Metodik prevence

Metodik prevence

Metodik prevence - základní informace

 

METODIK PREVENCE 

  • Metodické a koordinační činnosti

1) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

Preventivní programy ACET

Opět po roce k nám zavítal lektor od společnosti ACET, Mgr. David Lachman, s programy primární prevence. Na 9. třídu čekal program Hrdinství a 7., 8. třída prošla programem Jak se nenechat podvést.


Cesty z cesty – programy všeobecné primární prevence

Programy všeobecné primární prevence Cesty z cesty jezdí již třetím rokem realizovat do naší školy odborní lektoři primární prevence z krajského centra v Ústí nad Orlicí. Hlavním formativním prvkem je prožitek během programu. Cílem programů je předcházení vzniku rizikového chování a nácvik sociálních dovedností. Zohledňuje se věkové složení skupiny bez rozdělení na více či méně rizikové skupiny. Prevence je zaměřena na běžnou populaci. (více informací: https://www.pppuo.cz/vseobecna-primarni-prevence). Během letošního podzimu proběhly programy ve všech třídách naší základní školy.

Začátek

Pamatujete si ještě, jak to začalo? Sešli jsme se ve třídě. Byli tam mamka s taťkou, bráškové a sestřičky, možná i babička nebo děda. S někým jsme se znali, někoho viděli poprvé. Nevěděli jsme, co nás přesně čeká. Začátky nejsou snadné. Dobrý start je ale důležitý. Pokud se společně budeme cítit dobře, pokud budeme chodit do naší třídy s úsměvem na tváři, půjde všechno lépe – učení i chování. Není to snadný úkol. Již více než dva měsíce společně pracujeme, učíme se spolu komunikovat, řešit problémy, dodržovat pravidla, která jsme si stanovili. I když jsme udělali velký kus práce, pořád jsme vlastně na začátku společné cesty.

Rodičovské schůzky 12. 11. 2019 - úvodní část: Závislosti dětí na médiích

Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim si Vás dovoluje pozvat na úvodní část rodičovské schůzky, která se uskuteční 12. 11.15:30 ve školní jídelně. Úvodní část rodičovské schůzky se bude zabývat aktuální problematikou: děti a svět medií – počítačů, internetu, sociálních sítí,…

Téma přednášky:                  Závislosti dětí na mediích

Primární prevence v naší škole

Již druhým rokem objednáváme do naší školy odborné pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí, kteří zde realizují vybrané programy všeobecné primární prevence. Primární prevence zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojeným s výskytem sociálně patologických jevů.

 

V letošním školním roce proběhly tyto programy:

Nenechme se podvést

    Jak se nenechat podvést? To je jistě otázka, kterou si pokládá řada z nás. Naši osmáci a deváťáci měli na toto téma preventivní program, který zajistila společnost ACET, jež se problematice primární prevence věnuje již řadu let.

   Mladá generace je zahlcena množstvím informací, s nimiž je potřeba umět nakládat a pracovat. Je třeba dokázat se zdravě vymezovat vůči informacím, s kterými se žáci setkávají především v mediích a na internetu.

LIDSKÁ PRÁVA - celoškolní projektový den

Fotogalerie

Lidská práva!? Máme právo na to „je mít“. Od roku 1948 je to černé na bílém. Přesto ještě ani po téměř 70 letech není dodržování něčeho „tak samozřejmého“ běžnou zárukou dnešního světa. V den výročí smutného odchodu prezidenta Havla, jehož životní úsilí spočívalo mimo jiné právě v boji za dodržování lidských práv, otevřela také naše základní škola „srdce“ otázkám humanity.

Metodik prevence - základní informace

METODIK PREVENCE 

  • Metodické a koordinační činnosti

1) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

Stránky

Subscribe to RSS - Metodik prevence