Výchovný poradce

Výchovný poradce - základní informace

VÝCHOVNÝ A KARIÉROVÝ PORADCE

Školní rok 2017/2018

Výchovná poradkyně: Mgr. Zdenka Vrabcová

Kontakt:

zdenka.vrabcova@skola-rosice.net

tel.: 469 666 520

Konzultační hodiny:

Pro rodiče: čtvrtek 12.15 - 13.15

Pro žáky: kdykoliv po vzájemné domluvě

Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín, který vám bude lépe vyhovovat. Konzultaci je dobré předem domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Termíny přijímacích zkoušek 2019

Přijímací řízení 2017/18

Informace o akcích IPS – Informačního poradenského střediska Chrudim

Nejen pro vycházející žáky

Přehlídka škol – 24.10.2017, 8 – 17h,  Muzeum Chrudim

 

Program „Chci být vojákem“ – 28.11. 2017 od 8,30 hod v IPS Pardubice

Program „Chci být policistou“ – 16.11.2017 od 8,30 hod v IPS Pardubice

(nutné objednat na e-mailu: tatana.krejcikova@pa.mpsv.cz)

Informace k přijímacímu řízení

Příprava na státní přijímací zkoušky

Na státní přijímací zkoušky nevydává CERMAT žádné přípravné materiály. Na stránkách CERMATU je možné nalézt podobu didaktických testů použitých v roce 2015 - 2017 v řádném termínu zkoušky.
Testy CERMATU by měly vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (RVP). Z RVP plně vychází všechny přípravné materiály společnosti Scio, po obsahové stránce tedy lze k přípravě na státní přijímací zkoušky využít všechny přípravné produkty Scio.

Přípravné materiály připravované společností Scio pro školní rok 2017/2018 jsou cíleně vyvíjeny jako příprava na státní přijímací zkoušky.


Beseda k volbě povolání

 Dobře a zodpovědně se rozhodnout o svém budoucím povolání není jen tak! Žák provádí volbu povolání v době, kdy na ni ještě není tak zralý a potřebuje pomoc.  4.10.2017  s žáky navštívíme IPS ÚP (informační a poradenská služba úřadu práce) Chrudim, kde je pro ně připravena beseda s názvem " Jak volit povolání".

Jak na jednotné přijímací zkoušky?

Jak na jednotné přijímací zkoušky?

Nakladatelství Didaktis (www.didaktis.cz )doporučuje:

Testy 2018 z českého jazyka 
pro žáky 9. tříd ZŠ

ISBN: 978-80-7358-278-4                                        
EAN: 9788073582784 

A4, brož., 144 str.


Testy 2018 z matematiky 
pro žáky 9. tříd ZŠ

ISBN: 978-80-7358-277-7 
EAN: 9788073582777 
A4, brož., 128 str.

Kariérový poradce informuje

TECHNOhrátky

Naše škola je zapojena do projektu na podporu technického vzdělávání a řemesel v našem regionu s názvem TECHNOhrátky. Cílem je zvýšit zájem žáků základních škol o studium řemeslných a technických oborů.

V rámci tohoto projektu jsme již navštívili mnoho škol, kde se žáci seznámili aktivní a soutěžní formou s nabídkou i zázemím jednotlivých škol.

Přjímací zkoušky podrobně

V příloze najdete podrobné info k přijímacím zkouškám.

Nové formuláře přihlášek na SŠ

Stránky

Subscribe to RSS - Výchovný poradce