Výchovný poradce

Volba povolání

Na www.infoabsolvent.cz je možné najít např.

Přijímací řízení na SŠ - NOVINKY

Společná schůzka se zákonnými zástupci žáků 9. třídy

 Dne 12. 11.2018 se v době konzultačního dne bude konat schůzka zákonných zástupců a výchovné poradkyně k volbě povolání.

Schůzka proběhne v učebně 9. třídy od 15.30 - 15.45 hodin. 

Přehlídka středních škol a učebních oborů v Chrudimi

 Doporučení pro vycházející žáky: Chodit s očima dokořán a dobře se dívat.

Termíny přijímacích zkoušek 2019

Výchovný poradce - základní informace

VÝCHOVNÝ A KARIÉROVÝ PORADCE

Školní rok 2018/2019

Výchovná poradkyně: Mgr. Zdenka Vrabcová

Kontakt:

zdenka.vrabcova@skola-rosice.net

tel. 469 666 520

Konzultační hodiny:

středa 12.15 - 13.15

Pro žáky: kdykoliv po vzájemné domluvě

Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín, který vám bude lépe vyhovovat. Konzultaci je dobré předem domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Přijímací řízení 2017/18

Informace o akcích IPS – Informačního poradenského střediska Chrudim

Nejen pro vycházející žáky

Přehlídka škol – 24.10.2017, 8 – 17h,  Muzeum Chrudim

 

Program „Chci být vojákem“ – 28.11. 2017 od 8,30 hod v IPS Pardubice

Program „Chci být policistou“ – 16.11.2017 od 8,30 hod v IPS Pardubice

(nutné objednat na e-mailu: tatana.krejcikova@pa.mpsv.cz)

Informace k přijímacímu řízení

Příprava na státní přijímací zkoušky

Na státní přijímací zkoušky nevydává CERMAT žádné přípravné materiály. Na stránkách CERMATU je možné nalézt podobu didaktických testů použitých v roce 2015 - 2017 v řádném termínu zkoušky.
Testy CERMATU by měly vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (RVP). Z RVP plně vychází všechny přípravné materiály společnosti Scio, po obsahové stránce tedy lze k přípravě na státní přijímací zkoušky využít všechny přípravné produkty Scio.

Přípravné materiály připravované společností Scio pro školní rok 2017/2018 jsou cíleně vyvíjeny jako příprava na státní přijímací zkoušky.


Beseda k volbě povolání

 Dobře a zodpovědně se rozhodnout o svém budoucím povolání není jen tak! Žák provádí volbu povolání v době, kdy na ni ještě není tak zralý a potřebuje pomoc.  4.10.2017  s žáky navštívíme IPS ÚP (informační a poradenská služba úřadu práce) Chrudim, kde je pro ně připravena beseda s názvem " Jak volit povolání".

Stránky

Subscribe to RSS - Výchovný poradce