny, ...

V PS jsme společně pracovali:

- str. 5, str. 6. str.7 -vše, str. 8/ cv.11

- slovní zásoba PS str.19/ 1. sloupec

- žáci časovali slovesa ze slovní zásoby str.9 ( koupat se, ukázat, ..)

 

V týdnu od 29.9. - 2.10. budeme opakovat konverzační fráze a povídání o sobě.

29.9 píšeme testík na časování sloves. 

Chemie 9

Zeměpis 9

Matematika 9

DOMÁCÍ ÚKOLY

10. 9. 2020 - učebnice str. 17, cv. 15

16. 9. 2020 - učebnice str. 20, cv. 7

23. 9. 2020 - pracovní list nalepený v domácím sešitě (rovnice v součinovém tvaru + zkouška)

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 9. třída