Metodik prevence

Primární prevence v naší škole

Již druhým rokem objednáváme do naší školy odborné pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí, kteří zde realizují vybrané programy všeobecné primární prevence. Primární prevence zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojeným s výskytem sociálně patologických jevů.

 

V letošním školním roce proběhly tyto programy:

Nenechme se podvést

    Jak se nenechat podvést? To je jistě otázka, kterou si pokládá řada z nás. Naši osmáci a deváťáci měli na toto téma preventivní program, který zajistila společnost ACET, jež se problematice primární prevence věnuje již řadu let.

   Mladá generace je zahlcena množstvím informací, s nimiž je potřeba umět nakládat a pracovat. Je třeba dokázat se zdravě vymezovat vůči informacím, s kterými se žáci setkávají především v mediích a na internetu.

LIDSKÁ PRÁVA - celoškolní projektový den

Fotogalerie

Lidská práva!? Máme právo na to „je mít“. Od roku 1948 je to černé na bílém. Přesto ještě ani po téměř 70 letech není dodržování něčeho „tak samozřejmého“ běžnou zárukou dnešního světa. V den výročí smutného odchodu prezidenta Havla, jehož životní úsilí spočívalo mimo jiné právě v boji za dodržování lidských práv, otevřela také naše základní škola „srdce“ otázkám humanity.

Metodik prevence - základní informace

METODIK PREVENCE 

  • Metodické a koordinační činnosti

1) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

Stránky

Subscribe to RSS - Metodik prevence