Výchovný poradce

Oznámení z ÚP

Dobrý den.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v České republice rozhodlo kontaktní pracoviště ÚP ČR Chrudim, že nebude v tomto roce realizováno setkání výchovných poradců ani pořádána Přehlídka středních škol okresu Chrudim. Riziko nákazy spojené s oběma akcemi by bylo příliš veliké. Děkujeme za Vaši nadstandardní spolupráci a těšíme se na setkání v příštím roce.

 

 

 

Příjímací zkoušky 2019/20

Ve školním roce 2019/20 platí pro přijímací řízení až na pár výjimek stejná pravidla jako v minulém školním roce.

Výjimky se týkají zejména podrobné specifikace průběhu jednotné přijímací zkoušky žáků s SVP.

 Níže uvedené prezentace obsahují důležité informace pro zejména pro žáky 9. ročníku přijímací a jejich rodiče.

 Nejdůležitější údaje a termíny:

Prospěšné info pro vycházející žáky

Přehlídka středních škol

cid:image001.jpg@01D590A9.E47DF370

Kariérové poradenství

V rámci realizace projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527 Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje nabízí naše organizace služby individuálního kariérového poradenství, které jsou určené žákům ZŠ a SŠ s doprovodem zákonných zástupců (zletilí žáci SŠ mohou služby využívat bez doprovodu zákonných zástupců).

 

Poradenství je nabízeno žákům zdarma a je hrazeno z prostředků OP VVV a státního rozpočtu ČR prostřednictvím uvedeného projektu.

 

Podrobné informace včetně pokynů k objednávání poradenských služeb jsou uvedeny v příloze tohoto e-mailu.

 

Obracíme se na Vás s prosbou o předání informace o nabídce poradenských služeb zákonným zástupcům Vaši žáků, případně zletilým žákům Vaší školy.

 

Přijímací řízení ve školním roce 2019/ 2020

V příloze najdete.

 - prezentaci k přijímacímu řízení - termíny, ....

 - podporované obory vzdělání - tj.možnosti stipendií

- prezentace k výsledkům maturitních zkoušek

Upozorňuji opět na prezentační výstavy škol ( Burzy škol), které jsou přínosné k rozhodování o další cestě žáka po ukončení povinné školní docházky.

24.10.2019 Chrudim - velký sál Muzea Chrudim

1.11., 2.11. 2019 Pardubice - ODEON

8.11.2019 Pardubice - Úřad práce Pardubice

15.11.,16.11.2019 Hradec Králové

Upozorňuji opět na služby Informačního a poradenského střediska (IPS) pro volbu povolání  Chrudim i na akce Dny otevřených dveří ve školách, o které byste měli zájem. 

Nové přihlášky na střední školy

Termíny jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího 
a jejích aplikací se koná v řádném termínu ve dnech: Čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbového studia): 1. termín: úterý 14. dubna 2020 2. termín: středa 15. dubna 2020 Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020 2. termín: pátek 17. dubna 2020 Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu se koná ve dnech:

Informace pro zákonné zástupce vycházejících žáků

 Doba vyplňování přihlášek na SŠ, SOŠ a UO pokročila a je nutné se seznámit s následujícími termíny. 24.1.2019 proběhne od 15:30 do 16:00 hod. další společná schůzka s výchovnou poradkyní - info k vyplňování přihlášek, odvolání, .. Schůzka bude v učebně 9.třídy. 13.2.2019 odevzdají všichni žáci vyplněné přihlášky (včetně lékařského potvrzení) výchovné poradkyni k podpisu ředitelky školy. 15.2. 2019 obdrží žáci přihlášky nazpět a do stanoveného termínu podají přihlášky na vybrané školy (obě vybrané školy musí obdržet přihlášku). Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli příslušné střední školy nejpozději do 1.

2.společná schůzka se zákonnými zástupci žáků 9. třídy

 Ve čtvrtek 24.1.2019 se uskuteční schůzka výchovné poradkyně se zákon. zástupci vycházejících žáků. Na této schůzce budou předány zákon. zástupcům zápisové lístky a podány informace k vyplňování přihlášek, k termínům odevzdání přihlášek k podpisu, ...  Schůzka se proběhne v učebně 9. třídy od 15.30 hod.

 

Stránky

Subscribe to RSS - Výchovný poradce