Výuka 5. třída

Vánoční nadílka v 5. třídě

Zazvonil zvoneček, zazpívali jsme koledu, rozsvítil se stromeček, prskavky a pod stromečkem ležela spousta dárečků. Byli jsme opravdu tak hodní?

Vánoční pečení

 Péci cukroví je pro páťáky dost jednoduché a navíc každý má doma již napečeno. proto jsme si troufli na kynuté těsto! Rozhodli jsme se pro vánočky, které by neměly na vánočním stole chybět. Každý páťák si upekl svoji vánočku. Výsledky byly opravdu překvapivé. Nádherný pohled a chuť "jedna báseň".

týden 17.9. - 21.9. 2018

 Připomínám dom. úkol z vlastivědy na 18. 9. ( v PS zapsat všechny kraje + krajská města).

Opakujeme učivo o ČR: 

- nížiny

- pohoří

- řeky

Začíná plavecký výcvik

 Připomínám, že v pondělí 17.9. začíná plavecký výcvik, který je bezplatný. Pozor na změny v rozvrhu, které mají žáci zapsány do diářů.

týden 17.9. - 21.9. 2018

Zopakovali jsme: hláka / písmeno, hlásková a slabičná stavba slova.

V pondělí 17.9. obdrží žáci, kteří nový pracovní sešit ( PS).

V pondělí 17.9. píšeme opakovací pravopisné cvičení zaměřené na  tvrdé a měkké souhlásky + pravopis ú /ů.

V týdnu 17.9. - 21.9. budeme dále opakovat učivo:

- abeceda

- význam slov

 - český jazyk a nářečí

- spisovná a nespisovná čeština

- synonyma

PS : 2. - 7. strana

Prosím o průběžné opakování vyjmenovaných slov a slov příbuzných .

Dom. úkol na 21.9. :

PS str. 2 a 3 - doplň i /y ( cvičení v rámečku).

Každý pátek  - Dílna čtení - vzít s sebou knihu na čtení!

Vlastivěda 5

Český jazyk

Angličtina 5

24.1.

zapsat slovíčka 3A, doplnit Deník k lekci 2

21.1.

Revision test 1 (opak. 1.+2.lekce) - poslechy najdete na konci nahrávky k učeb., připravte si do testu na papír text mailu kamarádovi (jak se jmenuje, kolik mu je, jakou má rodinu, odkud je a to samé o sobě - do testu budete moci opsat = 10bodů!!)

16.1.

výměna hod.s M za 17.1. - test 2

10.1.

psali jsme test slovní zásoby z Unit 2 - opis z vlastního slovníku, tuto slovní zásobu mají žáci umět zpaměti, test se bude výhledově opakovat

učebnice str. 22, cv. 2 do domácího sešitu zapsat dny, které slyším

na kartičce formátu A6(malý notes) vzorně napsanou svoji adresu ve správném formátu

Pomůcky pro 5. třídu

V přiloženém souboru jsou zapsány pomůcky pro žáky 5. třídy.

Výtvarná výchova 5

Pomůcky na Vv:

minimálně 4 štětce (2x kulatý, 2x plochý – různé velikosti), voskovky, vodové a temperové barvy, paletu na míchání barev, barevné papíry, kelímek na vodu, hadřík, pracovní košili nebo zástěru, vysunovací lepidlo, nůžky, starý ubrus nebo noviny na lavici, kufřík nebo krabici na pomůcky, 10 malých a 10 velkých čtvrtek

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 5. třída