Výuka 2. třída

Týdenní plány 2

Pozn.: Týdenní plán je pouze orientační, v případě potřeby může být upraven. Jedná se o plán učiva probíraného ve škole (rodiče s žáky vypracovávají pouze v případě nemoci nebo nedokončené práce ze školy). Domácí úkoly jsou určeny pro práci nebo přípravu žáků doma. Žáci si již samostatně zapisují úkoly do Diáře, pro kontrolu a podrobnější informace je však i nadále vhodné sledovat týdenní plány a informace na internetu. 

Týdenní plán na týden od 23. 4. do 27. 4. 2018

Informace pro rodiče 2

Aktuální informace 

Výtvarná dílna.
Noc s Andersenem

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 2. třída