Výuka 7. třída

Informace pro rodiče 7

Aktuální informace

Od února bude doučování z ČJ. První hodina bude ve čtvrtek 4. 2. 2021 od 10:30-11:30 hod. 

 

Angličtina 7

Úkol do nejbližších dnů:

vzhledem k situaci si zkontrolovat funkčnost aplikace Teams, umět se přihlásit na školní mail, který by byl komunikačním kanálem se školou v čase distanční výuky (jmeno.příjmení@skolarosice.onmicrosoft.com)

21.9.

vypracovat si MENU v Aj, připravit se na rozhovor "v restauraci"

- PS35/3

- doplatek Wocabee

Český jazyk 7

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 1. 3.- 5. 3. 2021 

Mluvnice:

Ahoj sedmáci, tento týden budeme procvičovat shodu podmětu s přísudkem- učebnice s. 105-106.  Učivo si vysvětlíme a procvičíme na online hodině. 

Hudební výchova 7

Milí sedmáci,

protože návrat do školy je pravděpodobně daleko, zadávám tyto práce:

- vypracujte, prosím, referát na téma: Můj nejoblíběnější zpěvák nebo zpěvačka (napište rukou, formát A4, až se vrátíme do školy, umístíte si ve škole na síť)

- vyhledejte a napište do sešitů: Rozdělení hudebních nástrojů

 

Vypracované práce vyfotografujte a pošlete na email alena.sachova@skola-rosice.net do 18. 11. 2020.

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky.

Alena Šachová

Němčina 7

 Nezapomeň do 26.2.

- někteří ještě neposlali na chet nebo email: 10 jednoduchých vět o libovolné osobě s využitím probrané slovní zásoby


Dom. úkol na týden 9.2. - 12.2.

Zeměpis 7

DISTANČNÍ VÝUKA

Na následujícím odkazu najdeš termín svého referátu, nezapomeň včas splnit a poslat: https://docs.google.com/document/d/1D-bhAzSRtb9TlCW51kGE5zZoBEUBHRxcBcdbgBKwnL4/edit?usp=sharing


Výchova ke zdraví 7

Týden od 22. do 26. 2. 21

Vytiskněte si pracovní list z přílohy - Bezpečné chování 1. Vyfoťte vypracovaný list a pošlete na MS Teams do 5. 3. 21.


Týden od 14. 12. do 18. 12.

Vypracujte pracovní list - viz. příloha - Autodestruktivní závislosti 14. 12. 20., vlepte do sešitu.

Přírodopis 7

Týden od 8. do 12. 3. 21

Milí sedmáciUsmívající se

Tento týden je termín odevzdání referátu (10. 3. 21). Na online hodinu si vytiskněte zápis z přílohy (Zápis březen Rostliny úvod). Nic nedoplňujte předem. Zápis a úkoly v něm jsou vytvořené na celý březen a rozdělené po týdnech. Vysvětlíme si ve středu.

Užijte si pěknou a klidnou neděli!

Matematika 7

DISTANČNÍ VÝUKA

 

Zápisy ve školním sešitě budu po návratu do školy kontrolovat. Některá cvičení z učebnice a PS budeme kontrolovat na on-line hodinách.


Týden 8. - 12. 3. 2021

Výtvarná výchova 7

Seznam pomůcek na školní rok 2020 -2021:

Výtvarná výchova: alespoň 4 štětce (2x kulatý, 2x plochý – různé velikosti), pastelky, fixy, voskovky 24 barev, vodové a temperové barvy, paleta na míchání barev, barevné papíry, kelímek na vodu, hadřík, pracovní košile nebo zástěra, vysunovací lepidlo, nůžky, starý ubrus nebo noviny na lavici, kufřík nebo krabici na pomůcky

 

Samostatná práce na období 14.10. - 21.10.2020, distanční výuka:

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 7. třída