Výuka 6. třída

Informace pro rodiče 6

Předběžný rozvrh distanční výuky od 4. ledna 2021. V pondělí 4. 1. se koná 1. vyučovací hodinu porada vedení školy a učitelů, proto se sejde na Teamsech v 8.50 celá třída.

Obědy NUTNO PŘIHLÁSIT 4.1.2021 DO 7:30 HOD

3. - 9.třída - odběr jídla lze v jídlonosiči bočním vchodem do kuchyně v čase 12:00 - 12:30.

Angličtina 6-1

Úkol do nejbližších dnů:

vzhledem k situaci si zkontrolovat funkčnost aplikace Teams, umět se přihlásit na školní mail, který by byl komunikačním kanálem se školou v čase distanční výuky (jmeno.příjmení@skolarosice.onmicrosoft.com)

21.9.

- doplatek Wocabee

- slovíčka Introduction

Výchova k občanství 6

Distanční výuka - BŘEZEN - máte v Čj

Distanční výuka - ÚNOR - 4. týden - máte v Čj

Distanční výuka - LEDEN 2021 - 4. týden - máte v Čj

Zeměpis 6

Distanční výuka - BŘEZEN - zadání máte v Čj

Distanční výuka - ÚNOR - zadání na 4. týden máte v Čj

Distanční výuka - LEDEN - zadání na 4. týden máte v Čj + dole pod textem prezentace na zemětřesení

Český jazyk 6

Distanční výuka - BŘEZEN - 2. týden - viz příoha dole pod textem

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distanční výuka - ÚNOR - 4. týden - viz příloha dole pod textem

Matematika 6

Matematika

1. - 5.3.2021 - distanční výuka

V pondělí: nové učivo - Měření velikosti daného úhlu pomocí úhloměru

Připrav si: trojúhelník s ryskou, obyčejnou tužku, úhloměr, ŠS, uč. č. 3, PS s. 133 - 134

Učili jsme se měřit úhly pomocí úhloměru.

Pro zopakování si můžeš pustit video - od 3:20 do 7:00 minut:

Informatika 6

DISTANČNÍ VÝUKA

1. - 5. 3. 2021

Dějepis 6

 

Dějepis - distanční výuka: 8. 3.-12. 3. 2021 

Ahoj šesťáci, tento týden nás čekají kapitoly o starověkém Řecku. V učebnici si přečtěte kapitoly "Místa zrození řecké i evropské kultury" a "Temná století - tajuplné období řeckých dějin" str. 86-89. Učivo si vysvětlíme na středeční online hodině. Na hodinu si připravte školní sešit, pracovní sešit a učebnici. 

Fyzika 6

FYZIKA

Školní rok 2020/2021

1. - 5.3.2021 - distanční výuka

Ve středu: samostatná práce - napiš si zápis do ŠS - je v týmu Fyzika 6 - Zadání - Zápis - Měření délky

Přírodopis 6

Týden od 8. do 12. 3. 21

Dobrý den.

Na úterní hodinu si připravte zápis z minulých hodin Hlavonožci, nový zápis Kroužkovci 9. 3. 21 (v příloze), doplníme společně.

Učebnici.

Další úkol na tento týden:

Vypracovat v PS kapitolu Hlavonožci a kroužkovci. 

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 6. třída