Výuka 5. třída

Informace pro rodiče 5

Pomůcky pro školní rok 2019-2020

Třída: 5.

Školní rok 2019/20

 

Předmět

Pomůcky, které pořizují zákonní zástupci

Zadává

Český jazyk

pero 2x, folie A4, A5, mazací tabulka s fixem, obaly na sešity A5 – 4x, obaly na učebnice a pracovní sešity

Aktuální informace - listopad

8. 11. - přinést záznamový arch čtenářské výzvy

12. 11. - třídní schůzky a přednáška - viz. stránky školy

14. 11. - vánoční focení pro zájemce

15. 11. - doplatit příspěvky spolku ROSA 200 Kč

17. 11. - den otevřených dveří a slavnostní otevření nové budovy MŠ

20. 11. - výchovně-vzdělávací program Přichází zákon, vybíráme 50 Kč

29. 11. - rozsvícení stromku a tradiční vánoční dílničky od 17.00 hod.

Aktuální informace

Sběr šípku – probíhá do konce října (usušený a zvážený šípek nosí žáci třídní učitelce).

Příspěvek spolku ROSA I., z.s. pro školní rok 2019/2020 je 200 Kč na žáka a vybírá ho třídní učitelka do 15. 11. 2019.

Výskyt vší ve třídě – žádám o pravidelnou kontrolu hlav dětí a v případě výskytu vší o důkladnou likvidaci.

Děkuji.

Den zdraví v Chrudimské nemocnici

Den zdraví v Chrudimské nemocnici – středa 2. října 2019

Sraz: ve škole v 7.30, odjezd linkovým autobusem v 8.52 hod od Cihelny

Návrat: v 13.54 k Cihelně do Rosic – společně odcházíme ke škole

Obědy budou odhlášeny třídní učitelkou. 

Cena:  30 Kč na dopravu – zaplatit do 30. 9. 2019 

S sebou: pohodlné sportovní oblečení a obuv podle počasí, kšiltovku, batůžek na záda s jídlem a pitím na celý den, pláštěnku, kartičku zdravotní pojišťovny, menší obnos peněz. 

Program:

  • správná hygiena rukou, soutěž v resuscitaci, prevence drogových závislostí

  • prevence konzumace energetických nápojů

Angličtina 5

18.11. test Revision 1 - opakování 1.a2.lekce

4.11. slovní zásoba Unit 2 celá - zapsat, naučit, PS STR. 14 - 17

24.10. přinést materiály Halloween z min.roku, časopis str.6-7 - přeložit si, doplnit , nová slovíčka dopsat do slovníku k tématu Halloween, dokončit PL z hodiny, seznámit se s tématem nástěnky

17.10. suplovaná hodina

14.10.

umět a mít zapsaná slovíčka 2A,B, znát členy rodiny (tvoření family tree)

10.10. suplovaná hodina

8.10.

test 1

7.10.

Aj 2.+3.hod., dokončený 1.projekt About me dle zadání v učebnici, opakování v PS-příprava na test 1

3.10.výměna hodin s p.uč.Chmelařovou

9.9.2019

Přinést všechny sešity, učebnici, pomůcky psané na AJ - proběhne kontrola.

 

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 5. třída