Výchovný poradce

Informace pro zákonné zástupce vycházejících žáků

 Doba vyplňování přihlášek na SŠ, SOŠ a UO pokročila a je nutné se seznámit s následujícími termíny. 24.1.2019 proběhne od 15:30 do 16:00 hod. další společná schůzka s výchovnou poradkyní - info k vyplňování přihlášek, odvolání, .. Schůzka bude v učebně 9.třídy. 13.2.2019 odevzdají všichni žáci vyplněné přihlášky (včetně lékařského potvrzení) výchovné poradkyni k podpisu ředitelky školy. 15.2. 2019 obdrží žáci přihlášky nazpět a do stanoveného termínu podají přihlášky na vybrané školy (obě vybrané školy musí obdržet přihlášku). Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli příslušné střední školy nejpozději do 1.

2.společná schůzka se zákonnými zástupci žáků 9. třídy

 Ve čtvrtek 24.1.2019 se uskuteční schůzka výchovné poradkyně se zákon. zástupci vycházejících žáků. Na této schůzce budou předány zákon. zástupcům zápisové lístky a podány informace k vyplňování přihlášek, k termínům odevzdání přihlášek k podpisu, ...  Schůzka se proběhne v učebně 9. třídy od 15.30 hod.

 

Aktuální vzdělávací nabídka všech středních škol

Aktuální vzdělávací nabídka všech středních škol je k dispozici na informačním portálu www.infoabsolvent.cz

Volba povolání

Na www.infoabsolvent.cz je možné najít např.

Přijímací řízení na SŠ - NOVINKY

Společná schůzka se zákonnými zástupci žáků 9. třídy

 Dne 12. 11.2018 se v době konzultačního dne bude konat schůzka zákonných zástupců a výchovné poradkyně k volbě povolání.

Schůzka proběhne v učebně 9. třídy od 15.30 - 15.45 hodin. 

Přehlídka středních škol a učebních oborů v Chrudimi

 Doporučení pro vycházející žáky: Chodit s očima dokořán a dobře se dívat.

Termíny přijímacích zkoušek 2019

Výchovný poradce - základní informace

VÝCHOVNÝ A KARIÉROVÝ PORADCE

Školní rok 2018/2019

Výchovná poradkyně: Mgr. Zdenka Vrabcová

Kontakt:

zdenka.vrabcova@skola-rosice.net

tel. 469 666 520

Konzultační hodiny:

středa 12.15 - 13.15

Pro žáky: kdykoliv po vzájemné domluvě

Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín, který vám bude lépe vyhovovat. Konzultaci je dobré předem domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Přijímací řízení 2017/18

Stránky

Subscribe to RSS - Výchovný poradce