Výuka 8. třída

Dějepis 8

Tělesná výchova 8

Hudební výchova 8

26.9.

znát text a historii státní hymny
nahlásit svou volbu k návštěvě 1koncertu/pololetí

Informace pro rodiče 8


Matematika 8

Školní rok 2018/2019 - matematika, fyzika, zeměpis,

výtvarná výchova:

MATEMATIKA - ve čtvrtek 27.9. - VSTUPNÍ TEST - z opakování (zlomky, celá čísla, poměr, úměrnosti, procenta, rovnoběžníky a trojúhelníky)

Přírodopis 8

Byl jednou jeden život

Byl jednou jeden život je francouzský vzdělávací kreslený seriál z roku 1986, jehož úkolem je přístupnou formou zprostředkovat divákům stavbu a funkce jednotlivých částí lidského těla. Jednotlivé procesy
v lidském organizmu představují různé postavičky či mechanismy, plnící mnohé úkoly.

Jednotlivé epizody tohoto seriály lze najít na www.youtube.com

Angličtina 8

Český jazyk 8

Český jazyk - mluvnice

  • 25. 9. vstupní písemná práce
  • DÚ na 20. 9. PL - druhy vedlejších vět
  • DÚ na 18. 9. grafické zobrazení vět
  • DÚ na 13. 9. PS - str. 3 cv. 5, 6, 9, 10
  • DÚ na 11. 9. PL - viz sešit na mluvnici


Český jazyk - sloh

 

Výchova k občanství 8

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 8. třída