Výchovný poradce

Časový harmonogram přijímacího řízení 2016/17

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

Termín

Aktivita

do 30. září 2016

Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona.

do 31. října 2016

Informace pro 9.třídu k výběru SŠ či učiliště

Přijímací řízení na SŠ

Mnoho užitečných a aktuálních informací k přijímacímu řízení na střední školy najdete na tomto odkaze:

 

https://www.klickevzdelani.cz/Management-škol/Ředitelna/Přijímací-řízení-na-SŠ

Přijímací řízení ve školním roce 2015/16

Zápisové lístky - 9.třída

Z důvodu nemoci výchovné poradkyně se zápisové lístky budou ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM vydávat dne 23.4.2015 od 7 do 15:30 hodin. Pokud se vám tento termín nehodí, volejte tento den od 7 hodin v čase přestávek výchovné poradkyni do školy a domluvte si jiný termín.

Stipendijní obory

Vzor pro vyplnění přihlášky na SŠ

Informace pro rodiče - webové stránky k přijímacím zkouškám na SŠ

Další užitečné informace pro rodiče a žáky 9. třídy:

Přihláška na SŠ - FORMULÁŘ

Přijímací řízení 2012/13

Stránky

Subscribe to RSS - Výchovný poradce