Školní družina

Adventní střípky - ŠD

Pojďte nahlédnout za dveře školní družiny a připomenout si adventní čas na přiložených fotografiích.

Vánoční aktivity, které se ve školní družině uskutečnily.

Podzimní nebe ve znamení DRAKIÁDY

Ve středu 24. 10. 2018 se jako již tradičně konalo pouštění draků „DRAKIÁDA“. Tato akce byla pořádaná Základní a mateřskou školou Rosice.

Letos nám počasí moc nepřálo. Déšť nám ze začátku kazil úsměv na tváři, ale poté se umoudřil a při pouštění draků zůstal za zataženou oblohou. Vítr nám v tento zamračený den krásně foukal, a proto již kolem čtvrté hodiny se první draci vznášeli nad fotbalovým hřištěm.

Jablíčkový podzim ve školní družině

Podzim za okny hýří všemi barvami a příroda se nám pomalu ukládá k zimnímu spánku.

Letošní podzim nám přinesl na školní zahradě velkou úrodu jablíček. Žáci školní družiny nejen jablka sbírali, ale připravovali z nich i náramné dobroty.

Halloweenské dílny ve školní družině - ZRUŠENO!

Vážení rodiče,

ze zdravotních důvodů se HALLOWEENSKÁ DÍLNA dne 27. 10. 2018 NEKONÁ!

Děkuji za pochopení.

Pozvánka - HALLOWEENSKÉ DÍLNY ŠD

ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Rosice

 srdečně zve všechny žáky školní družiny a jejich rodiče na

 HALLOWEENSKÉ DÍLNY

V sobotu 27. 10. 2018 od 16:30 hodin ve školní jídelně

Výsledky přijímacího řízení do školní družiny – 2018/19

Vážení rodiče,

zde jsou výsledky přijímacího řízení do školní družiny - 2018/2019. Přidělená registrační čísla naleznete ve školním družinovém deníku. Nepřijatí žáci ve školním diáři.

Pro nepřijaté žáky do školní družiny je nabídka ŠKOLNÍHO KLUBU. O této nabídce budete informování prostřednictvím třídního učitele.

Přihláška žáka k zájmovému vzdělávání - upozornění

Vážení rodiče,

poslední termín pro odevzdání přihlášky žáka k zájmovému vzdělávání je 4. 9. 2018 do 8 hodin.

 

Děkuji, Červinková

 

Provozní informace ŠD

Vážení rodiče,

v příloze naleznete informace, které se týkají provozu školní družiny. 

Přihláška žáka k zájmovému vzdělávání (ŠD) 2018/2019

 

Vážení rodiče,

zde je k dispozici přihláška žáka k zájmovému vzdělávání na školní rok 2018/2019.

Je nezbytné, aby zákonní zástupci nejpozději do 3. 9. 2018 odevzdali ve školní družině přihlášky žáka k zájmovému vzdělávání (u vychovatelky ŠD E. Červinkové k vyzvednutí či zde na webu ke stažení) s úplným vyplněním všech údajů, především s docházkovou dobou, souhlasem s vnitřním řádem ŠD a popřípadě zmocněním k vyzvedávání dítěte jinou osobou. Přihlášku a ostatní vyplněné dokumenty můžete také zaslat na uvedený e-mail (eliska.cervinkova@skola-rosice.net).

ŠD - Pohádková zahrada

Dne 22. 6. 2018 se žáci školní družiny zúčastnili závěrečného výletu.

Kam, že jsme se to vydali? No přeci za zvířátky do Pohádkové zahrady v Pardubicích.

Hned při příchodu nás přivítala moc milá paní Lucie Šárovcová, která nás zahradou provedla a seznámila nás se všemi obyvateli zahrady. Sdělila nám, že tato zahrada poskytuje domov zvířátkům, která byla týraná, opuštěná nebo zachráněná z nevyhovujících podmínek velkochovů, malochovů či jatek.

Stránky

Subscribe to RSS - Školní družina