Výuka 9. třída

Sp - volba povolání 9

Němčina 9

Tělesná výchova 9

Matematika 9

Školní rok 2018/2019 - matematika, fyzika, zeměpis:

MATEMATIKA - DÚ:

z 17.9. - rovnice - dopočítat chybějící rovnice z PL (pokud vše spočítáno ve škole - napsat: Bylo spočítáno do ŠS) NEBO si napsat 2 libovolné rovnice a ty vyřešit do DŠ

z 18.9. - dopočítat 1 slovní úlohu z PL (vědro s vodou, nebo výběh pro kuřata)

z 19.9. - dopočítat 1 slovní úlohu z PL (voda ve studni, nebo váza) nebo z PL č. 5 - vlastní úloha

Dějepis 9Informace pro rodiče 9

Školní rok 2018/2019

Ve středu 12.9.2018 končí vyučování ve 12:20. Důvodem je školení pedagogů.

Do středy 12.9.2018 prosím odevzdat vyplněný a podepsaný lístek na Lyžařský výcvik.

 

Přírodopis 9

16.10.

Vyplnit vytisk.list (Vlastnosti minerálů)podle učebnice str.20-24.


2.10.

do sešitu nadpis MINERÁLY a vypracovat si s pomocí učebnice str.18 a 19 otázky 1-3 (str.19 - pod zeleným rámečkem) a zapsat do sešitu.

Angličtina 9

Pomůcky pro 9. třídu - školní rok 2017/2018

Český jazyk - Sešity: mluvnice – pokračovat v sešitu z loňského roku, případně 444; 2 x 424; 1 x 524; sešit na dílnu čtení a domácí úkoly – lze pokračovat v sešitech z loňského roku, případně 2 x 524

Anglický jazyk - Lze pokračovat v sešitech (gramatika, slovníček, školní sešit) z 8. třídy, pokud odpovídá úprava + počet listů + stav sešitu. V opačném případě zakoupit sešit nový.

Německý jazyk - Lze pokračovat v sešitech (gramatika, slovníček, školní sešit) z 8. třídy, pokud odpovídá úprava + počet listů + stav sešitu. V opačném případě zakoupit sešit nový.

Český jazyk 9

Český jazyk - mluvnice

  • 27. 9. vstupní písemná práce
  • DÚ na 25. 9. vytváření vět a souvětí dle zadaných grafů
  • DÚ na 20. 9. PL - cv. 8,9
  • DÚ na 17. 9. PS str. 3 cv. 8,9
  • DÚ na 13. 9. PS str. 2 cv. 3,4,5
  • DÚ na 10. 9. vymyslet 5 vlastních souvětí minimálně o 3 větách.

 

Český jazyk - literatura

 

 

Český jazyk - dílna čtení

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 9. třída