Výchovný poradce

Stipendijní obory

Vzor pro vyplnění přihlášky na SŠ

Informace pro rodiče - webové stránky k přijímacím zkouškám na SŠ

Další užitečné informace pro rodiče a žáky 9. třídy:

Přihláška na SŠ - FORMULÁŘ

Přijímací řízení 2012/13

Přihlášky na SŠ

Dne 20. 12. 2011 byl schválen zákon č. 472/2011 Sb., který novelizuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. ledna 2012. Na základě Čl. I bodu 19 tohoto zákona se mění počet přihlášek, které může uchazeč podat v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání z původních tří na dvě.
V návaznosti na uvedenou skutečnost se mění organizace jednotných přijímacích zkoušek na středních školách zřizovaných Pardubickým krajem.

Stránky

Subscribe to RSS - Výchovný poradce