Výuka 4. třída

Informace pro rodiče 4

Aktuální informace

ÚNOR:

24. - 28.2.2020

TŘÍDNICKÉ:

Ukázka brože - malování na plátno.
Ukázka brože - malování na plátno.

Hudební výchova 4

Angličtina 4

 Pomůcky na školní rok 2019-2020:

 

ANGLICKÝ JAZYK 4. třída

SEŠIT ŠKOLNÍ/DOMÁCÍ Č. 424 - 1ks

MLUVNICKÝ NOTES Č. 544 1ks

BAREVNÉ CENTROPENY tenké 4ks

VELKÁ FOLIE (DVOJITÁ)

OBALENÉ UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY, PODEPSANÉ

DESKY NA SLOVNÍ ZÁSOBU (A4) + DESKY NA  PORTFOLIOVÉ MATERIÁLY (A4)

15 ks euroobalů

Nůžky, lepidlo

Plastová kapsa s klopou (na obrázky)

 

Základem přípravy žáků na vyučování je práce se školním diářem, kde jsou uvedeny všechny informace k domácí přípravě, úkolům a testům. Žáci mají každodenně sledovat zápisy v diáři a připravovat se podle nich na výuku.

Vlastivěda 4

Český jazyk 4

 9.9. 2019 - domácí úkol

učebnice str. 6, přepsat 4 řádky básně Zvoní do domácího sešitu, barevně odlišit souhlásky a samohlásky.

V pondělí 5. vyučovací hodinu budeme mít vždy Dílnu čtení -  žák si přinese knihu, kterou čte/ bude číst.

V pátek 3. vyučovací hodinu bude vždy Čtení - čítenka s sebou nebo nechat ve třídě.

Plán 9.9. - 13.3.

Opakování gramatiky:

- stavba slova ( slabičnost, samohl., souhlásky - tvrdé, měkké, obojetné)

- souhlásky znělé/ neznělé - b/p, d/t, z /s (pravopis)

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 4. třída