Výuka 8. třída

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ - Rodina a její funkce

Rodina a její funkce 

1. CO JE TO RODINA?

RODINA je trvalé soužití 2 lidí opačného pohlaví a jejich dětí. Mezi členy rodiny jsou silné citové vazby a příbuzenské vztahy.

-  je to skupina osob, spjatých pokrevními svazky, manželstvím, adopcí
- dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí

- základní rodinu tvoří muž, žena a jejich děti

RODINA je základ každé společnosti. 

2. Rozdělení rodiny:

            A. ZÁKLADNÍ RODINA - matka + otec + děti

            B. ŠIROKÁ RODINA 

3. VÝZNAM RODINY

Matematika 8

V pondělí 11.6. - MATEMATIKA - test - Válec - síť, povrch, objem

Ve středu 13.6. - FYZIKA - test - Zvukové jevy

Ve čtvrtek 14.6. - MATEMATIKA - závěrečná pololetní práce - mocniny, odmocniny, druhá mocnina dvojčlenu (A + B)2, (A - B)2, (A + B). (A - B), rovnice - obyčejné, se závorkou, se zlomky, slovní úlohy na rovnice), kruh, kružnice, přímka, válec

------------------------------------------------------------------------------------

Přírodopis 8

Byl jednou jeden život

Byl jednou jeden život je francouzský vzdělávací kreslený seriál z roku 1986, jehož úkolem je přístupnou formou zprostředkovat divákům stavbu a funkce jednotlivých částí lidského těla. Jednotlivé procesy
v lidském organizmu představují různé postavičky či mechanismy, plnící mnohé úkoly.

Jednotlivé epizody tohoto seriály lze najít na www.youtube.com

Chemie 8

Informace pro rodiče 8

Školní rok 2018/2019

 


Pomůcky pro školní rok 2018/2019 do 9. třídy

 

 

 

Český jazyk (ČJ): 1 x 444, 2 x 524; pokud úprava a volné místo dovolí, je možné dále pokračovat v sešitech na sloh a literaturu. Pakliže stav sešitu není takový, aby se v něm dále mohlo pokračovat, pořiďte si sešit na sloh 424 a na literaturu také 424

Angličtina 8

Zeměpis 8

Český jazyk 8

Český jazyk - mluvnice

Je třeba stále procvičovat bě/bje,pě, mě/mně,vě/vje, může přijít pětiminutovka.

 - 8. 6. pololetní písemná práce (slovesný rod a vid, větné členy, grafické zobrazení věty jednoduché,druhy vedlejších vět, významové poměry mezi hlavními větami, vedlejšími větami a větnými členy, interpunkce v souvětí)

- DÚ na 24. 5. PL - poměry - cv. 2,3,4

- DÚ na 15. 5. PL

- DÚ na 10. 5. PL - 1., 2. cv.

- DÚ na 4. 5. PS str. 36 cv. 3 

- DÚ na 3. 5. PS str. 36 cv. 1

-26. 4. čtvrtletní diktát (bě/bje, pě,mě/mně,vě/vje, shoda Po a přís,vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen)

Výchova k občanství 8

16. 1. kdo dosud nesplnil, má možnost přinést aktuaity

16. 1. referát prezidentské volby: základní informace - kdy a jakým způsobem volby probíhají, kdo může volit a být volen, kandidáti, výsledky, výsledky z Rosic (www.info.cz)

10. 10. test vývojové fáze člověka

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 8. třída