Školní družina

Dokumenty ŠD

Provoz ŠD

Vážení rodiče,

z důvodu stále probíhajících stavebních prací na nové budově mateřské školky a nepřístupnosti do prostor školní družiny z boční strany bude školní družina nadále používat prostor 2 třídy.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA – závěrečná výprava školní družiny za pohádkou

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 školní družina vycestovala linkovým autobusem a následně městskou dopravou za pohádkou o Perníkové chaloupce. Autobus nás dopravil až pod hrad Kunětická hora, od kterého jsme lesíkem putovali k našemu cílovému místu. Když jsme dorazili do „Perníkového hejtmanství“, přivítali nás moc milí lidé, kteří nás provedli areálem a pak už jsme se nemohli dočkat na program, který nás čekal.

Celý program byl samozřejmě zaměřen na pohádku o Perníkové chaloupce a dominovali etické aspekty pohádky.

Přihláška žáka k zájmovému vzdělávání – 2019/2020

Vážení rodiče,

zde naleznete přihlášku k zájmovému vzdělávání na rok 2019/2020. Pokud máte zájem i příští rok o školní družinu, prosím přineste řádně vyplněnou přihlášku (u vychovatelky ŠD E. Červinkové k vyzvednutí či zde na webu ke stažení) s úplným vyplněním všech údajů, především s docházkovou dobou, souhlasem s vnitřním řádem ŠD a popřípadě zmocněním k vyzvedávání dítěte jinou osobou do 21. 6. 2019 do školní  družiny.

Velikonoční dílny ve školní družině

Ve středu 17. 4. 2019 jsme přivítali žáky školní družiny a jejich rodiče na VELIKONOČNÍCH DÍLNÍČKÁCH, které pořádala školní družina.

Připraveny byly 4 stanoviště, na kterých si děti mohly vyrobit spoustu krásných velikonočních výrobků – zdobit perníčky, vyrobit si zápich do květináče, přáníčko a v neposlední řadě si uplést pomlázku. Po tomto velikonočním tvoření čekala pro děti a rodiče sladká odměna ve formě lineckého cukroví, velikonočních muffinů a beránka, kterého děti ze školní družiny sami upekly.

Pokusy a experimenty ve školní družině

V minulém týdnu ve školní družině probíhal celotýdenní projekt zaměřený na environmentální výchovu s názvem: „Pokusy a experimenty aneb hokus pokus“. Žáci si vyzkoušeli pozorovat a experimentovat s přírodními materiály. Při provádění pokusů byli nejdříve v roli diváka. Poté, když si osvojili postup a pravidla při provádění daného pokusu, tak si experiment mohli vyzkoušet při skupinové práci nebo každý sám.

Svátek svatého Valentýna ve školní družině

Lásky není nikdy dost, a proto děti ve školní družině vyráběly celý týden vše ve tvaru srdce.

Pečený čaj na zahřátí – ŠD

Každý z nás pije čaj skoro každý den. S žáky školní družiny jsme si o tomto horkém nápoji a i o rostlině, ze které je čaj připravován, řekli pár informací.

Čaj vzniká zpracováním listů čajovníku. Čajovník je stálozelený keř, dorůstající v přírodě až do 15 metrů. Na plantážích jsou keře udržovány ve výšce jednoho metru. Umožňuje to pohodlnější sběr čajových lístků. Tento keř nalezneme v Asii, Číně a Japonsku. Označení čaj se používá i pro odvary z jiných rostlin – ovocné, bylinné, šípkové čaje.

Adventní střípky - ŠD

Pojďte nahlédnout za dveře školní družiny a připomenout si adventní čas na přiložených fotografiích.

Vánoční aktivity, které se ve školní družině uskutečnily.

Podzimní nebe ve znamení DRAKIÁDY

Ve středu 24. 10. 2018 se jako již tradičně konalo pouštění draků „DRAKIÁDA“. Tato akce byla pořádaná Základní a mateřskou školou Rosice.

Letos nám počasí moc nepřálo. Déšť nám ze začátku kazil úsměv na tváři, ale poté se umoudřil a při pouštění draků zůstal za zataženou oblohou. Vítr nám v tento zamračený den krásně foukal, a proto již kolem čtvrté hodiny se první draci vznášeli nad fotbalovým hřištěm.

Stránky

Subscribe to RSS - Školní družina