Výchovný poradce

Pro 9.třídu - Střední škola technická ve Vysokém Mýtě.

Škola nabízí jak atraktivní učební obory, tak maturitní studium technického směru. Vzhledem k málo početným třídám je zajištěn individuální přístup k žákům, což považuji za velké plus.
Doporučuji nahlédnout na webové stránky, kde je informací daleko více.

Atlas školství - pro 9.třídu

Vzdělávací nabídka pro absolventy 9.třídy

Příjímací řízení na SŠ 2020/21

viz prezentace

Burza škol

Vzhledem k epidemiologické situaci byly zrušeny prezentační přehlídky středních škol.  DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje připravila za zrušené přehlídky škol náhradní on-line řešení

 

Přehlídky středních škol proběhnou prostřednictvím on-line schůzek na portálu BurzaŠkol.Online  (https://burzaskol.online), a to v termínech

Oznámení z ÚP

Dobrý den.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v České republice rozhodlo kontaktní pracoviště ÚP ČR Chrudim, že nebude v tomto roce realizováno setkání výchovných poradců ani pořádána Přehlídka středních škol okresu Chrudim. Riziko nákazy spojené s oběma akcemi by bylo příliš veliké. Děkujeme za Vaši nadstandardní spolupráci a těšíme se na setkání v příštím roce.

 

 

 

Příjímací zkoušky 2019/20

Ve školním roce 2019/20 platí pro přijímací řízení až na pár výjimek stejná pravidla jako v minulém školním roce.

Výjimky se týkají zejména podrobné specifikace průběhu jednotné přijímací zkoušky žáků s SVP.

 Níže uvedené prezentace obsahují důležité informace pro zejména pro žáky 9. ročníku přijímací a jejich rodiče.

 Nejdůležitější údaje a termíny:

Prospěšné info pro vycházející žáky

Přehlídka středních škol

cid:image001.jpg@01D590A9.E47DF370

Kariérové poradenství

V rámci realizace projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527 Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje nabízí naše organizace služby individuálního kariérového poradenství, které jsou určené žákům ZŠ a SŠ s doprovodem zákonných zástupců (zletilí žáci SŠ mohou služby využívat bez doprovodu zákonných zástupců).

 

Poradenství je nabízeno žákům zdarma a je hrazeno z prostředků OP VVV a státního rozpočtu ČR prostřednictvím uvedeného projektu.

 

Podrobné informace včetně pokynů k objednávání poradenských služeb jsou uvedeny v příloze tohoto e-mailu.

 

Obracíme se na Vás s prosbou o předání informace o nabídce poradenských služeb zákonným zástupcům Vaši žáků, případně zletilým žákům Vaší školy.

 

Stránky

Subscribe to RSS - Výchovný poradce