Školní družina

28. 6. 2019 - ZRUŠEN PROVOZ ŠD

Vážení rodiče,

v pátek 28. 6. 2019 školní družina nebude v provozu. Důvodem jsou organizační záležitosti (přístavba MŠ, stěhování ŠD).

Provoz bude zahájen začátkem školního roku 2. 9. 2019

Děkujeme za pochopení, Červinková.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA – závěrečná výprava školní družiny za pohádkou

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 školní družina vycestovala linkovým autobusem a následně městskou dopravou za pohádkou o Perníkové chaloupce. Autobus nás dopravil až pod hrad Kunětická hora, od kterého jsme lesíkem putovali k našemu cílovému místu. Když jsme dorazili do „Perníkového hejtmanství“, přivítali nás moc milí lidé, kteří nás provedli areálem a pak už jsme se nemohli dočkat na program, který nás čekal.

Celý program byl samozřejmě zaměřen na pohádku o Perníkové chaloupce a dominovali etické aspekty pohádky.

Přihláška žáka k zájmovému vzdělávání – 2019/2020

Vážení rodiče,

zde naleznete přihlášku k zájmovému vzdělávání na rok 2019/2020. Pokud máte zájem i příští rok o školní družinu, prosím přineste řádně vyplněnou přihlášku (u vychovatelky ŠD E. Červinkové k vyzvednutí či zde na webu ke stažení) s úplným vyplněním všech údajů, především s docházkovou dobou, souhlasem s vnitřním řádem ŠD a popřípadě zmocněním k vyzvedávání dítěte jinou osobou do 21. 6. 2019 do školní  družiny.

ŠD v době ředitelského volna (9. - 10. 5. 2019)

Vážení rodiče,
informujeme Vás, že vzhledem k malému počtu zájemců školní družina v době ředitelského volna (9. - 10. 5. 2019) nebude v provozu.


 Eliška Červinková, vychovatelka

Velikonoční dílny ve školní družině

Ve středu 17. 4. 2019 jsme přivítali žáky školní družiny a jejich rodiče na VELIKONOČNÍCH DÍLNÍČKÁCH, které pořádala školní družina.

Připraveny byly 4 stanoviště, na kterých si děti mohly vyrobit spoustu krásných velikonočních výrobků – zdobit perníčky, vyrobit si zápich do květináče, přáníčko a v neposlední řadě si uplést pomlázku. Po tomto velikonočním tvoření čekala pro děti a rodiče sladká odměna ve formě lineckého cukroví, velikonočních muffinů a beránka, kterého děti ze školní družiny sami upekly.

Velikonoční dílny - ŠD

Pokusy a experimenty ve školní družině

V minulém týdnu ve školní družině probíhal celotýdenní projekt zaměřený na environmentální výchovu s názvem: „Pokusy a experimenty aneb hokus pokus“. Žáci si vyzkoušeli pozorovat a experimentovat s přírodními materiály. Při provádění pokusů byli nejdříve v roli diváka. Poté, když si osvojili postup a pravidla při provádění daného pokusu, tak si experiment mohli vyzkoušet při skupinové práci nebo každý sám.

Svátek svatého Valentýna ve školní družině

Lásky není nikdy dost, a proto děti ve školní družině vyráběly celý týden vše ve tvaru srdce.

Pečený čaj na zahřátí – ŠD

Každý z nás pije čaj skoro každý den. S žáky školní družiny jsme si o tomto horkém nápoji a i o rostlině, ze které je čaj připravován, řekli pár informací.

Čaj vzniká zpracováním listů čajovníku. Čajovník je stálozelený keř, dorůstající v přírodě až do 15 metrů. Na plantážích jsou keře udržovány ve výšce jednoho metru. Umožňuje to pohodlnější sběr čajových lístků. Tento keř nalezneme v Asii, Číně a Japonsku. Označení čaj se používá i pro odvary z jiných rostlin – ovocné, bylinné, šípkové čaje.

Provoz ŠD o pololetních a jarních prázdninách

Vážení rodiče,
informujeme Vás, že vzhledem k malému počtu zájemců školní družina v době pololetních a jarních prázdnin (1. 2., 4. - 8. 2. 2019) nebude v provozu.


 Eliška Červinková, vychovatelka

Stránky

Subscribe to RSS - Školní družina