Školní družina

Žádost o přijetí žáka k zájmovému vzdělávání (ŠD) pro školní rok 2022/2023 - příjem přihlášek do 24.6.2022

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o přihlášení Vašeho dítěte k zájmovému vzdělávání na školní rok 2022/2023, dokumenty naleznete na webových stránkách školy v sekci Škola – Školní družina – Dokumenty.

příjem žádostí

13.6. – 24.6. 2022

ŠD - VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

Na škaredou středu se nesmíme škaredit, jinak nám to zůstane po celý rok!! A tomu jsme se v naší družině chtěli vyhnout a raději jsme si s dětmi uspořádali velikonoční dílničky. Přípravu jsme započali den předem, a to přípravou těst, se kterými jsme druhý den pracovali a vytvořili jsme si z nich dobroty, na které se těšily naše mlsné jazýčky.

Masopustní karneval ve školní družině

V pátek 25.2.2022 proběhl ve školní družině masopustní karneval. S dětmi jsme v průběhu měsíce února probírali tradice a zvyky spojené s tímto slavnostním obdobím.

Proto mi dovolte se o pár zajímavých informací podělit:

Platba - školní družina na 2. pololetí

Vážení rodiče,

 

 Platbu za školní družinu na následující měsíce (únor–červen) uhraďte do 31.1.2022.

Částku  600 Kč zašlete na číslo účtu: 195425286/0300

Variabilní číslo - 602XXX – druhé trojčíslí z variabilního čísla ze stravného.

Nadílka ve školní družině

Poslední páteční den před vánočními prázdninami ve školní družině jsme strávili v duchu velkého očekávání. Stromeček ozdobený, na našem adventním věnci už svítila poslední svíčka a děti už se nemohly dočkat, zda i do družiny přijde Ježíšek, a zda nám nadělí dárečky pod náš stromeček.


Adventní čas ve školní družině

Jako již každoročně, v adventní čas se naše družinka oblékne do svátečního pláště. Od výzdoby ve družině, adventního věnce, věnce na dveře, až po stromeček, u kterého, doufáme, nalezneme i nějaký dáreček, který nám udělá radost. Každý tuší, že my ve družině jsme zvídaví. Proto jsme se letos chtěli seznámit i s tradicemi, zvyky a koledami jiných států. Zaměřili jsme se na státy v blízkém okolí, ale i na ty vzdálenější. Naše pátraní po tradicích nás zavedlo třeba do Finska, Ruska, Španělska, Ameriky, Portugalska a mnoha jiných. Každá země vánoční svátky a tradice s nimi spojené tráví odlišně, a přesto stejně.

Listopadové kuchtění a zvídání ve školní družině

V měsíci listopadu jsme se blíže seznamovali s přírodou. Zajímalo nás, jak ji můžeme chránit, pečovat o ni, ale i jak to v přírodě funguje. Když jsme si s dětmi povídali o tom, jak pomoci lesní zvěři a ptactvu v době, kdy přichází zima, přivedly mě děti na nápad, že bychom mohli ptáčkům vyrobit „krmení“, které by mohli sezobat a pověsit na větvičku. Takže úkol zněl jasně – zjistit, jak to můžeme vyrobit. Našla jsem spoustu nápadů a návodů. Pro naše tvořivé ručičky jsem vybrala recept velmi jednoduchý, a to za použití ingrediencí, které máme všichni doma.

ŠD - zjištění zájmu ve dnech ředitelského volna (20.12 - 22.12. 2021)

Dobrý den, 

vzhledem k vyhlášení ředitelského volna ve dnech 20. - 22. 12. 2021 Vás žádám o vyplnění dotazníku týkající se ranní a odpolední docházky do školní družiny. V případě dostatečného počtu zájemců bude provoz ŠD realizován v čase od 7:30 do 15:00.


Prosím o vyplnění dotazníku a jeho odeslání do 16.12. 2021 do 16:00 hodin.

Vesmírné putování ve školní družině

V měsíci říjnu jsme se s dětmi vydali na neobvyklou a zajímavou cestu do našeho vesmíru. Dozvěděli jsme se spoustu nových a zajímavých informací o planetách sluneční soustavy, ale i to za jak dlouho se jednotlivá planeta otočí kolem své osy.

Nejvíce nás překvapilo, že Jupiteru trvá pouze 10 hodin než se otočí kolem své osy. Teplota na Uranu je dosti nízká a to -220 ⁰C, není to teplota, která nás nejvíce zaujala. Bezesporu všechny ohromila informace, že Neptunova oběžná doba kolem Slunce je 164 let.

Školní družina - důležité

Vážení rodiče,

 

z důvodu neuhrazení platby za školní družinu v řádném termínu zaniká možnost navštěvovat školní družinu žákům, kteří NEMAJÍ zaplaceno, a to s účinností od 21. 9. 2020.


Platbu proto, prosím, uhraďte NEJPOZDĚJI do konce tohoto týdne, tj. do 18. 9. 2020.

Jejich místo bude nabídnuto, žákům, kteří nebyli přijati do ŠD. 


Děkuji za pochopení.

 

Stránky

Subscribe to RSS - Školní družina