Výuka 4. třída

Netradiční hodina tělesné výchovy ve čtvrté třídě

Víte, jak sportují tělesně postižení a nevidomí? Ve čtvrtek to poznali a na vlastní kůži a tělíčko vyzkoušeli čtvrťáci při tělesné výchově. Navštívila nás Mgr. Lucie Kutheilová, odborná konzultantka pro Pardubický kraj z Katedry aplikovaných pohybových aktivit Univerzity Palackého v Olomouci a s dětmi vyzkoušela dvě pro ně nezvyklé pohybové aktivity – hru Fuli fuli pro lidi na vozíčku a Golball s míčem s rolničkou v ruce a s klapičkami na očích pro lidi slepé. Tak a teď už víme, jak těžké a fyzicky náročné mohou být některé sporty pro handicapované lidi kolem nás, pro vozíčkáře i nevidomé. Lucko, velké díky za čas strávený mezi námi.

Virtuální realita ve výuce přírodovědy

 

V pátek 12. října 2018 se v učebně 4. třídy uskuteční výchovně vzdělávací program v délce jedné vyučovací hodiny na téma Vesmír. Instruktorem a průvodcem bude Marek Pantůček, který využívá nejmodernější techniku. Cena programu je 40 Kč na žáka.

Plavecký výcvik ve Skutči

Plavání 2018                                                   

Termín: 17. 9. – 26. 11. 2018

Čas: 9:45 – 11:45

Místo: plavecký bazén ve Skutči

Dozor: M. Chmelařová

Změna rozvrhu - středa 12. 9. 2018

Z organizačních důvodů končí výuka ve středu 12. září po 5. vyučovací hodině ve 12.20 hodin. V rámci hodin vlastivědy a přírodovědy podnikneme podzimní přírodovědnou vycházku zaměřenou na poznávání stromů a rostlin. Děti si mohou obléci sportovní oblečení a obuv na Tv.

Angličtina 4

8.1.2019

zapsat a naučit slovíčka celé lekce Unit 5

7.12.

Aj - 2.hodinu

6.12.

Aj není - výměna hodiny s p.uč.Chme

4.12.

test Unit 4 včetně slovní zásoby

11.10.

Aj nebude z důvodu nepřítomnosti učitelky. Výměna s p.uč.Chmelařovou - náhradní Aj bude upřesněna.

9.10.

mít ve slovníku zapsaná slovíčka U2 celá, umět je - bude test na slovíčka

4.10.

PS 11/4

27.9.

píšeme test 1 - opakování 1.lekce

25.9.

zapsat a umět slovíčka ze slovníčku str.1

Deníček - vyplnit str. 1

k tomuto datu by každý žák měl mít zaplaceny pomůcky, mít nahrávku na flash disku

Informace pro rodiče 4

Pomůcky školní rok 2018/2019

V přiloženém dokumentu najdete seznam pomůcek na příští školní rok.

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 4. třída