Výuka 1. třída

Angličtina 1 Happy house : Lekce 6: Bathtime/ čas na koupání

8.3. - 12.3.2021

1. Opakujte slovní zásobu z minulé hodiny.

2. DÚ: Pracovní sešit str. 44 Nakresli a pojmenuj (například tvůj ručník)

3. Co bude na další hodině:

 Seznámíme se se slovní zásobou K příběhu na str. 50 v učebnice:

        Can you see me? - Vidíš mě?

        Where are you? - Kde jsi?

Informace pro rodiče 1

 

Přehled učiva – pátek 23. 4. 2021

 

Český jazyk – on-line výuka

  • Slabikář str. 89 – předčítání textu „V divadle“ – práce s textem podle slovních pokynů.
  • Slabika Di, di – tvoření a psaní slov s touto slabikou, tvoření vět.
  • Sluchové vnímání – interaktivní cvičení.

 

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 1. třída