Výuka 7. třída

Informace pro rodiče 7

Pomůcky na školní rok 2019/2020

Český jazyk - V sešitu na literaturu, dílnu čtení, sloh lze pokračovat, pokud to volný prostor, stav a úprava sešitu dovolí, 1x velký linkovaný sešit 444, 2x malý linkovaný sešit 524, ponecháváme si pracovní sešit - Čtenářský deník.

Matematika - 2x velký nelinkovaný sešit 440, 1x velký nelinkovaný sešit 420, podložka s linkami, trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm, úhloměr, kružítko + tuhy do kružítka, guma, ořezávátko, pastelky, 2x obyčejná tužka 2 nebo 3

Anglický jazyk – info na začátku školního roku

Německý jazyk - 3 sešity:A5 linkované silnější - gramatika, slovníček, školní/domácí, 1x eurodesky + 20 fólií

Výtvarná výchova 7

Angličtina 7

Výchova k občanství 7

Do 12. 3. dohledat znaky jednotlivých státních zřízení.

Němčina 7

Fyzika 7

FYZIKA

ZÁŘÍ

6.9. zadána témata ke zpracování - každý si vybral jedno téma - opakování učiva 6. ročníku - viz nalepený lístek ve ŠS - napsané téma (každý žák si měl zapsat téma a návodné pojmy) + 4 kritéria hodnocení

na 10.9. přinést materiály na zpracování tématu v HODINĚ fyziky, kdo nestihne, dokončí do pátku 13.9. DOMA

 

Dějepis 7

Český jazyk 7

Mluvnice

- 24. 9. vstupní písemná práce - určování mluvnických kategorií podstatných jmen, přídavných jmen a sloves, rozlišování slovních druhů, stavba slova, slovotvorný rozbor slova, druhy zájmen a číslovek, základní skladební dvojice a druhy přísudků, větné členy + graf věty jednoduché

- DÚ na 11. 9. uč. str. 7 cv. 3

Přírodopis 7

Výukové materiály k testům

Všechny soubory jsou prezentace MS PowerPoint ve formátu PPS.

Stahování zahájíte kliknutím na popisek souboru. Pokud na Vašem počítači nemáte nainstalován program MS PowerPoint, můžete si k prohlížení prezentací stáhnout ze stránek Microsoftu program PowerPoint Viewer 2007 (25,8 MB).

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 7. třída