Výuka 5. třída

týden 17.9. - 21.9. 2018

 Připomínám dom. úkol z vlastivědy na 18. 9. ( v PS zapsat všechny kraje + krajská města).

Opakujeme učivo o ČR: 

- nížiny

- pohoří

- řeky

Začíná plavecký výcvik

 Připomínám, že v pondělí 17.9. začíná plavecký výcvik, který je bezplatný. Pozor na změny v rozvrhu, které mají žáci zapsány do diářů.

týden 17.9. - 21.9. 2018

Zopakovali jsme: hláka / písmeno, hlásková a slabičná stavba slova.

V pondělí 17.9. obdrží žáci, kteří nový pracovní sešit ( PS).

V pondělí 17.9. píšeme opakovací pravopisné cvičení zaměřené na  tvrdé a měkké souhlásky + pravopis ú /ů.

V týdnu 17.9. - 21.9. budeme dále opakovat učivo:

- abeceda

- význam slov

 - český jazyk a nářečí

- spisovná a nespisovná čeština

- synonyma

PS : 2. - 7. strana

Prosím o průběžné opakování vyjmenovaných slov a slov příbuzných .

Dom. úkol na 21.9. :

PS str. 2 a 3 - doplň i /y ( cvičení v rámečku).

Každý pátek  - Dílna čtení - vzít s sebou knihu na čtení!

Vlastivěda 5

Český jazyk

Angličtina 5

26.9.

kdo nestihl ve škole, dokončí práci v PS
dom.sešit - učebnice str.9, cv. 9 - přehraj si nahrávku, zapiš číslici i slovně ( 1 - one)

k tomuto datu by měl každý žák mít veškeré pomůcky, zaplacené platby

 

Byla jsem požádána o tipy na prázdninové opakování. Zde jsou odkazy, na kterých se můžete inspirovat:

Pomůcky pro 5. třídu

V přiloženém souboru jsou zapsány pomůcky pro žáky 5. třídy.

Výtvarná výchova 5

Pomůcky na Vv:

minimálně 4 štětce (2x kulatý, 2x plochý – různé velikosti), voskovky, vodové a temperové barvy, paletu na míchání barev, barevné papíry, kelímek na vodu, hadřík, pracovní košili nebo zástěru, vysunovací lepidlo, nůžky, starý ubrus nebo noviny na lavici, kufřík nebo krabici na pomůcky, 10 malých a 10 velkých čtvrtek

Matematika 5

Pomůcky pro 5. třídu (průběžně kontrolovat během školního roku):

Matematika

sešit 444 (velký, linkovaný), sešit 524, obaly na sešity (pokud sešity nemají okraje, nalinkovat okraje 1 cm),  průhledné desky + 15 ks euroobalů na pracovní listy, 30 kusů papírů do kopírky, 2 obyčejné tužky - ořezané, pravítko 30 cm, trojúhelník, kružítko, nůžky, 2 zvýrazňovače, 2 fixy na stíratelnou tabulku, hadřík, lepidlo

Český jazyk 5

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 5. třída