Výuka 8. třída

Informace pro rodiče 8

ÚNOR

Příprava na pololetní test z Aj

Your future

9.1.2020 DÚ

- Wordlist Unit 2DC

- PS: Grammar str. 69, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

- K procvičování:

https://english-quiz.net/future-simple-will-or-wont.html

Prostý čas budoucí (will)

Výchova k občanství 8

Fyzika 8

PROSINEC

- kdo chyběl (Zdravohrátky) - doplní si cv. v PS s. 14 a 16 vše do 11.12.

- na 13.12. DÚ PS s. 17/3.

LISTOPAD

Dějepis 8

Přírodopis 8

Byl jednou jeden život

Byl jednou jeden život je francouzský vzdělávací kreslený seriál z roku 1986, jehož úkolem je přístupnou formou zprostředkovat divákům stavbu a funkce jednotlivých částí lidského těla. Jednotlivé procesy
v lidském organizmu představují různé postavičky či mechanismy, plnící mnohé úkoly.

Jednotlivé epizody tohoto seriály lze najít na www.youtube.com

Angličtina 8

Český jazyk 8

4. 11. se budou vybírat ke kontrole sešity na mluvnici, literaturu a sloh!!!

Český jazyk - mluvnice

- 20. 1. pololetní písemná práce

- 15. 1. pololetní diktát - předložka s,z, předpony s,z,vz

- DÚ na 18. 12. lísteček - slovesný vid

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 8. třída