Školní družina

Provoz školní družiny v prvním týdnu školního roku 2022/2023

Dobrý den,

dne 1.9. 2022 bude provoz odpolední družiny od 8:30 do 12:00. ŠKOLNÍ JÍDELNA NEVAŘÍ!

Zájem o školní družinu v prvním školním dnu nahlaste vychovatelce ŠD emailovou zprávou – radka.cimburkova@skola-rosice.net nejpozději do 31.8.2022 do 16:00 hod.

Dne 2.9. 2022 provoz ŠD ranní družina od 6:15 do 7:20 odpolední po ukončení vyučování do 16:00.

V první školní den prosím ty, kteří neodevzdali dokument Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny společně s přihláškou, aby tak učinili. V případě potřeby dokument naleznete na webu školy v sekci Školní družina – dokumenty.

Informace školní družiny pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

k blížící mu se nástupu dětí do školní družiny píši několik málo informací. V příloze naleznete provozní informace školní družiny s uvedenými údaji k platbě za ŠD aj.


V první školní den prosím ty, kteří neodevzdali dokument Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny společně s přihláškou, aby tak učinili. V případě potřeby dokument naleznete na webu školy v sekci Školní družina – dokumenty.

V případě neodevzdání nebude dítě puštěno ze školní družiny s jinou osobou a v jiný čas, než bylo uvedeno na přihlášce. Dítě bude moci odejít pouze se zákonným zástupcem.

Výlet školní družiny a přespávačka

V pátek 24. 6. jsme se s dětmi vydali na krásný výlet do státního zámku ve Slatiňanech. Zde nás čekala prohlídka zrekonstruovaného zámku, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o životě Auerspergů, kteří tu žili. Podle pana průvodce měli Slatiňany ze všech svých sídel nejraději.

Žádost o přijetí žáka k zájmovému vzdělávání (ŠD) pro školní rok 2022/2023 - příjem přihlášek do 24.6.2022

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o přihlášení Vašeho dítěte k zájmovému vzdělávání na školní rok 2022/2023, dokumenty naleznete na webových stránkách školy v sekci Škola – Školní družina – Dokumenty.

příjem žádostí

13.6. – 24.6. 2022

ŠD - VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

Na škaredou středu se nesmíme škaredit, jinak nám to zůstane po celý rok!! A tomu jsme se v naší družině chtěli vyhnout a raději jsme si s dětmi uspořádali velikonoční dílničky. Přípravu jsme započali den předem, a to přípravou těst, se kterými jsme druhý den pracovali a vytvořili jsme si z nich dobroty, na které se těšily naše mlsné jazýčky.

Masopustní karneval ve školní družině

V pátek 25.2.2022 proběhl ve školní družině masopustní karneval. S dětmi jsme v průběhu měsíce února probírali tradice a zvyky spojené s tímto slavnostním obdobím.

Proto mi dovolte se o pár zajímavých informací podělit:

Platba - školní družina na 2. pololetí

Vážení rodiče,

 

 Platbu za školní družinu na následující měsíce (únor–červen) uhraďte do 31.1.2022.

Částku  600 Kč zašlete na číslo účtu: 195425286/0300

Variabilní číslo - 602XXX – druhé trojčíslí z variabilního čísla ze stravného.

Nadílka ve školní družině

Poslední páteční den před vánočními prázdninami ve školní družině jsme strávili v duchu velkého očekávání. Stromeček ozdobený, na našem adventním věnci už svítila poslední svíčka a děti už se nemohly dočkat, zda i do družiny přijde Ježíšek, a zda nám nadělí dárečky pod náš stromeček.


Adventní čas ve školní družině

Jako již každoročně, v adventní čas se naše družinka oblékne do svátečního pláště. Od výzdoby ve družině, adventního věnce, věnce na dveře, až po stromeček, u kterého, doufáme, nalezneme i nějaký dáreček, který nám udělá radost. Každý tuší, že my ve družině jsme zvídaví. Proto jsme se letos chtěli seznámit i s tradicemi, zvyky a koledami jiných států. Zaměřili jsme se na státy v blízkém okolí, ale i na ty vzdálenější. Naše pátraní po tradicích nás zavedlo třeba do Finska, Ruska, Španělska, Ameriky, Portugalska a mnoha jiných. Každá země vánoční svátky a tradice s nimi spojené tráví odlišně, a přesto stejně.

Listopadové kuchtění a zvídání ve školní družině

V měsíci listopadu jsme se blíže seznamovali s přírodou. Zajímalo nás, jak ji můžeme chránit, pečovat o ni, ale i jak to v přírodě funguje. Když jsme si s dětmi povídali o tom, jak pomoci lesní zvěři a ptactvu v době, kdy přichází zima, přivedly mě děti na nápad, že bychom mohli ptáčkům vyrobit „krmení“, které by mohli sezobat a pověsit na větvičku. Takže úkol zněl jasně – zjistit, jak to můžeme vyrobit. Našla jsem spoustu nápadů a návodů. Pro naše tvořivé ručičky jsem vybrala recept velmi jednoduchý, a to za použití ingrediencí, které máme všichni doma.

Stránky

Subscribe to RSS - Školní družina