Sdružení rodičů Rosa I

Poděkování sdružení rodičů ROSA I

Chtěla bych touto cestou za všechny pracovníky školy poděkovat sdružení rodičů ROSA I za dlouhodobou podporu školy a školních aktivit. Velmi si vážíme toho, že existuje skupina rodičů, kteří ve svém volném čase připravují akce a aktivity, díky kterým pak např. naši žáci dostanou mikulášskou nadílku, díky kterým je v době adventního programu připraveno milé občerstvení v kavárniččce, díky kterým dostanou žáci příspěvek na školní výlet nebo např. škola může doplnit své vybavení potřebnými pomůckami a vybavením (v letošním roce např. 25 000Kč, za které jsme pořídili koberec do třídy, knihovničku do třídy, over bally a elektrickou pumpu do tělesné výchovy, stůl pro posezení při jednáních s žáky a rodiči, řadu knih pro doplnění školní knihovny).

ROSA I - první schůzka zástupců tříd

5.9.2017 budou zvoleni zástupci rodičů za jednotlivé třídy - výbor sdružení ROSA I. Po skončení infoschůzek ve třídách proběhne ve školní jídelně letošní první schůzka tohoto výboru, časově zhruba v 16:10hod.

Zápis z valné hromady Spolku ROSA I., z.s. konané dne 22. 3. 2016 v budově ZŠ Rosice

Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 10. 9. 2014

Přítomni: p. Rázková, p. Hanslová, p. Kohoutová, p. Hyksová, p. Braciníková, p. Brdíčková, p. Plachá

Jmenný seznam zástupců (z řad rodičů) v jednotlivých třídách:

1. třída:       Lenka Durdilová

2. třída:       Lenka Kohoutová

3.+5. třída:  Iveta Kárníková

4. třída:       Šárka Rázková

6. třída:       Romana Hanslová

Rosa I- zpráva o hospodaření za školní rok 2013/14

Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 22. 5. 2014

Přítomni: p. Rázková, p. Hanslová, p. Kyselová, p. Kohoutová, p. Malinská,  p. Dostálová, p. Durdilová, p. Radilová, p. Plachá

Projednávání dětského dne: 14.6.2014 od 14.00 hod.

plakáty - zajišťuje Jana Malinská

hudba - Lukáš Beneš – připomene I.Plachá

I. Plachá ohlásila konání dětského dne v areálu tržnice na obecním úřadu

 

Tři stanoviště budou ve vojenském stylu - platit se budou patrony v hodnotě 1000,- Kč a 20 l benzínu

Lavičky u pana Urbánka zajistí Š.Rázková.

Domluveno  vstupné dobrovolné. U startu je počítáno s děvčaty ze 7. třídy.

Startovní list – mapku vyrobila J. Malinská (120 ks) – na každém stanovišti dle mapky dostanou děti razítko o účasti v disciplíně

Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 18. 3. 2014

Přítomni: p. Rázková, p. Hanslová, p. Kyselová, p. Kohoutová, p. Malinská, p. Dostálová, p. Durdilová, p. Radilová, p. Plachá

 

Projednávání náhradního termínu karnevalu – 12.4. nebo 26.4. ve 14 hod.

Návrhy soutěží, odměny, tombola, hudba

 

Projednávání termínu dětského dne – 14.6. – na tržnici

Zajistit místo konání na obecním úřadu

 

Příspěvek pro 9. třídu - dárek na rozloučenou - odsouhlasen

 

Zapsala dne 19.3.2014 Iveta Plachá

Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 17.10.2013

Přítomni: p. Rázková, p. Braciníková, p. Hyksová, p. Kyselová, p. Tůmová, p. Plachá

Seznam zástupců v jednotlivých třídách:

1.tř. p. Kyselová
2.tř. p. Tůmová
3.tř. p. Rázková
4.tř. p. Kárníková
5.tř. p. Hanslová
6.tř. p. Laub
7.tř. p. Braciníková
8.tř. p. Hyksová
9.tř. – zatím žádný zástupce

Projednání výše příspěvku na dítě na školní rok 2013/2014 – výše příspěvku 200,- Kč, platba v termínu 20.10.-29.11.2013

Projednávání příspěvku na mikulášskou nadílku

Zapsala dne 18.10.2013 Iveta Plachá

Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 8.1.2013

Přítomni: p. Hyksová, p. Rázková, p. Braciníková, p. Hanslová, p. Synková, p. Malinská, p. Kyselová, p. Plachá

projednávání karnevalu:

termín: sobota 23.2.2013, 14hod., sál hospody Na křižovatce v Rosicích

nákup odměn do tomboly

vytvoření plakátů

výběr soutěží

 

Termín příští schůzky: 19.2.2013 v 16.30 hod. v jídelně ZŠ Rosice

S sebou si přineste balicí papír, sešívačku, nůžky – na výrobu losů do tomboly

 

Zapsala dne 9.1.2013 Iveta Plachá

Zápis ze schůzky 22.11.2012

Zápis ze schůzky rosického „týmu“

Dne:  22.11.2012

Přítomni: p.- Braciníková, Brdíčková, Hanslová,  Hyksová,, Laub Malinská, Plachá, Rázková, Šachová, Tůmová, Vagenknechtová

  1. Info o plánu aktivit ROSY I nejbližší doby, o stavu vybraných financí za žáky a plánované platby
  2. Mikulášská nadílka -  škola obchůzka tříd ZŠ a MŠ (9.TŘÍDA – dozor p.uč.Línek)

                                       ROSA I – balíčky do tříd

Stránky

Subscribe to RSS - Sdružení rodičů Rosa I