Výuka 5. třída

Vánoční nadílka v 5. třídě

Zazvonil zvoneček, zazpívali jsme koledu, rozsvítil se stromeček, prskavky a pod stromečkem ležela spousta dárečků. Byli jsme opravdu tak hodní?

Vánoční pečení

 Péci cukroví je pro páťáky dost jednoduché a navíc každý má doma již napečeno. proto jsme si troufli na kynuté těsto! Rozhodli jsme se pro vánočky, které by neměly na vánočním stole chybět. Každý páťák si upekl svoji vánočku. Výsledky byly opravdu překvapivé. Nádherný pohled a chuť "jedna báseň".

týden 17.9. - 21.9. 2018

 Připomínám dom. úkol z vlastivědy na 18. 9. ( v PS zapsat všechny kraje + krajská města).

Opakujeme učivo o ČR: 

- nížiny

- pohoří

- řeky

Začíná plavecký výcvik

 Připomínám, že v pondělí 17.9. začíná plavecký výcvik, který je bezplatný. Pozor na změny v rozvrhu, které mají žáci zapsány do diářů.

týden 17.9. - 21.9. 2018

Zopakovali jsme: hláka / písmeno, hlásková a slabičná stavba slova.

V pondělí 17.9. obdrží žáci, kteří nový pracovní sešit ( PS).

V pondělí 17.9. píšeme opakovací pravopisné cvičení zaměřené na  tvrdé a měkké souhlásky + pravopis ú /ů.

V týdnu 17.9. - 21.9. budeme dále opakovat učivo:

- abeceda

- význam slov

 - český jazyk a nářečí

- spisovná a nespisovná čeština

- synonyma

PS : 2. - 7. strana

Prosím o průběžné opakování vyjmenovaných slov a slov příbuzných .

Dom. úkol na 21.9. :

PS str. 2 a 3 - doplň i /y ( cvičení v rámečku).

Každý pátek  - Dílna čtení - vzít s sebou knihu na čtení!

Vlastivěda 5

Český jazyk

Angličtina 5

31.5.

Aj 2.hod. místo Př

30.5.

Pomůcky pro 5. třídu

V přiloženém souboru jsou zapsány pomůcky pro žáky 5. třídy.

Výtvarná výchova 5

Pomůcky na Vv:

minimálně 4 štětce (2x kulatý, 2x plochý – různé velikosti), voskovky, vodové a temperové barvy, paletu na míchání barev, barevné papíry, kelímek na vodu, hadřík, pracovní košili nebo zástěru, vysunovací lepidlo, nůžky, starý ubrus nebo noviny na lavici, kufřík nebo krabici na pomůcky, 10 malých a 10 velkých čtvrtek

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 5. třída