Rosický KLOKAN opět na stupni vítězů!

Do původně australské soutěže se každoročně zapojují děti z nejrůznějších zemí světa. Pořadatelem Klokana v České republice je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. V naší škole patří tato matematická soutěž k tradičním aktivitám zaměřeným na logické myšlení, uvažovaní a řešení problémů. Na loňský úspěch Jakuba Hese (který skončil na třetím místě v Pardubickém kraji), navázala letos Magdaléna Komárková (3. třída) 2. místem za okres Chrudim v kategorii Cvrček.

Za ZŠ a MŠ Rosice gratulujeme Majdě k úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Interview s vítězkou:

Ve třetí třídě jsme měli z Majdina úspěchu samozřejmě velkou radost. Spolužáci si pro ni připravili několik otázek:

J. Hes: Baví tě matematika?

Majda: Záleží, co zrovna děláme. Nejvíce mě baví prostředí pavučin.

H. Chmelíková: Učila ses na soutěž Matematický klokan?

Majda: Prošla jsem si jen několik úloh na internetu.

M. Benešovský: Co ti připadalo lehké a co těžké?

Majda: Nejlehčí byla úloha č. 7: „Dohromady stojíme 6 korun,“ říkají dvě jablka. Dvě hrušky říkají: „Dohromady stojíme 8 korun.“ Jablko a hruška: „Kolik stojíme dohromady?“

Nejobtížnější pro mě byla úloha č. 8: Alenka přeložila dvakrát papír a potom ho rozstřihla. Na kolik dílů papír rozstřihla?

Nick Zach: Jak se cítíš, když jsi vyhrála druhé místo?

Majda: Dobře.

Informace o soutěži:

Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

O soutěži. Matematický klokan [online]. Dostupné z: https://matematickyklokan.net/index.php/o-soutezi

Za ZŠ a MŠ Rosice M. Pavlíková.

Rubrika: