Výchovný poradce

Informace o akcích IPS – Informačního poradenského střediska Chrudim

Nejen pro vycházející žáky

Přehlídka škol – 24.10.2017, 8 – 17h,  Muzeum Chrudim

 

Program „Chci být vojákem“ – 28.11. 2017 od 8,30 hod v IPS Pardubice

Program „Chci být policistou“ – 16.11.2017 od 8,30 hod v IPS Pardubice

(nutné objednat na e-mailu: tatana.krejcikova@pa.mpsv.cz)

Informace k přijímacímu řízení

Příprava na státní přijímací zkoušky

Na státní přijímací zkoušky nevydává CERMAT žádné přípravné materiály. Na stránkách CERMATU je možné nalézt podobu didaktických testů použitých v roce 2015 - 2017 v řádném termínu zkoušky.
Testy CERMATU by měly vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (RVP). Z RVP plně vychází všechny přípravné materiály společnosti Scio, po obsahové stránce tedy lze k přípravě na státní přijímací zkoušky využít všechny přípravné produkty Scio.

Přípravné materiály připravované společností Scio pro školní rok 2017/2018 jsou cíleně vyvíjeny jako příprava na státní přijímací zkoušky.


Beseda k volbě povolání

 Dobře a zodpovědně se rozhodnout o svém budoucím povolání není jen tak! Žák provádí volbu povolání v době, kdy na ni ještě není tak zralý a potřebuje pomoc.  4.10.2017  s žáky navštívíme IPS ÚP (informační a poradenská služba úřadu práce) Chrudim, kde je pro ně připravena beseda s názvem " Jak volit povolání".

Jak na jednotné přijímací zkoušky?

Jak na jednotné přijímací zkoušky?

Nakladatelství Didaktis (www.didaktis.cz )doporučuje:

Testy 2018 z českého jazyka 
pro žáky 9. tříd ZŠ

ISBN: 978-80-7358-278-4                                        
EAN: 9788073582784 

A4, brož., 144 str.


Testy 2018 z matematiky 
pro žáky 9. tříd ZŠ

ISBN: 978-80-7358-277-7 
EAN: 9788073582777 
A4, brož., 128 str.

Kariérový poradce informuje

TECHNOhrátky

Naše škola je zapojena do projektu na podporu technického vzdělávání a řemesel v našem regionu s názvem TECHNOhrátky. Cílem je zvýšit zájem žáků základních škol o studium řemeslných a technických oborů.

V rámci tohoto projektu jsme již navštívili mnoho škol, kde se žáci seznámili aktivní a soutěžní formou s nabídkou i zázemím jednotlivých škol.

Přjímací zkoušky podrobně

V příloze najdete podrobné info k přijímacím zkouškám.

Nové formuláře přihlášek na SŠ

Časový harmonogram přijímacího řízení 2016/17

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

Termín

Aktivita

do 30. září 2016

Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona.

do 31. října 2016

Informace pro 9.třídu k výběru SŠ či učiliště

Přijímací řízení na SŠ

Mnoho užitečných a aktuálních informací k přijímacímu řízení na střední školy najdete na tomto odkaze:

 

https://www.klickevzdelani.cz/Management-škol/Ředitelna/Přijímací-řízení-na-SŠ

Stránky

Subscribe to RSS - Výchovný poradce