Výuka 4. třída

Informace pro rodiče 4

21. 9. 2020


DOUČOVÁNÍ - ZRUŠENO


Tělesná výchova 4

16. 9. 2020

 

OBLEČENÍ NA Tv


Prosím žáky, aby si vždy na každý čtvrtek vzali s sebou čisté sportovní oblečení v hadrovém pytli nebo tašce a sportovní obuv v igelitovém sáčku.

Výtvarná výchova 4

16. 9. 2020

Výtvarná výchova

Barevný lev

Potřeby: čtvrtka A3 (může být i A4), tužka, vodové barvy, štětce, pastelky

Hudební výchova 4

18. 9. 2020

Hudební výchova

 

  • Nejprve přečíst, poté zapsat do sešitu - zapsat POUZE to, co je stejně velkým písmem, NIKOLI kurzívou ve zmenčené podobě


Svět práce 4

Úkol do nejbližších dnů:

vzhledem k situaci si zkontrolovat funkčnost aplikace Teams, umět se přihlásit na školní mail, který by byl komunikačním kanálem se školou v čase distanční výuky (jmeno.příjmení@skolarosice.onmicrosoft.com)

 

Předmět Sp bude vždy v SUDÉM kalendářním týdnu 5.+6.vyučovací hodinu.Další hodinu tedy budeme mít

12.10.2020

- donést odnož libovolné pokojové rostliny (kterou jsem si dal/a do vody s předstihem - 14.9.20)

- přiměřený květináč, naplněný hlínou, zahradnickou lopatku, kamínek na dno květináče

- mít vyplněnou infokartu k rostlině (viz příloha) - kartu si buď vytisknete nebo překreslíte a přinesete na hodinu vyplněnou

Vlastivěda 4

Matematika 4

Týden 1.9. - 4.9.2020

  • Pomůcky na matematiku: sešit 424 - 1x, sešit 524 - 1x, pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, 2 ořezané tužky, stíratelnou tabulku + fixu na tabulku, barevné centropeny - 4 barvy, pastelky, nůžky, lepidlo


Týden 7.9. - 11.9.2020

Český jazyk 4

22. 9. 2020

 

Český jazyk – dílna čtení

 

Angličtina 4

21. 9. 2020

 

Anglický jazyk

 

Přírodověda 4

Dobrý den děti!Usmívající se

Protože Vás ve škole hodně chybí, dávám probrané učivo na web.

Minulý týden jsme opakovali (ústně) a začali s tématem Živá a neživá příroda. Dnes jsme pokračovali a vypracovali další úkoly - viz. pracovní listy v příloze níže ( pod tímto textem) - k dnešku máme vypracované úkoly 1, 2, 3 z pracovních listů. Poslední úkol - Nakresli obrázek přír. krajiny a ochranu přírody jsme ještě nedělali.

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 4. třída