Výchovný poradce

Přijímací řízení ve školním roce 2019/ 2020

V příloze najdete.

 - prezentaci k přijímacímu řízení - termíny, ....

 - podporované obory vzdělání - tj.možnosti stipendií

- prezentace k výsledkům maturitních zkoušek

Upozorňuji opět na prezentační výstavy škol ( Burzy škol), které jsou přínosné k rozhodování o další cestě žáka po ukončení povinné školní docházky.

24.10.2019 Chrudim - velký sál Muzea Chrudim

1.11., 2.11. 2019 Pardubice - ODEON

8.11.2019 Pardubice - Úřad práce Pardubice

15.11.,16.11.2019 Hradec Králové

Upozorňuji opět na služby Informačního a poradenského střediska (IPS) pro volbu povolání  Chrudim i na akce Dny otevřených dveří ve školách, o které byste měli zájem. 

Nové přihlášky na střední školy

Termíny jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího 
a jejích aplikací se koná v řádném termínu ve dnech: Čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbového studia): 1. termín: úterý 14. dubna 2020 2. termín: středa 15. dubna 2020 Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020 2. termín: pátek 17. dubna 2020 Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu se koná ve dnech:

Informace pro zákonné zástupce vycházejících žáků

 Doba vyplňování přihlášek na SŠ, SOŠ a UO pokročila a je nutné se seznámit s následujícími termíny. 24.1.2019 proběhne od 15:30 do 16:00 hod. další společná schůzka s výchovnou poradkyní - info k vyplňování přihlášek, odvolání, .. Schůzka bude v učebně 9.třídy. 13.2.2019 odevzdají všichni žáci vyplněné přihlášky (včetně lékařského potvrzení) výchovné poradkyni k podpisu ředitelky školy. 15.2. 2019 obdrží žáci přihlášky nazpět a do stanoveného termínu podají přihlášky na vybrané školy (obě vybrané školy musí obdržet přihlášku). Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli příslušné střední školy nejpozději do 1.

2.společná schůzka se zákonnými zástupci žáků 9. třídy

 Ve čtvrtek 24.1.2019 se uskuteční schůzka výchovné poradkyně se zákon. zástupci vycházejících žáků. Na této schůzce budou předány zákon. zástupcům zápisové lístky a podány informace k vyplňování přihlášek, k termínům odevzdání přihlášek k podpisu, ...  Schůzka se proběhne v učebně 9. třídy od 15.30 hod.

 

Aktuální vzdělávací nabídka všech středních škol

Aktuální vzdělávací nabídka všech středních škol je k dispozici na informačním portálu www.infoabsolvent.cz

Volba povolání

Na www.infoabsolvent.cz je možné najít např.

Přijímací řízení na SŠ - NOVINKY

Společná schůzka se zákonnými zástupci žáků 9. třídy

 Dne 12. 11.2018 se v době konzultačního dne bude konat schůzka zákonných zástupců a výchovné poradkyně k volbě povolání.

Schůzka proběhne v učebně 9. třídy od 15.30 - 15.45 hodin. 

Přehlídka středních škol a učebních oborů v Chrudimi

 Doporučení pro vycházející žáky: Chodit s očima dokořán a dobře se dívat.

Stránky

Subscribe to RSS - Výchovný poradce