Výuka 8. třída

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - Rodina a její funkce

Rodina a její funkce 

1. CO JE TO RODINA?

RODINA je trvalé soužití 2 lidí opačného pohlaví a jejich dětí. Mezi členy rodiny jsou silné citové vazby a příbuzenské vztahy.

-  je to skupina osob, spjatých pokrevními svazky, manželstvím, adopcí
- dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí

- základní rodinu tvoří muž, žena a jejich děti

RODINA je základ každé společnosti. 

2. Rozdělení rodiny:

            A. ZÁKLADNÍ RODINA - matka + otec + děti

            B. ŠIROKÁ RODINA 

3. VÝZNAM RODINY

Matematika 8

Ve čtvrtek 22.3. MATEMATIKA - test - rovnice obyč., se závorkou a se zlomky (od každého 1 příklad) - příprava - PL z 21.3.

V pátek 23.3. ZEMĚPIS - test - Zemědělství (uč. str. 25), Průmysl (uč. str. 31)

v pondělí 26.3. FYZIKA - test - Tání a tuhnutí (při testu budou Tabulky)
------------------------------------------------------------------------------------

Přírodopis 8

Byl jednou jeden život

Byl jednou jeden život je francouzský vzdělávací kreslený seriál z roku 1986, jehož úkolem je přístupnou formou zprostředkovat divákům stavbu a funkce jednotlivých částí lidského těla. Jednotlivé procesy
v lidském organizmu představují různé postavičky či mechanismy, plnící mnohé úkoly.

Jednotlivé epizody tohoto seriály lze najít na www.youtube.com

Chemie 8

Informace pro rodiče 8

Školní rok 2017/2018

 

Angličtina 8

Zeměpis 8

Český jazyk 8

Český jazyk - mluvnice

Je třeba stále procvičovat bě/bje,pě, mě/mně,vě/vje, může přijít pětiminutovka.

-26. 4. čtvrtletní diktát (bě/bje, pě,mě/mně,vě/vje, shoda Po a přís,vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen)

- 17. 4. test významové poměry: pouze teorie
- DÚ na 17. 4. učeb. str. 53 cv. 4,5
- DÚ na 10. 4. PS str. 34 cv. 3,4
- 22. 3. pravopisné cvičení bě/bje,pě, vě/vje,mě/mně
- DÚ na 20. 3. uč. str. 31 cv. 5, str. 32 cv. 6, str. 33 cv. 10, str. 35 cv. 13

- 8. 3. DÚ PL vedlejší věty - poslední dvě cvičení

- DÚ na 27.2. str. 47 cv. 7(celé)

Výchova k občanství 8

16. 1. kdo dosud nesplnil, má možnost přinést aktuaity

16. 1. referát prezidentské volby: základní informace - kdy a jakým způsobem volby probíhají, kdo může volit a být volen, kandidáti, výsledky, výsledky z Rosic (www.info.cz)

10. 10. test vývojové fáze člověka

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 8. třída