Metodik prevence

LIDSKÁ PRÁVA - celoškolní projektový den

Fotogalerie

Lidská práva!? Máme právo na to „je mít“. Od roku 1948 je to černé na bílém. Přesto ještě ani po téměř 70 letech není dodržování něčeho „tak samozřejmého“ běžnou zárukou dnešního světa. V den výročí smutného odchodu prezidenta Havla, jehož životní úsilí spočívalo mimo jiné právě v boji za dodržování lidských práv, otevřela také naše základní škola „srdce“ otázkám humanity.

Stránky

Subscribe to RSS - Metodik prevence