Výuka 7. třída

Aj Test: II. stupeň přídavných jmen

27.března 2020 DÚ


Dobrý den milí žáci. Závěrem tohoto týdne bude test na probranou látku. Dejte vědět, jestli potřebujete pomoc a taky jestli byste mohli sdělit informace o DÚ z Aj svým spolužákům. Někteří žáci se mi ještě doteď neozvali.  Termín odevzdání vyplněného Testu během příštího týdne. Děkuji za spolupráce. Test je dodán jako příloha. 

Aj Zábavná angličtina

23.března 2020

Dobrý den milí žáci. Vítám vás začátkem dalšího týdne. Kdo z vás neudělal DÚ z minulého týdne, prosím udělejte nebo se ozvete jestli potřebujete více času nebo pomoc. Z většinou z vás jsem v kontaktu přes email. Většině z vás, kteří zvládli  DÚ z minulého týdne, dam pár odkazu na procvičování angličtiny zábavnou formou-hrou. Když už budete toho mít hodně, tak zkuste zábavnou angličtinu. Mějte se krásně.

Aj DÚ za minulý týden. Práce s časopisem.

21.března 2020

Míli zací 7. třídy. Zítra vyprší termín odevzdání DÚ z Aj. V pondělí přijde další. Z 7. osm žáku  nemají úkol splněný a tě z vás, kteří přeložili text, zapomněli na cv. na doplnění slovní zásoby pod textem.  Za tento úkol dostanete dvě známky: 1-cv. na doplnění slovní zásoby do vět,2-překlad. Kdo nechal časopis ve škole tady odkaz na RR online:

http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-03CC.pdf

 


Today is St. Patrick's Day

17.3.2020 Práce s časopisem RR č. March

- str. 6 text  přeložit a překlad poslat na můj email (do konce týdne)

http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-03CC.pdf

- video:

https://www.youtube.com/watch?v=LmNc-NTfmPc

https://www.youtube.com/watch?v=py3cvo1vqSE

 

Aj Domácí procvičování v týdnu 16.-20.3.2020

  1. Napsat do slovníčku slovní zásobu k Unit 5 ABC (PS str. 78)
  2. Číst text Record breakers v Učebnice na str. 60, přeložíte a odpovězte na otázky
  3. Mluvnice: Stupňování přídavných jmen (víz odkaz v předchozím DÚ)
  4. Workbook: cv. 5,6 str. 47
  5. Poslechová cvičení
  6. https://www.youtube.com/watch?v=3MEY-lhfHSQ

Angličtina 7 . Unit 6D: The lost penguin

8. černa v pondělí v 10:00 hodina AJ online:

Unit 6D: The lost penguin

1. Učebnice str. 74, cv. 2, čteme příběh

2. učime se dělat návrhy v Aj

Výuka během uzavření školy

Vážení rodiče, sledujte internetové stránky. Pod jednotlivými předměty budou mít žáci zadané úkoly, referáty, zápisy, atd.

Výuka během uzavření školy

Vážení rodiče, sledujte internetové stránky. Pod jednotlivými předměty budou mít žáci zadané úkoly, referáty, zápisy, atd.

Angličtina Stupňování přídavných jmen. II. a III. stupeň (procvičování)

Matematika 7

 

VÝUKA V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO VOLNA

 

Zde budou průběžně doplňovány úkoly, veškeré úkoly v pracovních sešitech a zápisy ve školních sešitech budou po návratu do školy kontrolovány a hodnoceny. Pozor na dodržení termínu u prací, které budu chtít poslat na e-mail.


Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 7. třída