Školní družina

Loutkové divadelní představení KOZLÍK - informace ŠD

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 22. 11. 2018 se přihlášení žáci školní družiny zúčastní loutkového divadelního představení KOZLÍK v Hrochově Týnci. Do Hrochova Týnce budeme cestovat linkovým autobusem.

Odjezd: 12:55 (škola)

Příjezd: 15:02 (cihelna) POZOR ZMĚNA!

Do školní družiny se vrátíme cca v 15:15. 

Jestliže bude žák po návratu ke škole odcházet sám a nemá uvedený čas zapsaný v přihlášce do ŠD, prosím o napsání lístečku se všemi potřebnými údaji.

Podzimní nebe ve znamení DRAKIÁDY

Ve středu 24. 10. 2018 se jako již tradičně konalo pouštění draků „DRAKIÁDA“. Tato akce byla pořádaná Základní a mateřskou školou Rosice.

Letos nám počasí moc nepřálo. Déšť nám ze začátku kazil úsměv na tváři, ale poté se umoudřil a při pouštění draků zůstal za zataženou oblohou. Vítr nám v tento zamračený den krásně foukal, a proto již kolem čtvrté hodiny se první draci vznášeli nad fotbalovým hřištěm.

Jablíčkový podzim ve školní družině

Podzim za okny hýří všemi barvami a příroda se nám pomalu ukládá k zimnímu spánku.

Letošní podzim nám přinesl na školní zahradě velkou úrodu jablíček. Žáci školní družiny nejen jablka sbírali, ale připravovali z nich i náramné dobroty.

Halloweenské dílny ve školní družině - ZRUŠENO!

Vážení rodiče,

ze zdravotních důvodů se HALLOWEENSKÁ DÍLNA dne 27. 10. 2018 NEKONÁ!

Děkuji za pochopení.

Pozvánka - HALLOWEENSKÉ DÍLNY ŠD

ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Rosice

 srdečně zve všechny žáky školní družiny a jejich rodiče na

 HALLOWEENSKÉ DÍLNY

V sobotu 27. 10. 2018 od 16:30 hodin ve školní jídelně

Výsledky přijímacího řízení do školní družiny – 2018/19

Vážení rodiče,

zde jsou výsledky přijímacího řízení do školní družiny - 2018/2019. Přidělená registrační čísla naleznete ve školním družinovém deníku. Nepřijatí žáci ve školním diáři.

Pro nepřijaté žáky do školní družiny je nabídka ŠKOLNÍHO KLUBU. O této nabídce budete informování prostřednictvím třídního učitele.

Přihláška žáka k zájmovému vzdělávání - upozornění

Vážení rodiče,

poslední termín pro odevzdání přihlášky žáka k zájmovému vzdělávání je 4. 9. 2018 do 8 hodin.

 

Děkuji, Červinková

 

Provozní informace ŠD

Vážení rodiče,

v příloze naleznete informace, které se týkají provozu školní družiny. 

Přihláška žáka k zájmovému vzdělávání (ŠD) 2018/2019

 

Vážení rodiče,

zde je k dispozici přihláška žáka k zájmovému vzdělávání na školní rok 2018/2019.

Je nezbytné, aby zákonní zástupci nejpozději do 3. 9. 2018 odevzdali ve školní družině přihlášky žáka k zájmovému vzdělávání (u vychovatelky ŠD E. Červinkové k vyzvednutí či zde na webu ke stažení) s úplným vyplněním všech údajů, především s docházkovou dobou, souhlasem s vnitřním řádem ŠD a popřípadě zmocněním k vyzvedávání dítěte jinou osobou. Přihlášku a ostatní vyplněné dokumenty můžete také zaslat na uvedený e-mail (eliska.cervinkova@skola-rosice.net).

ŠD - Pohádková zahrada

Dne 22. 6. 2018 se žáci školní družiny zúčastnili závěrečného výletu.

Kam, že jsme se to vydali? No přeci za zvířátky do Pohádkové zahrady v Pardubicích.

Hned při příchodu nás přivítala moc milá paní Lucie Šárovcová, která nás zahradou provedla a seznámila nás se všemi obyvateli zahrady. Sdělila nám, že tato zahrada poskytuje domov zvířátkům, která byla týraná, opuštěná nebo zachráněná z nevyhovujících podmínek velkochovů, malochovů či jatek.

Stránky

Subscribe to RSS - Školní družina