Výuka 3. třída

Pomůcky školní rok 2018/2019

V přiloženém dokumentu najdete seznam pomůcek na příští školní rok.

Konzultační hodiny - 3. třída

Dne 15.11.2017 (společná část 15:30 - 16:00) se konají třídní schůzky, v rámci kterých také proběhne volba členů školské rady za zákonné zástupce. Vaše účast tento den je proto nezbytná a nelze ji nahradit v jiný den. Po schůzkách na školním webu bude zveřejněna účast zák.zástupců při volbách. Na konzultační části je povinná účast žáků.

https://docs.google.com/a/skola-rosice.net/document/d/1hNadntng3-OeiFK6bsu5S7saCfi6qnFREX37lsXgA_Y/edit?usp=sharing

Vánoční fotografování - informace pro rodiče

Dobrý den,
 

paní fotografka Jana Štipková (fotografovala žáky i vloni) oslovila naši školu s nabídkou vánočního fotografování. V příloze jsou ukázky fotografií a jejich ceny. Pokud máte o fotografování Vašeho dítěte zájem, zapište prosím do konce září dětem do Diáře na s. 17 (tečkované řádky): Vánoční fotografování: typ fotografie, počet kusů a celkovou cenu. Připojte prosím Váš podpis. 

Termín fotografování bude dohodnut na základě zjištěného zájmu žáků a budete o něm včas informováni. Platbu za fotografie bude potřeba provést předem (tzn. žáci, kteří nebudou mít zaplaceno se nebudou fotit).

Informace pro rodiče na 1. týden

      

Důležité informace pro rodiče:

V úterý 5. 9. :

Aktuální informace 3. třída

Organizace v prvním týdnu
4.9.2017
Zahájení – 7:50 – konec 8:35
Školní jídelna nevaří.
Školní družina provoz od 8:35 do 15:30.
5.9.2017
ŠD  - 6:15 – 7:40
         9:30 – 16:00

Informace pro rodiče 3

Školní pomůcky pro školní rok 2017/2018 - 2. třída

Třída: 3

Š.rok 2017/18

Předmět

Pomůcky, které pořizují zákon.zástupci

Angličtina 3

2018/19                                pokračujeme se starými sešity

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 3. třída