Výuka 9. třída

Informace pro rodiče 9

Důležité a užitečné odkazy:

www.cermat.cz

www.absolvent.cz


ŘÍJEN

  • 8. 10. divadelní předplatné: Divadelní komedie (poue pro přihlášené)

ZÁŘÍ

Český jazyk 9

Český jazyk - mluvnice

- 23. 9. vstupní písemná práce

- DÚ na 16. 9. komplexní jazykový rozbor

- DÚ na 12. 9. PS str. 36 cv. 3, str. 37 cv. 5

Angličtina 9

Přírodopis 9

16.10.

Vyplnit vytisk.list (Vlastnosti minerálů)podle učebnice str.20-24.


2.10.

do sešitu nadpis MINERÁLY a vypracovat si s pomocí učebnice str.18 a 19 otázky 1-3 (str.19 - pod zeleným rámečkem) a zapsat do sešitu.

Matematika 9


Školní rok 2019/2020 - matematika, fyzika:

MATEMATIKA

v pátek 13.9. test - mnohočleny - sčítání, odčítání, násobení, vytýkání, vzorce pro druhou mocninu

na 13.9. DÚ - příklady z listů - Minitesty - z prvního 8 až 10 příkladů, z druhého 8 příkladů dle výběru (napsat do DS)

Sp - volba povolání 9

Zeměpis 9

24.9.19

probíráme téma obyvatelstvo - migrace - d.ú: sledujte toto téma ve sdělovacích prostředcích, popovídejte si o tom doma, na hodině budou důležité vaše schopnosti na dané téma mluvit

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 9. třída