Metodik prevence

LIDSKÁ PRÁVA - celoškolní projektový den

Fotogalerie

Lidská práva!? Máme právo na to „je mít“. Od roku 1948 je to černé na bílém. Přesto ještě ani po téměř 70 letech není dodržování něčeho „tak samozřejmého“ běžnou zárukou dnešního světa. V den výročí smutného odchodu prezidenta Havla, jehož životní úsilí spočívalo mimo jiné právě v boji za dodržování lidských práv, otevřela také naše základní škola „srdce“ otázkám humanity.

Metodik prevence - základní informace

METODIK PREVENCE 

  • Metodické a koordinační činnosti

1) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

Stránky

Subscribe to RSS - Metodik prevence