Sdružení rodičů Rosa I

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Spolek ROSA I., z.s. konané dne 29.9.2020

Zápis z valné hromady najdete v příloze pod článkem.

Stanovy spolku

Stanovy spolku najdete v příloze.

Pozvánka na výlet

Spolek ROSA I, z. s. pořádá dne 30. 5. 2020 (sobota) výlet klimatizovaným autobusem pro rodiče s dětmi do zábavního parku MIRAKULUM v Milovicích - https://www.mirakulum.cz/. Přihlásit se může žák ZŠ, který uhradil příspěvek do ROSY v doprovodu zákonného zástupce (1 žák = 1 zákonný zástupce). Za dítě zodpovídá zákonný zástupce!! Přihlášky zasílejte výhradně na e-mail: spolekrosa@seznam.cz do 6. 3. 2020 v rozsahu: jméno, příjmení + počet osob + tel. kontakt. Počet cestujících je omezen na 60 osob. Doprava je hrazena z fondu ROSA I, z. s. Vstupné 170,- Kč na osobu bude uhrazeno při vstupu do autobusu a poté zakoupeno hromadně (sleva pro skupinu osob). V případě nepříznivého počasí se výlet nekoná!!

Spolek ROSA I., z.s. při ZŠ Rosice

Spolek ROSA I., z.s. při ZŠ vybírá příspěvek pro školní rok 2019/2020 na každého žáka 200,- Kč . Příspěvky odevzdávejte třídním učitelům do pátku 15. 11. 2019.

 

Pro děti i jejich rodiče, kteří uhradí příspěvek máme připraveny výlety, parkourový workshop, . . . Pokud máte tip na akci , která by se mohla uspořádat   neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: spolekrosa@seznam.cz

Co je spolek ROSA I. z.s. při ZŠ Rosice a jak funguje bude v nejbližší době info na http://skola-rosice.net/ a v Rosických listech.

Poděkování sdružení rodičů ROSA I

Chtěla bych touto cestou za všechny pracovníky školy poděkovat sdružení rodičů ROSA I za dlouhodobou podporu školy a školních aktivit. Velmi si vážíme toho, že existuje skupina rodičů, kteří ve svém volném čase připravují akce a aktivity, díky kterým pak např. naši žáci dostanou mikulášskou nadílku, díky kterým je v době adventního programu připraveno milé občerstvení v kavárniččce, díky kterým dostanou žáci příspěvek na školní výlet nebo např. škola může doplnit své vybavení potřebnými pomůckami a vybavením (v letošním roce např. 25 000Kč, za které jsme pořídili koberec do třídy, knihovničku do třídy, over bally a elektrickou pumpu do tělesné výchovy, stůl pro posezení při jednáních s žáky a rodiči, řadu knih pro doplnění školní knihovny).

ROSA I - první schůzka zástupců tříd

5.9.2017 budou zvoleni zástupci rodičů za jednotlivé třídy - výbor sdružení ROSA I. Po skončení infoschůzek ve třídách proběhne ve školní jídelně letošní první schůzka tohoto výboru, časově zhruba v 16:10hod.

Zápis z valné hromady Spolku ROSA I., z.s. konané dne 22. 3. 2016 v budově ZŠ Rosice

Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 10. 9. 2014

Přítomni: p. Rázková, p. Hanslová, p. Kohoutová, p. Hyksová, p. Braciníková, p. Brdíčková, p. Plachá

Jmenný seznam zástupců (z řad rodičů) v jednotlivých třídách:

1. třída:       Lenka Durdilová

2. třída:       Lenka Kohoutová

3.+5. třída:  Iveta Kárníková

4. třída:       Šárka Rázková

6. třída:       Romana Hanslová

Rosa I- zpráva o hospodaření za školní rok 2013/14

Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 22. 5. 2014

Přítomni: p. Rázková, p. Hanslová, p. Kyselová, p. Kohoutová, p. Malinská,  p. Dostálová, p. Durdilová, p. Radilová, p. Plachá

Projednávání dětského dne: 14.6.2014 od 14.00 hod.

plakáty - zajišťuje Jana Malinská

hudba - Lukáš Beneš – připomene I.Plachá

I. Plachá ohlásila konání dětského dne v areálu tržnice na obecním úřadu

 

Tři stanoviště budou ve vojenském stylu - platit se budou patrony v hodnotě 1000,- Kč a 20 l benzínu

Lavičky u pana Urbánka zajistí Š.Rázková.

Domluveno  vstupné dobrovolné. U startu je počítáno s děvčaty ze 7. třídy.

Startovní list – mapku vyrobila J. Malinská (120 ks) – na každém stanovišti dle mapky dostanou děti razítko o účasti v disciplíně

Stránky

Subscribe to RSS - Sdružení rodičů Rosa I