Výuka 6. třída

Informace pro rodiče 6

V tomto školním roce pokračuje projek Ovoce a mléko do škol. Závozový den je úterý. Tento týden děti dostanou švestku a mléko. Ovoce/zelenina bude každý týden, mléko 1x za 14 dní. Sledujte webové stránky školy.


Angličtina 6-2

Angličtina 6-1

Úkol do nejbližších dnů:

vzhledem k situaci si zkontrolovat funkčnost aplikace Teams, umět se přihlásit na školní mail, který by byl komunikačním kanálem se školou v čase distanční výuky (jmeno.příjmení@skolarosice.onmicrosoft.com)

21.9.

- doplatek Wocabee

- slovíčka Introduction

Výchova k občanství 6

Zeměpis 6

Úkoly v týdnu 14. 9. - 18. 9.

Vypracujte přiložený PL č. 2 podle učebnice.

Český jazyk 6

Opakování v týdnu 14. 9. - 18. 9

Gramatika - PS str. 2, 3 - všechna cvičení

Sloh - PS str. 48


Opakování v týdnu 7. 9. - 11. 9.

Matematika 6

Matematika

V pondělí 21.9. jsem provedla registraci šesťáků do Logické olympiády. Zaregistrovala jsem tyto žáky: Bořka, Nelu, Martina, Káju K., Anetu, Dennyho, Pavla, Štěpána, Tomáše V., Alexe, Tomáše B., Aničku a Justina. Vám - zákonným zástupcům - přijdou 2 maily: žádost o potvrzení registrace (potvrďte kliknutím na odkaz) a vygenerované HESLO. Mail s heslem mi prosím přepošlete. Děkuji.

Informatika 6

Dějepis 6

Fyzika 6

FYZIKA

Školní rok 2020/2021

21. - 25.9.2020

Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných - DÚ - připravit si pokus nebo odkaz na zajímavé video ukazující vlastnosti látek (některé pokusy na vlastnosti látek jsme videli v hodině ve Čt 17.9.)

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 6. třída