Výuka 8. třída

Informace pro rodiče 8

AKTUÁLNÍ INFORMACE od 4. 1. 2021

Rozvrh hodin distanční výuky od 4. 1. 2021 (případné změny budou v kalendáři na Teamsech, např. tento týden nebudeme mít v pondělí první hodinu přírodopis, máme pracovní poradu, přírodopis bude v úterý)

Výchova k občanství 8

 

chova k občanství  - distanční výuka 5. 3. 2021 

Ahoj osmáci, určitě jste všichni četli Rosické listy. Zde je uveřejněna informace, že občané naší obce mohou navrhnout, kde by se daly vysázet stromy v naší vesnici - za účelem zlepšení vzhledu a životního prostředí. 

Angličtina 8 Project 3: Unit 2B: Detective of the year.

1.3.-5.3.2021 DÚ

1. Kontrola slovní zásoby: Wb page 75, 2B

2. Grammar: will for decisions/will pro okamžíte rozhodnutí

    https://www.youtube.com/watch?v=fZwsQsXYRGY

3. Wb page 16-17, ex. 2

Závěrem bude Test will for decisions

Good luck!

Český jazyk 8

 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 1. 3.- 5. 3. 2021  

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme probírat učivo "Významové poměry mezi větnými členy a vedlejšími větami"- najdete v učebnici na str. 72-73.  Učivo si společně vysvětlíme na online hodině.

Hudební výchova 8

Milí osmáci,

protože návrat do školy je, pravděpodobně, ještě daleko, vypracujte, prosím, tyto práce:

- vyhledej a zapiš do sešitu: Rozdělení hudebních nástrojů

- vyhledej a zapiš do sešitu: Hudební skladatel Bedřich Smetana (piš v bodech - životní příběh, významná díla)

- vyhledej a zapiš do sešitu: Hudební skladatel Antonín Dvořák (piš v bodech - životní příběh, významná díla)

 

Vypracované vyfotografuj a pošli na email alena.sachova@skola-rosice.net do 18. 11. 2020.

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky.

Alena Šachová

Výtvarná výchova 8

Samostatná práce na období 12.10. - 23.10.2020, distanční výuka:

Cílem hodin výtvarné výchovy je vytvořit co nejširší škálu barevných odstínů. Je možné použít vodové, anilinové nebo temperové barvy (pastelky pouze v případě, že doma barvy nemáte).

Pracujte podle návodu:

http://vytvarne-namety.cz/index.php/96-rostliny/1076-jablko-zesvetleni-ztmaveni-barvy


Samostatná práce na období 3.11 - 24.11.2020, distanční výuka:

Pracujte na základě následujícího odkazu:

Svět práce 8

Informace:

Ve 2. pololetí nám začíná v rámci předmětu svět práce - volba povolání.

Volbu povolání jsem zařadila do kalendáře na pátek - podívej se na Teams. Bude probíhat cestou skupinových pohovorů. Jak jsem vysvětlovala při hodinách němčiny. více si ještě objasníme ve středu na němčině 10.2. - všichni.

Ve středu 10.2. je němčina pro všechny žáky on-line. 

Výchova ke zdraví 8

Týden od 22. do 26. 2. 21

V příloze máte zápis (Výživa a zdraví 22. 2. 21)k nalepení do sešitu + otázky, tabulku jídelníčku. Zápis si pročtěte a  vypracujte otázky a jídelníček, pošlete na MS Teams do 5. 3. 21.


Týden od 11. do 15. 1. 21

 

Zeměpis 8

Týden od 8. do 12. 3.

Na online hodinu zeměpisu (v úterý 9. 3.) budou mít připraveni referát Ti, kterým byl minulou hodinu zadán.

DÚ do 8. 3. - nezapomeňte odevzdat slepou mapu z minulé hodiny - zadání na Teamsech - zeměpis - v souborech.

Týden od 1. do 5. 3.

Chemie 8

Týden od 8. do 12. 3.

Na úterý si vytiskněte zápis 9. 3. Látkové množství + PL 8 Látkové množství, molární hmotnost.

Připravte si periodickou soustavu prvků z PS.

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 8. třída