Výuka 5. třída

Vlastivěda

19.1.2018 budou žáci psát jednoduchý test z Libereckého a Královéhradeckého kraje.

K učení jsou zadány strany v pracovním sešitě (12+13) , které jsme vypracovávali společně ve škole a ze kterých bude test. K rozšíření informací slouží učebnice str. 18 +20 + obrázky. Zápisy do sešitů nepíšeme, neboť všechny potřebné informace jsou v pracovním sešitě. Píšeme pouze nadpis + viz PS. Zápisy si mohou psát žáci dobrovolně za domácí úkol.

Český jazyk

Zopakovali jsme:

  • stavbu slova ( kořen, předpona, přípona, ..)
  • vyjmenovaná a příbuzná slova - stále ve středu píšeme pravop. cv. nebo "doplňovačku"
  • slovní druhy
  • pracujeme na mluvnických kategoriích podst. jmen (pád, číslo, rod, vzor) - ve čtvrtek 16.11. bude prověrka (žáci stále "pletou" určování pádů)

informace pro rodiče - vlastivěda

Vlastivěda

14. 11.2017 test: Praha + středočeský kraj - viz PL v sešitě + PS

Svět práce

Na čtvrtek 5.10. prosím donést pomůcky na svět práce dle zadaného rozpisu pomůcek na školní rok. Děkuji.

Svět práce

vysunovací lepidlo, nůžky, průhledná lepicí páska, 1x barevné papíry, pastelky, 10 velkých čtvrtek - vše podepsané

Vánoční fotografování

Termín fotografování bude dohodnut na základě zjištěného zájmu žáků a budete o něm včas informováni. Platbu za fotografie bude potřeba provést předem (tzn. žáci, kteří nebudou mít zaplaceno se nebudou fotit).

Opakujeme slovní druhy

 Opakujeme ze 4. třídy slovní druhy.

Domácí příprava na 2. 10. : PS str.7/ cv. 8 - doplnit do tabulky slovní druhy ze cvičení 6/ str.6.

Dobrovolná práce: ve cvičení 6/str.6 doplnit pravopis i/y.

Změna rozvrhu po dobu plaveckého výcviku

Po dobu plaveckého výcviku dochází ke změně rozvrhu.

Pondělí: plavecký výcvik= tělesná výchova (odpadá svět práce, hudební výchova, větší část hodiny českého jazyka)

Čtvrtek: místo tělesné výchovy = český jazyk, svět práce / hudební výchova 

Vlastivěda

V úterý 26.9. píšeme test z vlastivědy - opakování:

ČR demokratický stát (učební materiál - PS + sešit)

- počet obyv., hlav. město, státní symboly - vyjmenovat a správně přiřadit k obrázkům, den vzniku ČR + 1. prezident,  sousední státy ČR

- pojmy jako: starosta obce, hejtman, parlament, ministerstva, .............

Kraje ČR zatím nepíšeme!

 

 

Český jazyk

 Žáci mají ve svém rozvrhu poznačeno, ve kterých dnech máme:

Český jazyk - mluvnice (Po: 1.+ 2. hod., St: 1. hod. - budeme psát pravopisná cvičení), Čt: 1. hod.)

Domácí úkloy prosím podepisovat. Rodič není zodpovědný za správnost řešení!

Opakujeme učivo ze 4. třídy. 

- význam slov - synonyma, antonyma,slova vícevýznamová

- pravopis ú /ů

- hlásková a slabičná stavba slova ( Jana = XO/XO ), uč. str. 7/ cv. 2

- spodoba hlásek (znělost hlásek) h / ch, s / z, ............. 

Na  středu 27.9. je zadán DÚ v PS.

Čtenářská výzva

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 5. třída